ADEVĂRATA… UNIRE

Motto:
„ADUNAREA NAŢIONALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA, BANAT ŞI ŢARA UNGUREASCĂ, ADUNAŢI PRIN REPREZENTANŢII LOR ÎNDREPTĂŢIŢI LA ALBA-IULIA, ÎN ZIUA DE 1 DECEMBRIE 1918, DECRETEAZĂ UNIREA ACESTOR ROMÂNI ŞI A TUTUROR TERITORIILOR LOCUITE DE DÂNŞII, CU ROMÂNIA.”
(Articolul 1 al Hotărârii Adunării Naţionale de la Alba-Iulia)

1.
„Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima Română.
Să-nvârtim hora frăţiei
Pe pământul României.

Unde-i unul nu-i putere
La nevoi şi la durere,
Unde-s doi puterea creşte
şi duşmanul nu sporeşte.”

Vrem să fim liberi cu adevărat, vrem ca toată suflare românească să vieţuiască într-un singur stat… „să ne unim într-un popor mare”, înaintea căruia să fie deschise toate căile ce duc spre „progres şi fericire”. Când un „neam întreg” gândeşte un singur gând şi inimile a milioane de oameni palpită de o singură emoţie - oare, este putere omenească care să poată să-i stea împotrivă? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăjmăşească, înaintea voinţei suverane a „milioane de suflete înfrăţite” într-un cuget şi-o simţire „trebuie să i se închine”.
Vasile Alecsandri (1821-1890),
scriitor, poet, om politic, patriot demn

2. ROMÂNIA toată, această mare familie de fraţi, nu poate fi fericită, nu poate fi tare şi puternică decât numai prin UNIRE. Prin UNIRE numai vom alcătui un „stat mare şi puternic”, care nu are a se teme de nicio putere străină şi care să fie considerat între celelalte state libere. Toţi românii care nu vor a participa la măreţul edificiu al unirii şi aleargă numai după profitul lor, sunt laşi, nedemni, imorali şi demni de dispreţ în faţa Naţiunii Române!
Constantin Aricescu (1823-1886),
istoric, scriitor, publicist, patriot demn

3. FRAŢI ROMÂNI! - Suntem cu toţii în acelaşi car, care este „CARUL PATRIEI” şi trebuie să ne silim să-l ducem în aşa fel, încât să nu cadă în prăpastia pe care alţii au căutat-o de mult, şi-o mai caută şi acum. Patria noastră, printr-o soartă de toată jalea, a fost menită din cea mai bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor războaielor străinilor. Pentru aceasta noi, „trebuie să fim uniţi, între satele şi oraşele noastre trebuie să fie pace, între gubernanţi înţelegere, iar patriotismul să fie mai presus de orice altă consideraţiune”. „UNIRE şi UNIRE!” Inima poporului nu înşeală niciodată. „Să ascultăm fraţilor, inima poporului nostru”; să ascultăm glasul şi interesul naţiei noastre, care strigă neîncetat: „UNIRE şi UNIRE!”. Această „UNIRE” o dorim nu pentru ca să lovim drepturile şi să ameninţăm pacea altora, ci numai pentru a asigura „drepturile şi pacea noastră”.
Mihai Kogălniceanu (1817-1891),
ministru de Interne, Externe, plenipotenţiar, om politic, istoric, scriitor, publicist, orator, patriot demn

4. Este timpul să ne întindem mâna unul altuia şi să conlucrăm împreună cu toate puterile noastre pentru regeneraţia Patriei noastre comune.
(Adresa Comitetului Central al Unirii, 1858 martie 23)

5. Tăria şi puterea unui popor, baza sa, politica sa cumpănită, prezentul şi viitorul său zac în UNITATEA NAŢIONALĂ.
George Bariţiu (1812-1893),
istoric, publicist, întemeietorul presei în Transilvania, deputat în Dieta din Transilvania

P.S. FRAŢI ROMÂNI! Zilele „UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE”, ca şi celelalte „UNIRI” sunt zile măreţe în care trebuie să fim fericiţi pentru ceea ce au făcut înaintaşii noştri. Azi, ar trebui să vorbim cu responsabilitate de „DEZ-UNIRE”: Suntem fără parte din Basarabia, Bucovina, Insula Şerpilor, Caliacra, Durostorum, Herţa. Mai grav, este faptul că: „Noi ROMÂNII suntem divizaţi în clase politice, sociale, economice”; că între noi sunt trădători ai neamului; că cei de altădată doresc să ne mai umilească în viitor prin lăcomia lor, dar şi „Iudele de cozi de topor Români”. Vorbesc unii de conciliere între popoare şi bine fac, dar ca ea să înceapă trebuie să-şi asume crimele şi atrocităţile făcute asupra Neamului Românesc, să-şi ceară iertare în faţa lumii… şi apoi vom accepta a pune pe „LUCEAFĂRUL ROMÂNESC” pe aceeaşi scară cu „CRIMINALII” care au vrut şi vor sângele românesc. Până atunci…
„IARBA REA DIN HOLDE PIARĂ,
PIARĂ DUŞMANII DIN ŢARĂ,
ÎNTRE NOI SĂ NU MAI FIE ,
DECÂT FLORI ŞI ARMONIE”.
(Autorul)

IISUS HRISTOS (1-33): „Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc”.

Categorie: