Ianuarie 2011

Gorunul transilvan


Părintelui Gavril Todea, de la Parohia Malnaş-Băi
Autor: 

Pr. Ioan Tămaş Delavâlcele

Iată-l atingând cerul
lângă veşnicia
ivită la sat!
hangerul şi drujba
la pământ nu l-au culcat. Read more about Gorunul transilvan

Crivăţ peste fluviu...


Cu îngăduinţa dumneavoastră, vă supun atenţiei articolul de mai jos împreună cu o fotografi e din Deltă. Astă-vară le-am dus unor prieteni de-ai mei, pescari din Gorgova, câteva exemplare din „Condeiul ardelean”. După ce le-au citit mi-au zis: „... despre noi când o să scrie cineva în ziarul acesta adevărat românesc?”. Nu le-am promis nimic. Acum vă trimit dumneavoastră ce am scris despre ei. Să auzim de bine! (Nicolae Vereş)

Iarnă... Peste Deltă şuieră „ivancrivăţan” rostogolind dinspre Nord cohorte de nori vineţi, grei de ploi reumatice şi de viscolite zăpezi polare... Read more about Crivăţ peste fluviu...

BINE-AI VENIT ÎN JILŢUL TĂU, MĂRIA TA!


Autor: 

prof. Georgeta Ciobotă

Strălucirea LUCEAFĂRULUI a străpuns drapa neagră a nimicniciei de astăzi, aşa cum a făcut-o şi în vremea sa, pentru că harul cu care Dumnezeu l-a înzestrat a călcat cu semeţia peste moarte şi l-a trecut în eternitate.
„… nu nutrea nicio aspiraţie pentru sine, ci numai pentru poporul din care făcea parte, fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un individ” (George Călinescu).
Steaua acestui „exponent” ne luminează calea pe care păşim prin lume, unde convingem despre vibraţia sufletului românesc, despre culorile plaiului mioritic, despre tăria braţului vitejesc al românilor, despre profunzimea gândirii unui neam care şi-a proclamat dreptul la demnitate.
Ce eşti tu, Americă democratică, cu largul său caleidoscop etnic, cu toată tehnica ta cosmică, dacă n-ai un Eminescu? Read more about BINE-AI VENIT ÎN JILŢUL TĂU, MĂRIA TA!

Problemă propusă pasionaţilor de şah - GEMMELL John The Problemist Supplement, 1993


Autor: 

ing. Nicolae Doroftei


Albul mută şi dă mat în două mutări (#2)

Aşezarea curioasă a fi gurilor (toate pe coloana „a“!) produce o impresie estetică deosebită. Soluţia nu este, însă, dificilă.

Soluţia problemei: Read more about Problemă propusă pasionaţilor de şah - GEMMELL John The Problemist Supplement, 1993

Pagini