„Când s-a pomenit vreodată căsătoria de probă în România? O societate bolnavă nu se poate vindeca numai dacă recunoaşte că este bolnavă”

PS Andrei - Episcopul Covasnei şi Harghitei, de Sânziene, la hramul Sfintei Mănăstiri Valea-Mare:
„Când s-a pomenit vreodată căsătoria de probă în România? O societate bolnavă nu se poate vindeca numai dacă recunoaşte că este bolnavă”

În fiecare an, la 24 iunie, în calendarul creştin ortodox este trecută, cu roşu, la mare cinste, sărbătoarea Naşterii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, ori, cum mai este numită în popor, Sânzienele, sau Drăgaica.
Şi în acest an, ca de multe alte dăţi, am hotărât să particip la Sfânta Liturghie la Mănăstirea, din judeţul Covasna, ce are acest hram - „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, lăcaş de cult impresionant, situat, pe teritoriul administrativ al comunei Valea-Mare, de-a lungul DJ 121A, la 30 de km de „capitala” Sfântu-Gheorghe şi la 7 km de oraşul Întorsura-Buzăului. Despre construirea acestei Sfinte Mănăstiri, primele discuţii între părintele stareţ Gheorghe Avram, de loc din Valea-Mare, dar atunci încă vieţuitor al Mănăstirii Dervent din Dobrogea, şi Preasfinţitul Ioan, pe atunci proaspăt Episcop al Covasnei şi Harghitei, au avut loc în anul 1994, primul hram fiind sărbătorit cinci ani mai târziu. De atunci şi până astăzi au trecut, iată, nu mai puţin de 22 de ani, timp în care părintele Gheorghe a trecut, în 2011, la cele veşnice, iar Înaltpreasfinţitul Ioan a ajuns, în 2014, în scaunul de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului.
De la sosirea în scaunul episcopal de la Miercurea-Ciuc în 2015, pentru al doilea an consecutiv Sfânta Liturghie a fost ţinută acum, pe 24 iunie, la Valea-Mare, de Preasfinţitul Părinte Andrei, dimpreună cu un numeros sobor de preoţi, în frunte cu părintele Florin Tohănean, protopop de Întorsura-Buzăului, părintele Ioan Bercu, protopop de Sfântu-Gheorghe, părintele arhimandrit Emilian Telcean, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ilie” de la Topliţa, şi, bineînţeles, părintele protosinghel Ilie Bularca, stareţul Mănăstirii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Au participat, de asemenea, în rândurile credincioşilor, mai multe personalităţi alea judeţului, printre care îi amintim pe deputatul Horia Grama, fostul prefect Marius Popica, pe directorul Centrului European de Studii Covasna - Harghita, dr. Ioan Lăcătuşu, şi pe primarii, proaspăt realeşi, Gheorghe Marin (Barcani), Nicolae Stoica (Sita-Buzăului) şi Gheorghe Avram (Valea-Mare), văr al vrednicului de pomenire stareţ cu acelaşi nume.
Din cuvântul de învăţătură al Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei (foto), am reţinut pentru dumneavoastră, fidelii cititori ai „Condeiului ardelean”:
„… Am început cuvântul meu cu două versete din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca, Evanghelie pe care am ascultat-o citindu-se în cadrul dumnezeieştii Liturghii. Singurul care scrie despre Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Întreg capitolul I vorbeşte despre naşterea celui mai mare bărbat născut din femeie pe faţa pământului. De ce mi-am început cuvântul cu îngeri şi oameni? Pentru că astăzi, într-o societate bolnavă de păcate, oamenii nu se mai tem nici de îngeri, nu mai există nici ruşine între ei şi nu se mai tem nici de Dumnezeu, Cel care L-a făcut pe om. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că de când a luat Dumnezeu mistria în mână şi a făcut lumea nu a fost atâta răutate ca astăzi în omenire! Nu mai ştim să ne respectăm Dumnezeul în care ne-am născut şi ne-am botezat. Şi astăzi am ascultat aici vorbindu-se despre „ia papa bun”. Sfânta Împărtăşanie este trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos şi se dă celor vrednici; copiii nu iau Sfânta Împărtăşanie pentru că părinţii trăiesc în păcate grele. Dacă ar fi cunoscut copilul glasul preotului, i-ar fi zâmbit, dar cum să-l cunoască, dacă părinţii trăiesc în curvie şi nasc copii - ferice că-i nasc -, dar sunt copii din curvie. Cum să ia copiii Sfânta Împărtăşanie când ei ultima oară l-au întâlnit pe preot la botez? Dragilor, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare care ne arată nouă cum trebuie să trăim pe pământ şi la cine ne raportăm. Trebuie să ne raportăm la Dumnezeu ca la Cel care este Atotţiitor.
… Iubiţi credincioşi şi credincioase, trei zile de naştere pomeneşte Biserica noastră peste an: Naşterea Domnului la 25 decembrie, Naşterea Fecioarei Maria la 8 septembrie şi Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul la 24 iunie. Sărbătorile acestea două sunt, dacă aţi observat, când ziua se măreşte (Naşterea Domnului), şi când ziua începe să scadă (Naşterea Sfântului Ioan), pentru că a spus Sfântul Ioan Botezătorul: „Eu trebuie să mă micşorez, iar El să crească”. Vedeţi?! - aşa a creat Dumnezeu opera de mântuire a omului, că nu putem să ne raportăm decât la un Dumnezeu bun şi de oameni iubitor.
… Iubiţi credincioşi şi credincioase, sărbătoarea Sânzienelor este sărbătoarea familiei, pentru că aceasta vesteşte că s-a născut cel mai mare prooroc, om născut din om păcătos. Sfântul Ioan Botezătorul nu a fost botezat de către Dumnezeu, el l-a botezat pe Dumnezeu, dar cum spuneam, s-a pregătit prin post şi rugăciune. De aceea, trebuie să învăţăm din sărbătoarea de astăzi că pe Dumnezeu nu-l putem vedea decât în post, în rugăciune, stând în genunchi şi printre lacrimi. De aceea Proorocul Ioan l-a întâlnit pe Dumnezeu în pântecul mamei, şi a fost ascultător de Dumnezeu până la moarte.
Dragii mei, vă spuneam la începutul cuvântului că de când a luat Dumnezeu hotărârea să facă chip şi asemănare treimică şi l-a încoronat cu sfintele taine pe om, n-a fost atâta răutate în lume ca astăzi. Ne întrebăm de ce? Din cauză că nu mai există credinţă pe pământ. Pentru că familia creştină nu se mai raportează la Dumnezeu, ci se raportează la păcat. Ne facem bal, zei la care ne închinăm şi totul se termină cu o masă bună, o beţie şi desfrânare dacă se poate. Societatea română bolnavă de păcat nu se poate îndrepta decât apropiindu-se de Dumnezeu. Nu vedeţi că în fiecare casă este un drac care vântură? Nu vedeţi câtă ură există între părinţi şi copii? Când s-a pomenit vreodată căsătoria de probă în România? Şi părinţii binecuvântează şi vin la biserică, şi spun: „Părinte, trăiesc de atâţia ani, haideţi şi cununaţi-i. Şi dacă se poate, săriţi un pic şi slujba, că noi de aici trebuie să intrăm la masă”. O societate bolnavă nu se poate vindeca numai dacă recunoaşte că este bolnavă. Numai dacă recunoaştem că suntem bolnavi ne putem tămădui cu Sfintele Taine. Vă rog să mă ascultaţi şi să vă deschideţi sufletul. Nu mai spuneţi copiilor când îi aduceţi la Sfânta Împărtăşanie - „ia papa bun”, că e păcat strigător la cer. De ce? „Trupul Tău Cel Sfânt să-mi fie spre iertarea păcatelor şi spre viaţa cea veşnică” - spunem în rugăciune. Ori Trupul lui Dumnezeu, Duhul Cel Sfânt care s-a coborât în chip de mingi de foc, la Rusalii, s-a coborât peste apostoli şi au propovăduit Evanghelia dreptăţii; nu cum procedăm în zilele noastre, când fărădelegea a ajuns să fie pusă pe tronul cel mai înalt. De aceea, la sărbătoarea Sânzienelor, când venim aici, la Mănăstirea Sfântului Ioan de la Valea-Mare, v-aş ruga, v-aş îndemna şi vă binecuvântez să gândiţi aşa: „Doamne, ajută-ne să ne schimbăm viaţa, să te cunoaştem pe tine cu adevărat!”. … Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvânteze cu har şi belşug duhovnicesc!”

Categorie: