Poezie

ONOR PRIN VEACURI LUI MIHAI VITEAZUL

„Nu vă urez viaţă, căpitanii mei!
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei!
Ce e viaţa noastră în sclavie oare?
Noapte fără stele, ziuă fără soare,
Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre ruşinea lor!”
(Dimitrie Bolintineanu:
„Cea din urmă noapte a lui Mihai cel Mare”)

Azi, în sufletele noastre, tronezi eroic, Mihai,
Ştim c-aici, în Alba noastră-ai fost primit cu alai,
Tot aici ai proclamat, spre-a duşmanilor uimire,
Poftită şi îndrăzneaţă, Sfântă a Ţării Unire. Read more about ONOR PRIN VEACURI LUI MIHAI VITEAZUL

Categorie:

În veci, ortodocşi

De mic, sunt ortodox, ca toţi ai mei
aceasta e credinţa mea creştină,
am învăţat cu tălpile să calc,
cum am aflat că mâna se închină.

Atunci am înţeles că sunt dator
să nu cedez cumva vreunei noxe,
ci să rămân, cu neamul meu cu tot,
fidel pe veci credinţei mele ortodoxe.

Ai mei puteau muri şi n-ar fi dat
credinţa lor pe nici un fel de bunuri,
nici dacă ar fi fost crucificaţi,
nici dacă s-ar fi tras în ei cu tunul. Read more about În veci, ortodocşi

Categorie:

PUTEREA RUGĂCIUNII

Maica firavelor lacrimi, ocrotitoarea tuturor,
Eşti dulcea rugăciune, izvorul virtuţilor.
În drumul spre mântuire este hrană inimilor,
Perete despărţitor în faţa necazurilor.

Convorbirea intimă a omului cu Dumnezeu,
E lucrarea îngerilor, nimicirea demonilor.
Farul luminos al minţii, înlătură deznădejdea,
Micşorează întristarea şi trimite liniştea. Read more about PUTEREA RUGĂCIUNII

Categorie:

UNIREA

O carte îşi deschide nepieritoarea filă,
Un Alexandru-Cuza, cu sceptrul strâns în mână,
Rosteşte peste veacuri nemuritorul crez
Ce va pătrunde falnic, sorbit de univers.

Din roşul purpuriu se naşte prima rază,
Ce se topeşte-n galbenul întinselor câmpii,
Zburând în mare taină spre zarea cea albastră
A gloriilor apuse la sânurile vremii.

Şi prin oglinda lumii o stâncă se zăreşte,
O mistică speranţă ce-n ani se adânceşte,
Unind ca-ntr-o cunună pe glia strămoşească:
Moldova şi Ardealul şi Ţara Românească. Read more about UNIREA

Categorie:

SFINŢII ÎNGERI

În atotînţelepciunea Sa, Dumnezeu a creat,
Fiinţe spirituale cu rostul de a-L lăuda.
Pe calea vieţii pământeşti ei sunt mereu sfătuitori,
Fiindu-le oamenilor cei mai fideli ocrotitori.

Primind de la Sfântul Botez un ager înger păzitor,
Şopteşte conştiinţei noastre împotriva vrăjmaşilor.
Transmite îndemnurile bune spre faptele folositoare,
Păzind grădina sufletului de cursele înşelătoare. Read more about SFINŢII ÎNGERI

Categorie:

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Trăia în Tesalonic în vremea persecuţiilor,
Mucenicul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Domnind Maximilian, crudul împărat păgân,
Poruncise tuturor să-i distrugă pe creştini.

Ostaşul Domnului Hristos având rang de general,
Se declarase slujitor al cerescului Stăpân.
Eliberându-i pe sclavi, ajutând pe cei sărmani,
Fiind model de dăruire, cununa muceniciei a luat. Read more about SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Categorie:

CUVIOASA PARASCHEVA

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire. Read more about CUVIOASA PARASCHEVA

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii.
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor. Read more about SFÂNTA CRUCE

Categorie:

APEL CĂTRE MOLDOVA

Jumătate de Moldovă, dă-mi mâna ta peste Prut!
Ruperea ta de Ţară, de două veacuri, ne-a durut,
Cerem să mai parcurgi înc-o dată drumul înapoi
Şi nu uita că, împreună, suntem o Ţară de eroi!

Râul istoric, Prutul, nu-i graniţă-ntre fraţi,
Ci-i brâu de legătură, cu noi să v-adunaţi,
Vom înfrunta-mpreună mulţimi de vijelii,
Vom fi braţul puternic al noii Românii! Read more about APEL CĂTRE MOLDOVA

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie