Traduceri din limba maghiarã

Săptămânalul „Szekely hirmondo” (Covasna), nr. 31, 07-13.08.2009; Titlu: Transformă Pământul Secuiesc într-o fâşie Gaza, Semnează: Toducz Endre / Călugăreni


Românii colonizaţi pe Pământul Secuiesc prin stimulări de stat, planifi că organizarea unei mari adunări antiautonomiste. Ei doresc să se reunească împotriva autonomiei cu ocazia împlinirii a 15 ani (!) de la înfi inţarea episcopiei ortodoxe a judeţelor Covasna şi Harghita, înfi inţată în anul 1994 (!) Ultima lor manifestare antimaghiară a avut loc în anul 2006, la Izvorul Mureşului (în mănăstirea lor ortodoxă, nou-nouţă), Read more about Săptămânalul „Szekely hirmondo” (Covasna), nr. 31, 07-13.08.2009; Titlu: Transformă Pământul Secuiesc într-o fâşie Gaza, Semnează: Toducz Endre / Călugăreni

Pagini

Subscribe to Traduceri din limba maghiarã