Iulie 2012

Cotidianul „Haromszek” (Covasna), nr. 6.603, 31.05.2012; Titlu: Autonomia pe ordinea de zi

Ieri, în clădirea Parlamentului Ungar, a avut loc şedinţa echipei de lucru regionale şi autoguvernamentale a Forumului Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF), tema principală a dezbaterii reprezentând-o rolul îndeplinit în aspiraţiile autonomiste de iniţiativa europeană cetăţenească. Echipa de lucru a analizat iniţiativele transilvănene - făcute publice până în momentul de faţă -, care slujesc autonomia. Read more about Cotidianul „Haromszek” (Covasna), nr. 6.603, 31.05.2012; Titlu: Autonomia pe ordinea de zi

O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (I)

Societatea „Tinerimea Română” din Bucureşti a fost exemplară cât priveşte interesul tinerelor generaţii pentru cultura naţională şi consonanţa acestora cu spiritul patriotic în deceniile premergătoare Marii Uniri, dar şi în perioada interbelică. Ea a fost constituită, în anul 1884, de un inimos grup de elevi de la Liceul „Matei Basarab” din Capitală, iar sufletul, spiritul rector al ei, a fost profesorul Nae S. Dumitrescu, „un iluminat, un om energic şi de un entuziasm debordant”. Read more about O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (I)

Categorie:

Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (I)

De-a lungul timpului, sarea a avut un rol determinant în evoluţia umanităţii. Necesitatea organismelor de a consuma sare, cât şi calitatea de a conserva alimentele au eliminat dependenţa omului de a procura la intervale scurte de timp hrana şi a dat posibilitatea de a îşi crea stocuri de legume, fructe, lapte, carne pe perioade îndelungate, permiţând deplasarea ei pe distanţe mari. Read more about Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (I)

Categorie:

Eroului necunoscut

Mereu din crucea ta de brad,
Trei lacrimi de răşină cad,
Pe iarba cea de pe mormânt,
Formând cu ea câte-un cuvânt,
O literă ori un simbol.

Dar jertfa ta nu-i doar obol,
Că ai căzut dar n-ai murit,
Cu gloria te-ai contopit,
Cu seva Ţării şi-al ei lut,
Căci vitejeşte te-ai bătut
Cu duşmanii invadatori.

Tu eşti eroul de sub flori,
Apărătorul Sfintei hume,
Din ţara cu un vechi renume,
Purtat prin veacuri de-un erou.
Şi Sfântul nume de EROU! Read more about Eroului necunoscut

SFÂNTUL PROOROC ILIE

Înger pământesc şi om ceresc, crainic al virtuţilor,
Era Ilie Tesviteanul, profetul necruţător.
Pe regele păgân Ahab ce lui Baal s-a închinat,
Pentru cruda necredinţă cu tărie l-a mustrat.

Lângă pârâul Cherit păsările l-au hrănit
Iar în Sarepta Sidonului o minune a săvârşit.
Pe vârful muntelui Carmel aşteptând slăvitul semn,
Focul cel trimis din cer a fost marele îndemn.

Nori negri s-au adunat, seceta s-a spulberat,
Adevărul a biruit, credinţa s-a întărit.
Să-l chemăm mijlocitor către Bunul Dumnezeu, Read more about SFÂNTUL PROOROC ILIE

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii Zagonului

Vineri, 29 iunie 2012, a fost zi de mare sărbătoare şi în comuna Zagon din judeţul Covasna. Aceasta deoarece Biserica Ortodoxă nouă din sat poartă, asemenea multor lăcaşuri de cult din ţară şi străinătate, hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, despre viaţa pilduitoare a cărora aţi putut citi, în această binecuvântată pagină, în ediţia precedentă a „Condeiului ardelean”. Read more about Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii Zagonului

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Sfântul Prooroc Ilie era de origine din Tesvi, din Galaad. La naşterea sa, tatăl său a văzut îngeri, care-l înveleau în scutece de foc, şi dându-i numele i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu, care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieţi. Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile Legii şi se ţinea în permanenţă în faţa lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat şi rugăciune arzătoare, care a făcut din el modelul vieţii mănăstireşti. Read more about Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Pagini