05.03.2012 Asociaţia „Noi Românii” - Comunicat de presa

Asociaţia „Noi Românii” susţine în totalitate atitudinea demnă a conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş în faţa presiunilor exercitate de ambasadorul Ungariei, de instituţii de învăţământ superior din Ungaria şi de UDMR, care doresc segregarea pe criteriul etnic, prin deschiderea unei linii de învăţământ în limba ungară.

Ne exprimăm indignarea faţă de lipsa de reacţie a Preşedinţiei României, a Parlamentului României şi a Guvernului României, faţă de cererile UDMR de încălcare a Legii învăţământului, în ce priveşte activitatea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. Deşi este evident că nu se îndeplinesc condiţiile legale pentru deschiderea unei linii de învăţământ în limba ungară, asistăm la un şantaj politic al UDMR care, pentru rămânerea la guvernare, solicită partenerilor încălcarea legii. UDMR, sprijinită de ambasadorul Ungariei în România şi de diverse instituţii de învăţământ din Ungaria, doreşte segregarea pe criteriul etnic a UMF Târgu-Mureş, deşi aceasta îndeplineşte toate condiţiile legale, funcţionează şi se declară explicit, conform propriei carte universitare, ca universitate multiculturală şi multilingvă. Este pe deplin păstrată identitatea etnică a studenţilor, respectându-se toate standardele internaţionale în domeniu. Amintim că minoritatea ungară dispune de linii de învăţământ în limba maternă la Universitatea Babeş-Bolyai şi o întreagă universitate, Universitatea Sapientia, exclusiv în limba ungară, ceea ce face ca dorinţele lor cu privire la UMF Târgu-Mureş să fie excesive, deci inacceptabile.

Solicităm expres primului-ministru, ministrului Educaţiei, Guvernului în totalitatea lui, să pună în vedere udemeriştilor încetarea acestei provocări care nu face bine nici minorităţii ungare, nici României şi nici chiar Ungariei.

De asemenea, solicităm ca actele antiromâneşti ale ambasadorului Ungariei, ingerinţele sale în treburile universităţilor româneşti, să fie analizate şi sancţionate de Ministerul de Externe. Este evident că ambasadorul Ungariei se amestecă în treburile interne ale României şi acest fapt este intolerabil.

 

Director executiv,

Ioan Mugur Topolniţchi

Covasna, 05.03.2012