Poezie

CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Biblia neştiutorilor de carte, lumina vieţii viitoare,
Sunt minunatele icoane, ferestre spre eternitate.
Teologia în imagini şi taina cea strălucitoare,
Are putere harică, inestimabilă valoare.

Genunchii îndoindu-mi, înalţ spre cer privirea,
Iar gândurile tulburi îndată se destramă,
Doar firave dorinţe se pierd adânc în noapte
Şi Domnului durerea o spun fără de teamă. Read more about CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Categorie:

POSTUL CREŞTIN

Perioadă de-nfrânare şi profundă pocăinţă
Este postul creştinesc, şcoala cea duhovnicească.
Rânduiala preacurată, scara lină către cer,
Duce mica noastră jertfă, tot mai sus, la Creator.

Lacrimile umilinţei, rugăciunea şi iertarea,
Întorc pe om la Dumnezeu, aducându-i alinarea.
Biruind patimile, risipind ispitele,
Să-mbrăcăm haina dreptăţii, săvârşind doar binele. Read more about POSTUL CREŞTIN

Categorie:

DOAR UNIŢI VOM TRECE LUMEA

Stau în faţa colii albe şi a scrie nici că-mi vine,
Nu că n-aş avea subiecte, nu că n-ar fi despre cine,
Dar i-atâta umbră neagră aruncată peste neam
Că mi team-a spune-mi gândul şi durerea care-o am.

Cum se poate, că de-o vreme, dacă vrei să-i faci de bine
Neamului, te ţină minte lungă vreme care vine,
El te spurcă, te blestemă şi-apoi spatele-ţi întoarce
Şi la ceilalţi se gândeşte şi-n ascuns trădare coace. Read more about DOAR UNIŢI VOM TRECE LUMEA

Categorie:

RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE

Doamne, Cel ce ai adunat pe cele despărţite înfrumuseţând lumea şi l-ai plămădit pe om ca pe o cinstită făptură suflând asupra lui duh de viaţă, trimite asupra noastră harul Tău, pentru ca împreună cu toate lucrurile mâinilor Tale - întreaga creaţie să ne unim în glas de doxologie, preamărindu-Te pe Tine, Părintele luminilor.
Doamne, Cel ce ai adunat în corabia lui Noe pe cei care au crezut cuvântului Tău, insuflă-ne şi nouă duhul ascultării, salvându-ne din potopul patimilor.
Read more about RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE

Categorie:

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia.

Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Read more about ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Categorie:

De unde vin...

„Nu eşti nimic, dacă nu eşti de undeva”
(Thomas Mann)

M-am întrebat şi eu de unde vin,
Am fost şi sunt aici un strop divin
Ca fiecare dintre cei de faţă,
Precum plecaţii din această viaţă,

O taină niciodată dezlegată
Cu toată ştiinţa vremii adunată
Sub steaua ce răsare şi apune,
Minunea de-a fi om e o Minune!

De unde vin, din care zări anume,
Venirii mele i-a fost dat un nume,
Când mă strigă viaţa să-i răspund!
În el eu niciodată nu m-ascund, Read more about De unde vin...

Categorie:

Tinereţe

Tinereţe să nu-ţi baţi joc
De zilele ce iute se perindă,
Niciodată timpul nu va sta în loc,
E scurtă viaţa, doar cât o colindă.

La tinereţe credem cu tărie,
Că viaţa capcane nu ne ascunde,
Suntem ca fluturaşii pe câmpie,
Zburăm, dar către ce şi către unde?

Îmbătrânim apoi pe zi ce trece,
Cu anii care trec cu noi în zbor
Şi astfel viaţa noastră se petrece,
Ca orice fapt divers, căci totu-i trecător. Read more about Tinereţe

Categorie:

SFINŢII TREI IERARHI

Pe cerul Bisericii, mari luceferi stălucesc,
Cu parfumul vieţii lor pe Hristos mărturisec.
Sunt focare de lumină, izvoare duhovniceşti,
Apărătorii dreptei credinţe, mari dascăli dumnezeieşti.

În unitatea slujirii, crezul lor a fost iubirea,
Dreptatea şi bunătatea, ce-aduc lumii fericirea.
Prin muncă şi rugăciune, adorând pe Dumnezeu,
Trei păstori de suflete, ne-o călăuzi mereu. Read more about SFINŢII TREI IERARHI

Categorie:

BOTEZUL DOMNULUI

Pe malul râului Iordan, cu inimă smerită,
Un glas de tunet răsuna, chemând la pocăinţă.
Era Ioan, prorocul sfânt, vestind dreapta credinţă,
Şi pe Mesia aşteptând cu multă umilinţă.

Iisus Hristos spre ţărm sosea pentru-a primi botezul,
Iar Duhul Sfânt se arăta sublim ca porumbelul.
Un glas divin mărturisea a Domnului minune,
Apele mari mai lin curgeau, sfinţind străveche lume. Read more about BOTEZUL DOMNULUI

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie