Viaţa creştină / Eveniment

+) SFINȚII CUVIOȘI MĂRTURISITORI: VISARION ȘI SOFRONIE; SFÂNTUL MUCENIC OPREA; SFINȚII PREOȚI MĂRTURISITORI IOAN DIN GALEȘ ȘI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL; SFÂNTUL CUVIOS ILARION CEL MARE

Sfântul Visarion Sarai s-a născut în Bosnia, din părinți de neam român. A călătorit pe la multe locuri sfinte, și îndeosebi la Ierusalim și la Muntele Athos și a intrat de tânăr în monahism la Mănăstirea Sfântului Sava. Îndurerat de suferința românilor pentru credință, a călătorit prin Transilvania, propovăduind pretutindeni credința ortodoxă.
Read more about +) SFINȚII CUVIOȘI MĂRTURISITORI: VISARION ȘI SOFRONIE; SFÂNTUL MUCENIC OPREA; SFINȚII PREOȚI MĂRTURISITORI IOAN DIN GALEȘ ȘI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL; SFÂNTUL CUVIOS ILARION CEL MARE

6 august (†) SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

Schimbarea la Faţă a Domnului Hristos de pe Muntele Tabor a avut loc cu puţin timp înainte de Pătimirea Sa, mai precis cu patruzeci de zile înainte de a fi răstignit. De altfel, scopul Schimbării la Faţă a Mântuitorului a fost acela de a-i întări pe ucenici în credinţa că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru a nu se face şovăielnici la vederea celor care aveau să se petreacă în zilele următoare. Acest adevăr se vădeşte din troparele Bisericii.
Read more about 6 august (†) SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

15 august (†) ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Când Maica Domnului s-a întâlnit cu Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, i-a zis printre altele: „de acum mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1, 48), adică, de acum înainte toate neamurile, oamenii care vor crede în Domnul, mă vor ferici pentru vrednicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu Tatăl, ca să devin mama Fiului Lui. Ce cinste nemaiîntâlnită pentru o femeie!
În zilele noastre se vorbeşte mult despre diferenţa dintre genuri, bărbat şi femeie. Luptele acestea pentru egalitate şi aşa-zisele mişcări feministe au venit foarte târziu.
Read more about 15 august (†) ADORMIREA MAICII DOMNULUI

26 iulie +) SFÂNTUL CUVIOS IOANICHIE CEL NOU DE LA MUSCEL (ARGEȘ)

Acest cuvios plăcut al lui Dumnezeu s-a născut din părinți evlavioși, trăitori în ținutul Muscelului. Din fragedă tinerețe, ascultând chemarea lui Hristos, s-a despărțit de toate plăcerile și ispitele lumii deșarte și s-a retras în Mănăstirea Cetățuia - Negru Vodă, de pe Valea Dâmboviței, unde s-a călugărit și a deprins, de la părinții îmbunătățiți ai așezământului, primele reguli ale vieții ascetice. A cunoscut pe mulți dintre sihaștri care locuiau în vremea aceea în jurul mănăstirii. Read more about 26 iulie +) SFÂNTUL CUVIOS IOANICHIE CEL NOU DE LA MUSCEL (ARGEȘ)

5 august +) SFÂNTUL CUVIOS IOAN IACOB HOZEVITUL DE LA NEAMȚ

Sfântul Cuvios Ioan s-a născut la data de 23 august 1913, însatul Crăiniceni, comuna Horodiștea, într-o familie de țărani foarte credincioși, Maxim și Ecaterina, fiind singurul copil la părinți. La botez a primit numele de Ilie. După șase luni de la naștere rămâne orfan de mamă, iar el este dat în grija bunicii sale, Maria. După 2 ani, tatăl moare în război, în toamna anului 1916, rămânând în grija rudelor apropiate. Primii ani de școală îi face în satul natal, apoi urmează gimnaziul la Lipcani-Hotin și liceul la Cozmeni-Cernăuți, fiind cel mai bun elev din școală.
Read more about 5 august +) SFÂNTUL CUVIOS IOAN IACOB HOZEVITUL DE LA NEAMȚ

29 iunie +) SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

În fiecare an, pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte doi Mari Sfinţi, Stâlpi ai Bisericii noastre, pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Read more about 29 iunie +) SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

20 iunie (+) POGORÂREA SFÂNTULUI DUH (Cincizecimea sau Rusaliile)

Rusaliile reprezintă sărbătoarea Duhului Sfânt, Care S-a pogorât şi Se pogoară peste lume şi în sufletele ce aderă la Hristos. Nu a Duhului Sfânt privit în existenţa Sa pretemporală şi intertrinitară, căci în cazul acesta ar fi o sărbătoare filosofică, dedicată gândirii la ceva de dincolo de viaţa noastră concretă, ci a Duhului Sfânt sălăşluit în noi, a Celui ce ne mângâie şi ne curăţă de toată necurăţia, a Celui ce ne trece în starea de mântuire. Read more about 20 iunie (+) POGORÂREA SFÂNTULUI DUH (Cincizecimea sau Rusaliile)

21 iunie (+) SFÂNTA TREIME

Sfânta Treime este dogma de temelie a creştinismului, este realitatea fundamentală a existenţei. Creştinismul a valorificat, însă, prea puţin această piatră unghiulară a concepţiei sale în viaţa concretă. Şi totuşi, fără Sfânta Treime nimic nu se poate explica din creştinism. Nici venirea lui Iisus Hristos pe pământ, nici opera îndeplinită de El, nici viaţa creştină mai înaltă care se reduce în mare parte la lucrarea Duhului Sfânt. Iisus Hristos stă în fiecare clipă a vieţii Sale pământeşti cu faţa către oameni, dar şi către Tatăl, a Cărui voie a venit
Read more about 21 iunie (+) SFÂNTA TREIME

24 iunie +) NAȘTEREA SFÂNTULUI PROROC IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele)

Când vorbim despre Înaintemergătorul Domnului este necesar să apelăm la textul evanghelic al Sfântului Apostol Ioan, unde găsim ample lămuriri: „Acesta este despre Care am zis: Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Ioan 8, 58). Botezătorului i se pune întrebarea: „Cine eşti? Eşti tu Hristosul, eşti tu Ilie, eşti tu Proorocul?”. Iar el, ne spune textul evanghelic „a mărturisit şi n-a tăgăduit; a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul, nu sunt nici Ilie şi nici Prorocul”. Read more about 24 iunie +) NAȘTEREA SFÂNTULUI PROROC IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele)

10 iunie - ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (Ispasul; Ziua Eroilor)

Înălţarea este ridicarea omenităţii lui Iisus în intimitatea ultimă a Sfintei Treimi şi la starea de cinste, putere şi suveranitate deplină. „Dogma înălţării cuprinde ideea că natura omenească preamărită a lui Hristos, înălţată la cer, a intrat în sânul însuşi al Sfintei Treimi. Dumnezeu-Omul s-a aşezat la dreapta Tatălui nu numai cu natura dumnezeiască a Sa, ci şi cu natura omenească, constătătoare din suflet şi trup, din corporalitate însufleţită şi înduhovnicită.”
Read more about 10 iunie - ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (Ispasul; Ziua Eroilor)

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment