Asociaţia „NOI ROMÂNII” Domnului Prefect Dumitru Marinescu

Domnule Prefect, este de notorietate faptul că în mod definitiv şi irevocabil instanţele au decis că arborarea aşa-zisului steag al aşa-zisului ţinut secuiesc pe sediile autorităţilor locale şi inscripţionarea acestor sedii cu sintagmele „kozseghaza/varoshaza/ megyeyhaza” sunt nelegale. Această practică judecătorească Vă ţine obligat să acţionaţi în acelaşi mod pentru restabilirea stării de legalitate în toate celelalte situaţii similare. Argumentul precedentului judecătoresc, în ambele cazuri, este suficient. Aşadar, aveţi obligaţia să introduceţi acţiuni judecătoreşti similare în toate cazurile de acest gen.
Stimate Domnule Prefect, Vă informăm că prezenta scrisoare este un demers jurnalistic, pentru finalizarea unei anchete de presă ce o realizează Asociaţia „Noi Românii” şi publicaţia „Condeiul ardelean”, pe problematica amintită mai sus. Rezultatele vor fi publicate. În consecinţă, în temeiul Legii nr. 544/2001, Vă rugăm să ne comunicaţi când veţi introduce acţiuni judecătoreşti în toate cazurile existente. Precizăm că ne referim la introducerea de acţiuni în instanţele judecătoreşti de către Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna pentru impunerea legii statului nostru şi nu la nefolositoarele adrese, somaţii, sesizări, plângeri prealabile etc., către autorităţile locale.
Tot de notorietate este că prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, primarul municipiului Sfântu-Gheorghe este obligat să respecte ordinea legală de inscripţionare, adică întâi limba oficială a statului - româna, urmată de limba maternă a minorităţii ungare. Vă solicităm, stimate Domnule Prefect, să ne informaţi ce măsuri concrete aţi luat pentru intrarea în legalitate, pentru respectarea hotărârii judecătoreşti amintite, deoarece nu s-au schimbat tăbliţele cu denumirile străzilor, nu s-a refăcut inscripţionarea automatelor de parcare, nici a birourilor de informare ale Primăriei, nici a Casei Căsătoriilor, nici a bannerelor ce anunţau Zilele Municipiului Sfântu-Gheorghe. În cazul în care V-aţi adresat instanţei judecătoreşti pentru stabilirea de amenzi pentru nerespectarea hotărârii sus amintite, Vă rugăm să ne informaţi cu privire la data depunerii cererii şi soluţia dată. Dorim, totodată, să ne informaţi dacă aţi inventariat toate cazurile din judeţ în care nu se respectă această notorie hotărâre judecătorească şi dacă aţi atacat în instanţă nerespectarea ei sau ce măsuri concrete de executare aţi întreprins. Nu ne interesează adrese, somaţii sau alte comunicări cu cei ce nu respectă hotărârea despre care vorbim, deoarece nu au relevanţă pentru ancheta noastră jurnalistică.
Cu speranţa că veţi respecta termenul legal de răspuns prevăzut de Legea nr. 544/2001, primiţi, Domnule Prefect, toată stima şi consideraţia noastră.
Director executiv,
Ioan Mugur Topolniţchi Covasna, la 12.06.2013