AVRAM IANCU (1824-1872)

Crăişorul Munţilor - Avram Iancu, cel care a condus Revoluţia şi Războiului de Autoapărare al Românilor din Transilvania (1848-1849) contra tiranilor unguri invadatori şi criminali (40.000 de români ucişi într-un genocid feroce) este şi azi deopotrivă adulat, venerat, comentat şi nu odată, atunci şi-acum, neînţeles, nedreptăţit, jignit şi vitregit de oameni şi autorităţi.
- Intervenţii şi corespondenţe recente -
Cam în acelaşi timp când în comuna Albac din judeţul Alba români din toate colţurile Ţării, făcând parte din diverse instituţii şi organizaţii nonguvernamentale, inclusiv veterani de război şi cultul eroilor (vezi www.taraiancului.ro), participau în cadrul Festivalului cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, ediţia a VIII-a, la acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Comunei Albac lui Avram Iancu, „Erou al Neamului daco-românesc multimilenar ”, unii cetaţeni din Braşov şi Bistriţa îl împroşcau cu noroi. (Cazul nu era singular. Acum trei ani îl „spânzuraseră” la Miercurea-Ciuc. O lege pentru protecţia memoriei Eroilor Neamului se impune!) Au luat poziţie organizaţii, instituţii, cetăţeni. Printre cei care semnalau cazul s-au numărat Filiala din Timişoara a Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” şi Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din Deva, ale căror intervenţii le redăm mai jos.
1) Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” - Filiala Timişoara, luând act de scandalurile apărute în presa scrisă şi pe Internet, legate de numele Eroului Naţional al românilor şi idol al moţilor AVRAM IANCU, doreşte să facă următoarele precizari: Alegaţiile membrului PNL Braşov Mihai Codruţ Nanu despre Avram Iancu şi români, postate pe blogul său, recomandat pe pagina oficială a PNL Braşov la categoria „bloguri liberale”, reprezintă o ofensă fără precedent (făcută de un cetăţean român, de etnie română, după nume) la adresa lui Avram Iancu şi a românilor ardeleni. Astfel, în viziunea acestui individ, Avram Iancu este „un criminal care a ucis civili, un descreierat care a vândut revoluţionarii români împăratului de la Viena”. Revoluţionarii români sunt „proştii ăia de ţărani români”. În final, pe cei care contestă afirmaţiile sale ticăloase, Nanu îi numeşte „mari dobitoci”. Domnii parlamentari, care au iniţiat această lege, au lacune la lecţia de istorie despre Avram Iancu şi la modul de acordare a unor titluri onorifice (atribut exclusiv al Preşedintelui României şi nu al Parlamentului). Acestora le-am aminti că Avram Iancu a refuzat (în urmă cu peste 160 de ani) decoraţia împăratului austriac, gradul de general şi funcţia de ministru în Guvernul transilvan de la Sibiu, spunând: „Majestate, nu ne-am luptat pentru jucării! Vrem drepturi! Decoraţi mai întâiu poporul, cu promisiunile făcute!”.
Astfel că, domnilor parlamentari, lăsaţi-l pe Avram Iancu în pace, românii îşi stabilesc singuri eroii şi nu-i caută prin legi ori decrete, ci în inimile lor.
(Text preluat de pe internet)
2) Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea” Deva, Nr. 8.106/25.03.2015, Scrisoare deschisă, Către: Preşedinţie, Parlament, Guvern, partide, presă, instituţii, oameni de bine
Vă rugăm să binevoiţi a ne transmite punctul dumneavoastră de vedere privind afirmaţiile membrului PNL Braşov, Mihai Codruţ Nanu, în legătură cu Avram Iancu şi cu cei care văd în el un mare luptător şi Erou al Neamului daco-românesc multimilenar, precum şi la celelalte afirmaţii legate de autonomia Transilvaniei. Ne-am bucura dacă aţi face referire şi la cuvintele M.S. Regele Ferdinand, din septembrie 1924, rostite la Ţebea, cu prilejul sărbătoriri centenarului naşterii lui Avram Iancu: „Cu înaltă însufleţire am venit împreună cu familia Mea spre a ne închina împrejurul legendarului gorun al lui Horia, la mormântul lui Avram Iancu, marele luptător pentru drepturile naţionale”. Cu stimă, Preşedinte fondator Ioan Paul Mărginean
La această scrisoare, pe adresa Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” au venit printre altele şi următoarele răspunsuri:
I. Din partea unui simplu moţ:
„În legătură cu scrisoarea dumneavoastră deschisă numărul 8.106 din 25.03.2015, ca moţ, punctul meu de vedere nu poate fi sub nicio formă altul decât acela de apărare fermă a memoriei eroului moţilor, Avram Iancu.
Chiar dacă Crăişorului nostru Avram Iancu i s-a refuzat recunoaşterea oficială de Erou Naţional, el va fi în continuare eroul nostru, al moţilor, şi asta pentru noi, ca moţi, este destul, pentru că noi ştim de la strămoşii noştri cine a fost Iancu şi pentru a-l cinsti cum se cuvine ne e destul a-l purta în sufletele noastre şi nu avem nevoie să vină alţii să ne înveţe cum să o facem.
Stră-străbunicii noştri moţi au luptat cu arma în mână sub comanda lui Avram Iancu pentru a-şi asigura existenţa naţională într-o vreme când statul român nici măcar nu exista. Străbunii noştri au luptat fără speranţa vreunui ajutor, cu arme rele şi puţine, pe propriile lor pământuri care au fost distruse de inamic, prin ruinele satelor lor arse de duşman şi văzându-şi familiile şi copiii masacraţi pentru simplul fapt că şi-au dorit libertatea de a-şi folosi limba lor cea română. Spiritul lor însă a fost mai puternic decât tunurile inamicilor şi sub conducerea lui Avram Iancu au pus temelia zilei de 1 Decembrie 1918, de care ne bucurăm până în zilele noastre.
Cuvintele care ar încerca să murdărească memoria lui Avram Iancu şi a strămoşilor noştri care şi-au riscat viaţa pentru ca noi să putem fi azi liberi nu ne pot afecta în niciun fel, pentru că noi ne cunoaştem valorile şi spiritul care ne-a ajutat să răzbatem până azi păstrându-ne identitatea şi fiinţa naţională moştenită de la înaintaşii noştri.
Cu stimă, un simplu moţ”
(Transmis prin e-mail, în data de 25 martie 2015, de Bogdan Brişcu, autor al cărţii „Moţii şi luptele lor de la 1848-1849”)
II. Din partea Camerei Deputaţilor:
Cabinet Preşedinte Camera Deputaţilor, 03.04.2015 (prin e-mail),
„Către: Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea mea”,
În atenţia Domnului Ioan Paul Mărginean, Preşedinte fondator al „Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea mea”
Stimate Domnule Preşedinte Ioan Paul Mărginean,
Am primit Scrisoarea deschisă pe care aţi adresat-o şi Parlamentului României, în care faceţi referire la unele afirmaţii exprimate în spaţiul public în legătură cu Avram Iancu, afirmaţii ce denotă atât necunoaştere a adevărului istoric, cât şi rea-credinţă.
Dincolo de orice polemici artificiale, mai mult sau mai puţin cordiale, Avram Iancu reprezintă un reper fundamental a identităţii noastre ca români. A fost un exemplu de demnitate şi curaj, una dintre cele mai mari conştiinţe ale istoriei neamului românesc. Acesta este şi motivul pentru care Camera Deputaţilor a adoptat, cu o largă majoritate, în 25 februarie a.c., în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede conferirea titlului de Erou al Naţiunii Române lui Avram Iancu pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc. Proiectul de lege prevede că „pentru cinstirea în mod deosebit a memoriei lui Avram Iancu (1824-1872), considerat cel mai mare erou naţional al românilor din Transilvania, cu merite excepţionale în afirmarea identităţii şi a drepturilor naţionale pe teritoriul strămoşesc, se conferă fostului conducător al revoluţiei române 1848-1849 din Transilvania titlul de «Erou al Naţiunii Române»”.
Avram Iancu este şi va fi întotdeauna un adevărat Erou al Naţiunii Române indiferent dacă această lege ar fi fost sau nu ar fi fost iniţiată şi votată, indiferent când va fi promulgată şi chiar dacă se găseşte cineva să nesocotească istoria şi valorile româneşti. Dacă un individ, membru al PNL, propagă cu dezinvoltură nişte enormităţi şi jigneşte, prin opiniile exprimate, întreaga naţiune română, în numele libertăţii de exprimare, îmi exprim convingerea că suntem în faţa unui derapaj izolat. Libertatea de exprimare presupune şi asumarea opiniilor exprimate, cu argumente serioase. Nu ştiu cine este personajul în cauză şi nici ce profesie are, dar este limpede că nu a înţeles nimic din istoria şi spiritul neamului românesc şi nu poate fi decât compătimit. Totodată, apreciez că opiniile jignitoare şi lipsite de orice justificare, exprimate de un individ, nu sunt împărtăşite de membri PNL.
Istoria ne arată că Avram Iancu a fost unul dintre liderii români care au înţeles spiritul vremii în care au trăit şi au avut curajul de a lupta pentru idealurile românilor, pentru împlinirea năzuinţelor sociale şi naţionale. Avram Iancu este cel care ne-a lăsat moştenire cel mai frumos testament: „Unicul dor al vieţii mele fiind ca să-mi văd Naţiunea mea fericită”. Ne revine misiunea de a îndeplini acest mesaj testamentar.
Cu stimă, Valeriu Zgonea, Preşedintele Camerei Deputaţilor”
III. Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, ne trimite o scrisoare de răspuns cu nr. C.R. 45/16.04.2015, semnată de director, colonel dr. Ionel Tălpău, în care observăm că, deşi denumirea se referă la cultul eroilor, această instituţie este „responsabilă cu cinstirea memoriei morţilor de război şi conservarea mormintelor şi operelor comemorative dedicate acestora”, iar potrivit legilor şi regulamentelor după care funcţionează (L. 379/2003 şi H.G. 635/2004), „solicitarea dumneavoastră… excede domeniului nostru de activitate, având în vedere că instituţia noastră îşi poate exprima punctul de vedere şi se poate implica în proiecte care privesc persoanele care au decedat în timpul şi din cauza conflictelor armate, ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului român”.
Ar rezulta, deci, că Avram Iancu şi cei 40.000 de români ucişi într-un genocid feroce de către armata cotropitoare a tânărului stat vecin, Ungaria lui Kossuth, şi acoliţii lor, care au invadat Principatul autonom al Transilvaniei ca să stârpească Neamul Românesc doritor de drepturi umane, „exced” preocupărilor reprezentanţilor Statului Român. Şi asta împotriva realităţilor care au adus şi aduc să se închine cu veneraţie şi pioşenie, cu sau fără onoruri militare, în faţa măreţiei memoriei sale şi a mormântului său de la Ţebea, personalităţi şi reprezentanţi de renume din Ţară şi nu numai, regi, regine, guvernanţi şi parlamentari, conducători civili şi militari, generali, patriarhi, mitropoliţi, preoţi, poeţi, scriitori, politicieni şi mulţi, foarte mulţi patrioţi adevăraţi.
Ca să se ajungă la acest Stat Român pe care îl avem azi, au luptat şi s-au jertfit, în decurs de zeci de veacuri, toţi Eroii Neamului daco-românesc, ca să îi apere „sărăcia şi nevoile şi Neamul”? Ar fi existat azi acest Stat Român fără lupta şi jertfa lor? Oare nu şi în interesul Statului Român de azi s-a compus acum 167 de ani actualul Imn al României, cântat pentru prima oară de o oaste - Oastea română a lui Avram Iancu? Oare în „interesul Statului Român” nu ar trebui ca toţi eroii şi martirii Neamului daco-românesc multimilenar să fie cuprinşi într-un „Cult Naţional al Eroilor” printr-o extensie a Legii 379/2003 şi a H.G. 635/2004 - pentru că sângele acestor eroi şi martiri a fost liantul indestructibil din fundamentul Naţiunii şi Neamului nostru daco-românesc, inclusiv al Statului Român de azi?! Un Oficiu Naţional pentru un Cult al Eroilor ar trebui, credem, să aibă în domeniul său de activitate pe toţi Eroii Neamului nostru, indiferent în care Ţară sau imperiu au trăit şi în ce vremuri. Ai considera drept eroi doar pe cei care au luptat şi s-au jertfit după 1859 sau 1918 numai în interesul Statului Român şi nu în interesul Neamului Românesc, credem că este o nedreptate şi o lacună care trebuie îndreptată!!
Un Oficiu Naţional pentru Cultul Eroilor opiniem că nu poate să „exceadă” din domeniul său de activitate eroii şi martirii de veacuri ai Neamului daco-românesc dinainte de Burebista şi până în zilele noastre!!
Avram Iancu a fost doar unul dintre miile şi miile de Eroi ai Neamului Românesc multimilenar. Vocea poporului va trebui să fie acordată cu vocea legală, instituţională. Multe voci s-au ridicat şi se mai ridică, deşi firav, pentru edificarea unui Pantheon Naţional al Românilor (exemplu: prof. dr. Teodor Ardelean) sau al unui Mausoleu la Ţebea, lângă actualul Pantheon (vezi www.taraiancului.ro), dar care, fără implicarea hotărâtă a instituţiilor Statului şi a Bisericii, nu credem că se vor putea realiza. Şi aici Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor ar trebui să poată a-şi spune cuvântul şi să aibă atribuţii şi fonduri într-un cadru instituţional şi legal adecvat, redimensionat. Mai ales în noile tendinţe de globalizare ale tuturor sectoarelor vieţii, cultul pentru eroii neamului românesc ar trebui să pătrundă în toate fibrele societăţii, începând, în primul rând, de la educaţia copiilor şi tinerilor. În acest scop, instituţiile statului în domeniul culturii, educaţiei, armată (inclusiv ONCE), guvern, parlament, preşedinţie va trebui să poată fi structurate şi organizate cu atribuţii şi fonduri precise.
Legile şi regulamentele în domeniul cinstirii Eroilor Neamului Românesc se dovedesc a fi, ca şi în alte sectoare de fapt, în urma realităţilor şi sentimentelor poporului, care şi-a slăvit şi-şi slăveşte eroii dincolo de orice barieră. Cităm, spre exemplu, un fragment din mesajul veteranilor de război gorjeni rostit de gen. maior (r) prof. Constantin Ispas, la 28 februarie 2015, în faţa adunării populare de la Albac, cu prilejul comemorării a 230 de ani de la martiriul Eroilor Neamului Horea, Cloşca şi Crişan: „Vouă eroi ai neamului care aţi îmbrăcat cămaşa morţii pentru veşnicia Ţării şi onoarea Ardealului daco-românesc multimilenar, şi noi gorjenii vă deschidem larg porţile inimii şi vă aprindem în suflet candela recunoştinţei. Şi astăzi, după 230 de ani de la martiriul vostru, gândurile veteranilor de război gorjeni supravieţuitori ai celui de Al Doilea Război Mondial se îndreaptă către faptele voastre pilduitoare, înălţând către Dumnezeu rugăciuni pentru slava şi pomenirea voastră. Suntem dominaţi de convingerea că pe jertfa voastră, pe virtuţile şi sacrificiile voastre se va întemeia o Ţară nouă şi puternică, cinstită de prieteni şi temută de duşmani, o Ţară în care fiecare să se simtă mândru şi fericit că este ROMÂN. Urmele istoriei militare lăsate de voi, ca şi ale celor ce v-au urmat, se şterg zi de zi nivelate de indiferenţă, de o amnezie de neînţeles, de o rătăcire continuă a spiritului românesc. Istoria moare treptat şi noi n-am învăţat aproape nimic din ea…!” (vezi Revista „Onoare şi jertfă” nr. 32/2015 şi www.taraiancului.ro).
A consemnat Ioan Paul Mărginean,
Preşedinte fondator al Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea”, Deva

Categorie:

Aparut in :