Valeriu Tanasă (Bacău)

Cugetarea la moarte

„Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii”
(Ecclesiastul 7, 1) Read more about Cugetarea la moarte

Categorie:

Statul creştin

Suntem şi trăim în vremurile acestea când se ignoră Biblia şi se calcă fără scrupule pe Sfânta noastră Tradiţie. Statul care nu se inspiră spiritual din izvorul creştin votează legi anticreştine care conduc la satanizarea societăţii. Comitem răul fără frică, uitând că nimic sub soare nu va rămâne nepedepsit, precum şi că orice bine, nu va rămâne nerăsplătit. Read more about Statul creştin

Categorie:

MOŞUL GHEORGHE LAZĂR, om de mare legătură între Ardeal şi Moldova

Un sfânt al zilelor noastre

Sunt oameni smeriţi în rândul românilor care s-au nevoit şi au stăruit pentru înfăptuirea unităţii în duh creştin a românilor din Carpaţi şi de oriunde s-ar afla. Unul dintre aceştia este şi Moşul Gheorghe Lazăr din inima Ardealului, care s-a jertfit pentru ca Unirea de la 1 Decembrie 1918 să se petreacă sub soare. Read more about MOŞUL GHEORGHE LAZĂR, om de mare legătură între Ardeal şi Moldova

Categorie:

Ardealul - Golgotha românilor

Români, să nu uităm trecutul!!!

„În ceea ce priveşte Transilvania, există o singură alternativă: naţiunea maghiară - înainte şi după tratatul de la Trianon - ţine în modul cel mai ferm la dreptul ei de proprietate asupra întregii Transilvanii, nu va exista niciodată o generaţie de maghiari dispusă să renunţe la acest sfânt drept istoric.”
(Bajcsy-Zsilinky Endre, „Transilvania - trecut şi viitor”, Editura Tinodi, tradusă din engleză de Concz Arpad, Preşedintele Ungariei, 1991) Read more about Ardealul - Golgotha românilor

Categorie:

Ardealul - Golgota Românilor

Simţim cu sufletul perfidia şi ura duşmanilor noştri din Ardeal. Al acelora cărora România le stă ca un ghimpe în mintea lor lipsită de Dumnezeu. Astfel că prin duplicitate şi viclenie fac tot ce pot să-i cumpere pe falşii români, care nu vor să audă de Dumnezeu. Şi prin aceştia duc la împlinire scopul lor, care nu e altul decât să slăbească şi să răstignească Ortodoxia, să dezbine Neamul Românesc, ca în final să ducă le pieire românismul din Ardeal.
Read more about Ardealul - Golgota Românilor

Categorie:

E linişte-n Ardeal!? „Când Ardealul freamătă / Ţara se cutremură…”

Încep cu aceste versuri populare în subtitlu, fiindcă se aud zvonuri care aduc suferinţă în sufletul românilor, cu adevărat profunzi cum s-ar exprima Cioran sau Petre Ţuţea. Apoi scăderea iubirii pentru România chiar în rândul unora din fraţii români ardeleni, nu este de bun augur.
Şi se întâmplă acest eveniment chiar când nu trebuia, acum, când sunt semne certe care arată că „Basarabia iubită” va reveni între fruntariile României.
Read more about E linişte-n Ardeal!? „Când Ardealul freamătă / Ţara se cutremură…”

Categorie:

Veteranul Vasile Ioniţă din Agapia

La Agapia, Vasile Ioniţă are 103 ani, ştie istoria neamului mai mult decât o sută de ofiţeri activi şi mărturiseşte cu luciditate şi maximă gravitate despre celebra încercuire de la Cotul Donului

Cotul Donului - o uriaşă catacombă a infernului Read more about Veteranul Vasile Ioniţă din Agapia

Categorie:

Maghiarizarea - idee (obsesie) patologică a conducerii satului ungar

Pentru un român care vine în Ardeal şi locuieşte mai multă vreme în acest leagăn desăvârşit de formare a Neamului Românesc, este imposibil să nu guste din otrava maghiarizării, care din 1867 a devenit politică de stat a Ungariei, cu instituţii şi strategii specifice. Read more about Maghiarizarea - idee (obsesie) patologică a conducerii satului ungar

Categorie:

Plaga care va şterge România de pe pământ

Imoralitatea este plaga care - fără nicio exagerare - pune în pericol existenţa României. Aceasta mi-am propus să o demonstrez în câteva rânduri. De când Ţara noastră a intrat în Uniunea Europeană s-au votat şi se vor mai vota multe legi anticreştine. Pericolul major va veni atunci când Parlamentul României va adopta vreo lege care să legalizeze homosexualitatea. Atunci, va începe căderea, în sensul că spaţiul mioritic românesc dintre Nistru şi Tisa şi între Hotin şi Mare, Divinitatea nu va mai îngădui să se numească România, ci Sodoma sau Gomora. Read more about Plaga care va şterge România de pe pământ

Categorie:

Pagini

Subscribe to Valeriu Tanasă (Bacău)