Poezie

SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii.
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor. Read more about SFÂNTA CRUCE

Categorie:

APEL CĂTRE MOLDOVA

Jumătate de Moldovă, dă-mi mâna ta peste Prut!
Ruperea ta de Ţară, de două veacuri, ne-a durut,
Cerem să mai parcurgi înc-o dată drumul înapoi
Şi nu uita că, împreună, suntem o Ţară de eroi!

Râul istoric, Prutul, nu-i graniţă-ntre fraţi,
Ci-i brâu de legătură, cu noi să v-adunaţi,
Vom înfrunta-mpreună mulţimi de vijelii,
Vom fi braţul puternic al noii Românii! Read more about APEL CĂTRE MOLDOVA

Categorie:

MAICA DOMNULUI

În grădina cea cu spini a neamului omenesc,
A răsărit albul crin cu parfum dumnezeiesc.
Scară lină către cer, chivot poleit cu nori,
Este Maica Domnului, rugătoare pentru noi.

Când solul trimis din cer, i-a vestit marea minune,
Cu smerenie curată rostea dulcea rugăciune.
Apă pură cristalină, a fost toată viaţa ei,
Model demn de vieţuire, cea mai sfântă-ntre femei. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

LA CENTENARUL MARII UNIRI

Din neagra ta robie te-ai ridicat, române,
Şi-n vatra de milenii a Daciei străbune
Lumina libertăţii sădit-ai pe pământ
Şi-i stai de strajă-n veghe de-un veac sub jurământ.

De când ne ştim prin veacuri, noi toţi fraţi ne-am ţinut,
Izvor latino-dacic străbate prin cuvânt
Şi-acest ţinut carpatic e-o sfântă moştenire
De care nu ne rupe mârşavă convertire. Read more about LA CENTENARUL MARII UNIRI

Categorie:

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Pe creasta muntelui Tabor, într-o mirifică lumină,
A strălucit Blândul Păstor, schimbându-şi faţa Sa divină.
Domnea o linişte deplină, iar vântul adiind uşor,
Mărturisea cu vocea-i lină, minunea sfântă tuturor.

Un glas ceresc străpunse zarea şi marea îndoielilor,
Adeverind dumnezeirea ilustrului Mântuitor.
De-o puritate cristalină era cuprins veşmântul Său,
În timp ce ruga Sa fiebinte trecuse dincolo de nori. Read more about SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Categorie:

SFÂNTUL PROOROC ILIE

Înger pământesc şi om ceresc, crainic al virtuţilor,
Era Ilie Tesviteanul, profetul necruţător.
Pe regele păgân Ahab ce lui Baal s-a închinat,
Pentru cruda necredinţă cu tărie l-a mustrat.

Lângă pârâul Cherit păsările l-au hrănit,
Iar în Sarepta Sidonului o minune a săvârşit.
Pe vârful muntelui Carmel aşteptând slăvitul semn,
Focul cel trimis din cer a fost marele îndemn. Read more about SFÂNTUL PROOROC ILIE

Categorie:

PESCUIREA MINUNATĂ

Lângă lacul cristalin al Ghenizaretului,
Venise Domnul Iisus, Împăratul veacurilor.
Pescarii şedeau pe ţărm întinzându-şi mrejele,
Obosiţi şi întristaţi de nereuşita lor.

Mântuitorul îi îndeamnă printre valuri să vâslească,
Anticipând noua minune şi dumnezeiasca taină.
Pescuind cu îndrăzneală, corăbiile se umplură,
Dând slavă lui Dumnezeu şi rugându-se cu râvnă. Read more about PESCUIREA MINUNATĂ

Categorie:

RUSALIILE

Din înaltul cerului printre raze de lumină,
S-a pogorât Duhul Sfânt cu strălucire deplină.
Văzduhul a tresărit, vânt puternic s-a pornit,
Deasupra Apostolilor limbi ca de foc au apărut.

Ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul,
Aducea lumii speranţă, propovăduind adevărul.
Peste flacăra credinţei aprinsă în mii de inimi,
Râuri de apă vie picurau roua iertării. Read more about RUSALIILE

Categorie:

ZIUA EROILOR

Pe altarul sfânt al ţării s-au jertfit ostaşi viteji,
Cinstind martiriul lor, punem lumânări şi flori.
Unitate, libertate, leagănul cel românesc,
S-au clădit prin foc şi sânge pe tărâmul strămoşesc.

Făcând pioasă pomenire de ziua eroilor,
Odihneşte-i, Doamne sfinte, cu cetele drepţilor.
Rugăciuni să încolţească pe buzele tuturor,
Iar pământul să rodească crini din lacrimi şi fiori. Read more about ZIUA EROILOR

Categorie:

FEMEIA SAMARINEANCĂ

Cel ce-n revărsat de zori acoperă cerul cu nori,
La fântâna lui Iacov, poposea adeseori.
Femeia samarineancă venind ca să scoată apă,
A găsit darul ceresc şi calea cea minunată.

Întâlnindu-L pe Iisus, Ocrotitorul tuturor,
Regretând trecutul negru, a crezut în Dumnezeu.
Primind credinţa cea vie, umplându-se de sfânt har,
L-a vestit cu bucurie locuitorilor din Sihar. Read more about FEMEIA SAMARINEANCĂ

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie