Decembrie 2010

PĂZIREA PORUNCILOR DIVINE


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

În credinţa strămoşească şi-n Biserica străbună,
Iisus Hristos vrea să-I cunoaştem sacra Sa învăţătură.
Dându-ne adesea seama cât de importantă-i viaţa,
Cu smerită umilinţă, Îi vom asculta povaţa.

O istorie mai sfântă nimeni pe lume nu are,
Iisus, Mântuitorul unic, este al veacurilor Soare.
Dumnezeu cu fi ecare dintre oameni e la fel,
După cum este voinţa şi purtarea lor cu El. Read more about PĂZIREA PORUNCILOR DIVINE

Pagini