Călimanii, patria eternei frumuseţi


Duminica Tuturor Sfinţilor - hramul noului schit de la Gura Izvorului
Autor: 

Ilie Şandru

Câteva sute de credincioşi au urcat, duminică, 14 iunie a.c., la Gura Izvorului din Călimani, spre a lua parte la sărbătoarea hramului noului schit aparţinător Mănăstirii Sfântul Ilie din Topliţa - în fapt o impunătoare biserică cu zid de cărămidă, cu acoperiş din tablă de cupru, deasupra căruia se înalţă un turn zvelt, care parcă ar vrea să atingă, prin crucea de deasupra cupolei, bolta albastră a cerului, aici parcă mai aproape de pământ.

Unii dintre credincioşi, aproape vreo două sute, veniţi din Vaslui, Cluj, Reghin, Corbu, Bilbor, Topliţa etc., au sosit aici încă din ajun, străbătând pe jos, împreună cu călugării de la mănăstire, ,,Drumul Crucii”, de la Gura Secului până la Gura Izvorului, cale de 9 kilometri, de-a lungul căruia sunt amplasate 14 troiţe din lemn de stejar. La fiecare dintre acestea, credincioşii s-au oprit, au rostit rugăciuni şi cântări bisericeşti, au aprins lumânări şi au pus flori.
Cei care urcă pe frumoasa Vale a Topliţei şi ajung în Călimani, găsesc acum acolo două minunăţii: una creată de Dumnezeu pentru bucuria oamenilor - Natura, cu toată corola de frumuseţi, care încântă inimile; alta - Biserica, creată de oameni pentru a preamări şi bucura pe Dumnezeu. Iată de ce Călimanii nu sunt nişte munţi ca oricare alţii, ei constituie o adevărată patrie a unei eterne frumuseţi. Ei sunt împărăţia Apostolilor, Mucenicului, Moşului şi a vestitului Megalit, miraculoasele şi enigmaticele creaţii ale naturii, ori, poate, ale omului, surori cu cele din Insula Paştelui.
Acestora li s-a alăturat acum şi minunata creaţie care este aşezământul mănăstiresc de la Gura Izvorului, născut ca urmare a iniţiativei Preasfinţitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, care a căutat şi a descoperit aici, în Călimani, precum legendarul Negru-vodă pe Argeş, „Loc de monastire / Şi de pomenire”. Acum, biserica, terminată, se arată credincioşilor în toată splendoarea sa, rivalizând cu frumuseţile naturii înconjurătoare. Ea s-a înălţat prin strădania călugărilor de la Mănăstirea Sfântul Ilie, în primul rând a părintelui stareţ, arhimandritul Emilian Telceanu, cu sprijinul câtorva credincioşi, care, din ceea ce au putut aduna prin muncă, de-a lungul vieţii, au dat o parte şi pentru această frumoasă Casă a lui Dumnezeu, din Călimani.
Prezent, ca de fiecare dată cu ocazia sărbătorii hramului, Preasfinţitul Ioan a oficiat Sfânta Litughie, având alături un sobor de călugări de la Mănăstirea Sfântul Ilie, în frunte cu arhimandriţii Mihai Goia şi Emilian Telceanu, cărora li s-a adăugat şi preotul militar Mihai Mitrea de la Miercurea-Ciuc. În rândul credincioşilor care au umplut până la refuz biserica, s-au aflat deputatul de Topliţa, Mircea Duşa, prefectul judeţului Harghita, Constantin Strujan, comandantul Brigăzii 61 Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”, general de brigadă Vasile Bârea, şi primarul municipiului Topliţa, Stelu Platon.
În cursul Sfintei Liturghii, a fost sfinţită şi icoana Sfintei Marii, dintr-o frumoasă strană sculptată în lemn de tei şi aşezată în partea stângă a naosului, în faţa Sfântului Altar, conform orânduielilor stabilite în Biserica Ortodoxă Română.
În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfinţitul Episcop Ioan a spus, între altele: „Ne-am urcat astăzi aici, în Călimani, pentru a ne ruga împreună într-un loc care este mai aproape de Dumnezeu. Fiindcă orice urcuş este întotdeauna mai aproape de cer, adică de Împărăţia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu fiindcă astăzi, în această zi de sărbătoare, v-aţi lăsat toate celelalte treburi şi-aţi venit aici, în munţi, spre a ne ruga împreună. Dacă cei de acasă vă vor întreba unde aţi fost astăzi?, să le spuneţi că aţi fost să vă întâlniţi cu cei mulţi, cu cei care au lăcrimat, cu cei care au suferit, cu cei care au fost cuvioşi, cu cei care au fost plăcuţi lui Dumnezeu de la începutul lumii şi până astăzi, adică cu toţi sfinţii. Cu cei ştiuţi şi cu cei neştiuţi. Fiindcă dacă avem peste an o sărbătoare a unui anumit sfânt, astăzi este sărbătoarea tuturor sfinţilor, iar slujba a fost închinată Sfintei Treimi: Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, precum tuturor sfinţilor”.

Troiţă sfinţită în memoria tuturor ostaşilor-eroi căzuţi în luptele din Munţii Călimani

După încheierea Sfintei Liturghii, nu departe de noua biserică, pe acelaşi „picior de plai şi gură de rai”, a fost sfinţită troiţa din lemn de stejar
,
ridicată de către comanda Brigăzii 61 Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”, în frunte cu generalul de brigadă Vasile Bârea, în memoria tuturor ostaşilor-eroi care au căzut în luptele purtate în zona Munţilor Călimani, din Războiul de Întregire a Neamului. Ei au luat munţii şi gloanţele duşmane în piept - a spus Preasfinţitul Părinte Episcop - pentru ca astfel să vindece rana neamului nostru românesc. Rana aceasta care s-a făcut pe crestele acestor munţi nu a putut fi vindecată cu niciun medicament, decât cu sângele atâtor şi-atâtor feciori şi bărbaţi tineri ai neamului nostru. Iată, deci, cum s-a putut vindeca o ţară: cu sângele eroilor care şi-au dat viaţa pentru ea. Iar 771 dintre ei îşi dorm somnul de veci, acolo, la Gura Secului, sub lespedea monumentului- mausoleu, spre a rămâne „pilde ale iubirii de neam şi de ţară, pentru cei de azi şi din viitor”!

Hram şi la Biserica din cartierul Topliţa-Călimănel

Tot în această Duminică a Tuturor Sfinţilor şi-a sărbătorit hramul şi Biserica din cartierul Topliţa-Călimănel, înălţată prin strădania părintelui Gavril Filip şi a fiului său, părintele Alexandru Filip, cu sprijinul credincioşilor din acest cartier. Ei au fost prezenţi şi acum, ca de fiecare dată, într-un număr foarte mare la Sfânta Liturghie, oficiată de părintele Dumitru Apostol, protopopul de Topliţa, având alături un sobor de preoţi. Cu acest prilej, a fost inaugurat şi noul prăznicar de lângă biserică, care poate adăposti 200 de persoane.