Septembrie 2012

NICI MOARTEA

Nici moartea n-o mai bag în seamă
Voi fi imun la tot ce e urât, banal
Căci viaţa mi se pare-o mare dramă
Când văd că toată lumea-i pornită pe scandal.

Iar iubirea-i o vagă amintire trecătoare
Şi morala-i plină de noroi şi de ruşine
Eu privesc ce se petrece-n clipa următoare
Şi-am să păstrez iubirea gingaşă lângă mine.

Căci sentimentele iubirii sunt rugăciuni pentru frumos
Şi-mi închin toată viaţa cu mare bucurie
Lor, căci au chipul feminin şi suflet drăgăstos
Iar eu nu am de gând să port prostia-n pălărie.
Read more about NICI MOARTEA

Amintiri despre viaţa cotidiană din Sfântu-Gheorghe din perioada interbelică

Prin amabilitatea venerabilului nostru concetăţean, nonagenarul Nicolae Moldovan, am avut posibilitatea unui schimb epistolar cu distinsul profesor bucureştean Stelian Socaciu, originar din Vâlcele. Informaţiile furnizate ne-au fost de un real folos pentru redactarea volumului „Românii din Covasna şi Harghita”, lucrare redactată de subsemnatul împreună cu Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, şi care a apărut la Editura „Grai Românesc” din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în anul 2003. Read more about Amintiri despre viaţa cotidiană din Sfântu-Gheorghe din perioada interbelică

Categorie:

Nașterea Maicii Domnului

Preasfânta Fecioară Maria s-a născut din părinţi foarte înaintaţi în vârstă, Ioachim şi Ana. Tatăl ei, Ioachim, se trăgea din seminţia lui David, iar mama ei, Ana, se trăgea din seminţia lui Aaron. Astfel, pe linie paternă, ea a fost din stirpe regală, iar pe linie maternă, din neam preoţesc.
Prin aceste elemente ea a preînchipuit că Acela Care avea să Se nască din ea avea să fie Împărat şi mare Arhiereu. Read more about Nașterea Maicii Domnului

PUTEREA CRUCII

Mântuitorul Iisus Hristos, blândul Împărat al lumii,
S-a jertfit de bună voie pe altarul nemuririi.
Crucea-i semnul biruinţei, bucuria drepţilor,
Steagul sfânt de izbăvire pentru omul credincios.

Pe drumul greu şi strâmt al vieţii pământeşti,
Mereu zdrobiţi de griji, nevoi, ispite.
Privind la jertfa lui Hristos din depărtate zări,
O linişte deplină în suflet se aşterne.

Fericiţi câţi cred în Domnul cu smerenie şi iubire
Şi nu află niciodată vreun prilej de poticnire.
Prin post, lacrimi, rugăciune, săvârşind doar fapte bune, Read more about PUTEREA CRUCII

Înălțarea Sfintei Cruci

În urmă cu patruzeci de zile, am prăznuit Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Întru această zi, de 14 septembrie, întăriţi fiind de Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, prăznuim două evenimente, care sunt strâns legate de Crucea lui Hristos: mai întâi, aflarea Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci pe dealul Golgota, iar al doilea, întoarcerea lemnului Cinstitei Cruci din Persia la Ierusalim. Read more about Înălțarea Sfintei Cruci

Pagini