Valeriu Tanasă (Bacău)

De ce uităm marii duhovnici ai României Ortodoxe?

Părintele Duhovnic Nicodim Măndiţă are peste zece mii de ucenici şi se odihneşte în cimitirul Sfântul Ioan Bogoslovul (Teologul) de la Mănăstirea Agapia.

Categorie:

Introspecţia salvării…

(Autoobservarea sinelui)

„Mucenic viu e cel ce se căieşte cu adevărat. Prin lucrările lor, lacrimile întrec sângele, iar căinţa întrece mucenicia” (Sfântul Isaac Sirul) Read more about Introspecţia salvării…

Categorie:

9 martie 2018, Ziua martirilor din temniţele comuniste

Existăm prin jertfa martirilor şi a eroilor din secolul XX. Urmărind însă cu cerbicie împlinirea patimilor noastre, am uitat să le înălţăm recunoştinţa şi cinstirea cuvenită. Ne nevoim şi ne chinuim să aprindem sufletele de la focul Sfinţilor Închisorilor, însă e foarte greu să primim lumina datorită propriilor slăbiciuni.
Nu mai avem entuziasm, fraţilor, pentru a fi prezenţi la întâlnirea cu Dumnezeu şi cu trăirea evenimentului istoric ca jerfă pentru neam. „Modelul nostru nu este Europa, ci Hristos şi cei asemenea lui”, spunea aşa de inspirat unul din Sfinţii Închisorilor.
Read more about 9 martie 2018, Ziua martirilor din temniţele comuniste

Categorie:

„Dragostea trece dincolo de moarte”

… căci dragostea este mai tare decât moartea…
(Sfântul Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti) Read more about „Dragostea trece dincolo de moarte”

Categorie:

Lacrimi de Crăciun pentru satul natal

Am purtat totdeauna satul ca o taină în fiinţa mea şi ca o dragoste sfântă pe care niciun rău nu a reuşit s-o stingă. Sau chiar dacă a izbutit să o stingă, simpla amintire a satului a reaprins-o. Multe sunt misterele şi mereu se pogoară altele peste noi…, fără oprire. Nimeni nu le ştie numărul, afară de Dumnezeu. Şi surprind prin frumuseţea lor. Prin tăcere, dar mai cu seamă prin pace şi odihnire, umple şi înmiresmează sufletul de iubire dumnezeiască. Nu ştiu dacă lacrima care s-a oprit în gene este pentru satul meu pământesc sau pentru Paradisul pierdut? Read more about Lacrimi de Crăciun pentru satul natal

Categorie:

Jertfa martirilor din Decembrie 1989 (O pildă pe care românii din zilele noastre o ignoră)

Două idealuri, ba chiar trei, ne-a dăruit divinitatea prin sângele martirilor care s-au jerftit în Decembrie 1989. Primul ca importanţă este că a permis fiecărei persoane să-şi exprime credinţa în stare de libertate…
Cei care atunci eram tineri sau maturi ne amintim cu emoţie şi entuziasm că Dumnezeu şi libertate au fost cele mai invocate cuvinte în acele zile, neobişnuit de calde, din însângeratul Decembrie 1989.
Read more about Jertfa martirilor din Decembrie 1989 (O pildă pe care românii din zilele noastre o ignoră)

Categorie:

Unirea cea Mare - sfatul de taină al românilor

Faptul că în luna Naşterii Domnului (Decembrie) s-a înfăptuit Unirea tuturor românilor, este un semn evident că Domnul Dumnezeu ne-a scris în cartea vieţii neamurilor. Această atenţie specială pentru România este o motivaţie care trebuie să aprindă entuziasmul şi să amplifice, în progresie geometrică, iubirea noastră pentru Dumnezeu şi pentru semeni.
Read more about Unirea cea Mare - sfatul de taină al românilor

Categorie:

Ofensivă cibernetică (satanică) împotriva Sfintei Crucii

În mod perfid şi viclean se încearcă acoperirea, camuflarea şi „răstignirea”… Crucii. Bisericile romano-catolice, inclusiv cea de la Vatican, sunt postate pe internet şi fotografiate într-o astfel de manieră încât nu se vede Crucea de pe ele. Ştim că dacă lipseşte Crucea, nu mai este nici Domnul Iisus Hristos acolo. Deci se urmăreşte să fie scoasă din sufletele oamenilor şi a creştinilor - în special - Sfânta Cruce, adică Dumnezeu-Cuvântul.
Read more about Ofensivă cibernetică (satanică) împotriva Sfintei Crucii

Categorie:

Aspecte privind pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri oglindite în paginile revistei teologice „Telegraful Român”, din 1918

Studiind preţioasele articole din „Telegraful român” din lunile noiembrie şi decembrie 1918, mi s-a cristalizat impresia clară că românii s-au trezit cu adevărat din „somnul cel de moarte” începând cu anul 1867. După ce stăpânirea maghiară devine absolută asupra Ardealului, elita politică şi culturală a ungurilor îşi fixează drept ideal de a maghiariza, în mod ştiinţific, toate naţionalităţile din Ardeal, dar în mod special îi aveau în atenţie pe români, fiindcă erau conştienţi de faptul că Ardealul este pământ românesc.
Read more about Aspecte privind pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri oglindite în paginile revistei teologice „Telegraful Român”, din 1918

Categorie:

MIRACOLUL ROMÂNESC

Noi, românii, avem vreo câteva intervenţii în istorie, când toată suflarea şi toţi ochii oamenilor s-au îndreptat către Carpaţi cu admiraţie, consideraţie şi respect!!! Emil Cioran, până la vreo şaizeci de ani, era tare sceptic şi nu vedea niciun moment de înălţare, către cer, a vechilor daci. Dar, dacă vom contempla cu dreaptă socoteală, vom afla trei, ba chiar patru momente de iluminare divină, când românii au făcut şi pe alţii să se desprindă de condiţia de pământean.
Read more about MIRACOLUL ROMÂNESC

Categorie:

Pagini

Subscribe to Valeriu Tanasă (Bacău)