Iulie 2012

CAP DE POD (BASARABIA)

Ascult cum creşte-n mine-un pod
din oase albe, geluite,
iubiri de ţară nenuntite
se leagă-ntr-un organic nod.

Iar dedesubt o apă fixă
spală picioarele de pod
şi bate-n maluri un norod
dintr-o istorie prolixă.

Câmpiile de grâu şi maci
în pieptul meu se leagă nod,
mirosul lor zideşte pod
între romani şi între daci.

Urlă un lup în Novgorod
Purtând în dinţi un cap de pod.

Lazăr Magu
(Arad, judeţul Arad)
Read more about CAP DE POD (BASARABIA)

Filă din activitatea misiunii apostolice a clerului ortodox român, în perioada celui de-al II-lea război mondial, în Transnistria

În anul 1917, în Transnistria funcţionau 1.017 biserici şi case de rugăciuni, 13 mănăstiri şi schituri în care-şi desfăşurau activitatea religioasă 890 de preoţi şi 384 de călugări. După două decenii de comunism, timp în care biserica a fost scoasă în afara legii, autorităţile române au găsit în Transnistria doar o singură biserică ce mai funcţiona, cea a cimitirului nr. 2 din Odesa, unde oficia preotul-paroh de origine română Vasile Braga. Read more about Filă din activitatea misiunii apostolice a clerului ortodox român, în perioada celui de-al II-lea război mondial, în Transnistria

Categorie:

TĂMĂDUITORUL LUMII

Cunoscătorul suferinţei, Izbăvitorul tuturor,
A vindecat cu multă milă neputinţele oamenilor.
Risipind cu-a Sa putere necazurile sufleteşti,
A dăruit tămăduire de bolile cele trupeşti.

El cheamă, vindecă, alină cu dragoste dumnezeiască,
Pe cei ce au credinţă vie şi nădejde nesfârşită.
În lume-i multă suferinţă şi sunt dureri de nedescris,
Dar cel care le dă fiinţă este păcatul neînvins.

Să ne rugăm neîncetat cu stăruinţă şi răbdare,
Ştiind că Tatăl cel Ceresc trimite câte-o încercare. Read more about TĂMĂDUITORUL LUMII

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfântul Apostol Petru a fost fiul lui Iona şi frate cu Andrei, cel Întâi Chemat, născut din sămânţa lui Simeon în cetatea Betsaida. Ocupaţia sa era să pescuiască pentru a-şi procura cele necesare traiului său şi al familiei.
Domnului nostru Iisus Hristos îi plăcea să-l numească Chefa sau Petru (Ioan I, 42), care se tâlcuieşte piatră. Acest apostol a fost cel dintâi care a mărturisit limpede credinţa în Iisus Hristos, zicând: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu” (Matei XVI, 16). Read more about Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Pagini