Amplasarea statuii lui Bethlen Gabor în centrul municipiului Târgu-Mureş, ilegală!

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), asociaţie culturală şi senzor civic al comunităţilor româneşti din cele trei judeţe, aduce în atenţia publică demersul prin care consilierii locali UDMR din Târgu-Mureş au reuşit, cu complicitatea reprezentanţilor locali ai formaţiunilor politice româneşti care au membri în Consiliul Local, şi fără dezbaterea şi informare publică, prevăzută de legislaţia în vigoare, amplasarea statuii lui Bethlen Gabor în centrul municipiului Târgu-Mureş, în Piaţa Trandafirilor.
Acest demers a fost iniţiat în anul 2016, printr-un proiect propus de 5 consilieri locali UDMR, printre care şi actualul candidat la Primăria municipiului, Soos Zoltan (între timp ales primar al Târgu-Mureşului - n.r.), iniţiatorii propunând amplasarea statuii lui Bethlen Gabor în Piaţa Trandafirilor, aripa vestică, în apropierea intrării pe strada Horea. Proiectul respectiv a fost respins, nefiind avizat de către secretarul municipiul Târgu-Mureş, deoarece nu erau respectate condiţiile legale şi de oportunitate.
Printre motivele care au stat la baza respingerii proiectului menţionat, se numără şi faptul că exista deja o hotărâre în acest sens, care prevedea amplasarea statuii lui Bethlen Gabor în Piaţa Bernady Gyorgy. Astfel, prin HCL nr. 76/25.02.2016 s-a aprobat această variantă, precum şi amplasarea unui grup statuar dedicat intelectualilor români din „Şcoala Ardeleană”, tot în apropierea Cetăţii Medievale. De asemenea, se menţiona faptul că propunerea consilierilor UDMR de amplasarea statuii în centrul oraşului încălca prevederile Planului Urbanistic General, care interzice diminuarea spaţiilor verzi, şi nu în ultimul rând, se preciza faptul că era necesară avizarea amplasamentului propus de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public şi de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
Este de reţinut că în expunerea de motive iniţiatorii au prezentat fals rolul şi importanţa personalităţii lui Bethlen Gabor, situaţie în faţa căreia nici conducerea Primăriei şi nici consilierii partidelor româneşti nu au avut o documentare şi niciun punct de vedere obiectiv, lăsându-se manipulaţi de iniţiatorii proiectului de hotărâre, aşa cum s-a întâmplat de atâtea ori în ultimii 30 de ani. Trebuie să amintim că Gabriel Bethlen nu a avut niciun rol progresist în ce priveşte societatea transilvăneană din timpul său, şi cu atât mai puţin, nu a contribuit în vreun fel la ameliorarea stării economice, sociale, politice a românilor, mai mult chiar a fost exponentul înăspririi şi oprimării iobagilor.
Văzând că acest proiect a fost respins şi că nu vor putea câştiga în demersul lor, aplicând o tactică înşelătoare şi incorectă faţă de locuitorii Târgu-Mureşului, consilierii UDMR au decis modificarea HCL nr. 76/25.02.2016 schimbând locul în care această statuie va fi amplasată, din Piaţa Bernady Gyorgy, cum se stipula iniţial, în Piaţa Trandafirilor. Această modificare s-a produs prin HCL nr. 134/19.05.2016, fără nicio comunicare ulterioară a publicului şi fără dezbaterea şi informarea cetăţenilor prin mass-media sau online.
Aceste metode necinstite intrate deja în obişnuinţa preocupărilor UDMR, cu aservirea partidelor româneşti de la putere, prin care se modifică aspectul arhitectural şi compoziţia zonei centrale din Piaţa Trandafirilor, în sensul promovării ideii că românii trebuie să lipsească din peisaj, nu sunt o noutate. Demersul face parte dintr-un plan mai larg al neorevizionismului maghiar adus de peste hotare şi care a găsit adepţi şi complici în rândul organizaţiilor politice româneşti care sprijină UDMR-ul prin concursul lor lipsit de loialitate faţă de Naţiunea Română şi care constituie un pas important pentru negarea principiului constituţional al caracterului unitar al Statului Român. Aceste acţiuni ne fac să ne întrebăm: cum au putut consilierii români să dea dovadă de atâta laşitate şi lipsă de reacţie?! Este important să menţionăm faptul că grupul statuar „Şcoala Ardeleană” a fost mutat din apropierea Cetăţii Medievale în piaţa unde se află statuia lui Nicolae Bălcescu. Aşadar, comunitatea românilor din oraş rămâne şi fără statuie în zona cetăţii, care deja este flancată de 4 statui care reprezintă personalităţi maghiare, se mută amplasarea propriului grup statuar şi pe deasupra trebuie să accepte şi edificarea unei statui în centrul municipiului a unei personalităţi care nu a adus nicio contribuţie pentru populaţia autohtonă care locuia pe aceste meleaguri.
Lucrările au fost deja iniţiate în Piaţa Trandafirilor, fiind an electoral probabil că au o miză importantă pentru Soos Zoltan, această atitudine oferindu-ne o previzualizare a modului în care candidatul susţinut de UDMR va trata comunitatea românilor din acest oraş. Timp de mulţi ani s-a aplicat o tactică a „proporţionalităţii” prin care la fiecare monument dedicat unui român trebuia amplasată o statuie dedicată unui maghiar. O idee ridicolă şi complet nefondată, întrucât edificarea monumentelor de for public nu reprezintă loterie, ci o analiză argumentată a importanţei şi a necesităţii amplasării unei astfel de construcţii. Chiar şi în baza acestei „proporţionalităţi” observăm din nou că românii din Târgu-Mureş sunt sfidaţi de consilierii UDMR şi de interesele lor, întrucât monumentele noastre sunt puse în zone îndepărtate sau limitrofe, în timp ce statuile maghiare înconjoară cetatea şi, mai nou, ajung în centrul municipiului.
Faţă de această punere în faţa faptului împlinit, solicităm ca autorităţile Statului Român să nu rămână indiferente şi să ia măsuri în consecinţă ca această statuie să nu fie amplasată în zona centrală a oraşului.
De asemenea, solicităm comunicarea avizelor emise de Comisia Naţională pentru Monumente de For Public şi de Ministerul Culturii, şi notele de fundamentare ale arhitectului-şef al municipiului Târgu-Mureş în baza cărora s-a emis autorizaţia de construire. Este imperios necesară verificarea legalităţii acestor documente şi analiza oportunităţii amplasării acestui monument, cu încălcarea prevederilor legale şi cu sfidarea sensibilităţii populaţiei româneşti din municipiul Târgu-Mureş şi din întreaga Ţară.
În încheiere, dorim să ridicăm problema lipsei de atitudine patriotică şi a modului ruşinos în care consilierii locali din Târgu-Mureş apără valorile româneşti şi reprezintă alegătorii care i-au ales în aceste funcţii. De ani de zile se dă vina pe blocarea proiectelor din Consiliul Local, dar se pare că pentru statuia lui Bethlen Gabor s-a găsit consens fără probleme şi totul a mers ca pe roate, în timp ce adevăratele probleme din oraşul nostru rămân nesoluţionate. (…)

Preşedinte, Secretar General,
ing. Marian Ştiopu Dragoş Burghelia

Categorie: