Istorie-Cultura

I.L. CARAGIALE ŞI INTELECTUALITATEA TRANSILVĂNEANĂ

În epocă, dar şi peste decenii, până înspre Al Doilea Război Mondial, a fost vehiculată ideea - vom vedea cât de nedreaptă şi rău-voitoare în ceea ce-l priveşte pe scriitor - lipsei de patriotism şi a caracterului denigrator, ba chiar insultător, al operei sale, la adresa societăţii româneşti.
Read more about I.L. CARAGIALE ŞI INTELECTUALITATEA TRANSILVĂNEANĂ

Categorie:

300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu

16 august - Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache Read more about 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu

Categorie:

BALADA BRÂNCOVENILOR

„… poeziile noastre poporale compun o avere naţională demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru naţia română”
(Vasile Alecsandri) Read more about BALADA BRÂNCOVENILOR

Categorie:

Problema Holocaustului în două documente maghiare

Pentru redactarea articolului de faţă am folosit documentele:
1. Protestantismul maghiar şi persecuţia evreilor, lucrare de Albert Bereczky; cu toate că „lucrarea” nu poartă nici o dată, după evenimentele descrise şi limbajul folosit, a fost scrisă în anii 1945-46;
Read more about Problema Holocaustului în două documente maghiare

Categorie:

Nicolae Bălcescu - un simbol al unităţii naţionale

Nicolae Bălcescu (foto) a văzut lumina zilei la 29 iunie/11 iulie 1819, la Bucureşti. Tatăl lui Nicolae Bălcescu, Barbu sin Petre „căpitanul” aparţinea micii boierimi, iar mama sa Zinca Bălcescu deţinea moşia Bălceşti de la Topolog. Nicolae Bălcescu s-a născut în preajma Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu din 1821, cel ce avea să deschidă cu sabia sa porţile istoriei moderne a României şi odată cu aceasta au luat sfârşit şi domniile fanariote, ultimul domn fiind Alexandru Şuţu.
Read more about Nicolae Bălcescu - un simbol al unităţii naţionale

Categorie:

Transilvania după năvălirea ungurilor

I. Alföldul
La sfârşitul secolului al IX-lea (896), ungurii au pătruns în Panonia prin trecătorile Carpaţilor Păduroşi din Nord, urmând văile cursurilor de apă din acea regiune. Cele şapte triburi maghiare şi-au stabilit aşezările definitive pe locurile de la şes, ocolind regiunile muntoase, puţin prielnice felului lor de viaţă.
Read more about Transilvania după năvălirea ungurilor

Categorie:

Transilvania, între Crimeea şi Ungaria

*
CRIMEEA! … O peninsulă în Marea Neagră, având o suprafaţă cât jumătate din Transilvania Centrală şi aflată la o distanţă aeriană de 400 de km faţă de România. Cam cât avem şi până în Ungaria. Peninsula Crimeea a fost teritoriul de baştină a Mariei de Mangop - a doua soţie a domnitorului Ştefan cel Mare, teritoriu pe care, cândva, marele domnitor îl şi apărase.
… O lume întreagă priveşte înmărmurită şi îngrozită de perspectivele tragice ale unor conflicte şi războaie din cauza politicii autonomiste din Crimeea.
Read more about Transilvania, între Crimeea şi Ungaria

Categorie:

Problematica proprietăţii foştilor optanţi unguri în actualitatea istorică şi legislativă din România

Autorul lucrării de faţă readuce în discuţie, din perspectivă juridică, contenciosul româno-maghiar referitor la marile proprietăţi în principal latifundiare din Transilvania, din preajma şi de după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Read more about Problematica proprietăţii foştilor optanţi unguri în actualitatea istorică şi legislativă din România

Categorie:

Dr. Elie Miron Cristea - „Patriarhul reîntregirii neamului”!

75 de ani de la trecerea la cele veşnice a întâiului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României

Dr. Elie Miron Cristea - „Patriarhul reîntregirii neamului”!

75 de ani de la trecerea la cele veşnice a întâiului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României Read more about Dr. Elie Miron Cristea - „Patriarhul reîntregirii neamului”!

Categorie:

Pagini

Subscribe to Istorie-Cultura