“Cei care poartă responsabilitatea diminuării drastice a veniturilor din acest an sunt şi cei care sprijină actuala putere politică”

Parlamentul României SENAT

Biroul senatorial Gheorghe Baciu
Partidul Mişcarea Populară

Am luat la cunoştinţă cu părere de rău de hotărârea conducerii Despărţământului Covasna-Harghita al ASTRA de a boicota organizarea, în acest an, a manifestărilor prilejuite de sărbătorirea patronului spiritual al municipiului Sfântu-Gheorghe, ca urmare a refuzului autorităţilor locale de a permite accesul interpreţilor şi al formaţiilor folclorice româneşti pe scena principală din centrul municipiului. Asumându-mi disponibilitatea de a aplana acest confict, înainte de a căpăta conotaţii etnice, am intervenit pe lângă Domnul Primar Antal Arpad pentru a-l determina să găsească o soluţie amiabilă la o situaţie în care atât argumentele organizatorilor, cât şi cele ale colaboratorilor lor pot fi luate în considerare, în spiritul toleranţei şi al continuităţii bunei colaborări instaurate cu prilejul ultimelor ediţii ale acestei importante manifestări pentru toţi locuitorii, români şi maghiari, ai municipiului nostru, menită să contribuie la coeziunea lor comunitară.
Cu şi mai mare părere de rău am constatat lipsa acestei disponibilităţi şi din partea edilului-şef al municipiului de reşedinţă a judeţului Covasna, care a invocat, în sprijinul inflexibilităţii sale, argumente dinafara sferei de discuţie: diminuarea cu 7 miliarde de lei a bugetului din 2018 al Consiliului Local, ca urmare a „revoluţiei fiscale” iniţiată de Guvernul României, faptul că în acest an pe scena principală nu vor evolua nici interpreţi de etnie maghiară (organizatorii renunţând să mai invite astfel de capete de afiş), precum şi proporţionalitatea etnică a numerelor din programul manifestării. Dacă pot fi de acord cu necesitatea căutarii, experimentării şi găsirii de către organizatori a unor noi şi diversificate soluţii pentru buna desfăşurare a programelor din zilele în care are loc cea mai importantă manifestare artistică şi de divertisment din întreg judeţul, cu largi ecouri în întreaga ţară, am încercat şi încerc să argumenez netemeinicia celor invocate de Domnul Primar:
- Insuficienţa fondurilor alocate de la bugetul local pentru organizarea Zilelor „Sfântu-Gheorghe” în acest an, ca urmare a unor măsuri guvernamentale aberante, nu trebuie să greveze asupra bunei credinţe cu care o parte a comunităţii municipiului se implică, fără conotaţii politice sau de altă natură, în alcătuirea şi derularea programului acestora. Cei care poartă responsabilitatea diminuării drastice a veniturilor din acest an sunt şi cei care sprijină actuala putere politică şi care au votat în Parlamentul României un program de guvernare nesustenabil, inclusiv parlamentarii UDMR, colegii din formaţiunea politică în care Domnul Antal deţine importante funcţii de conducere, cei cărora poate şi trebuie să le reproşeze direct dezastrul financiar în care au adus Ţara;
- Dacă organizatorii au renunţat în acest an să invite interpreţi şi formaţii de prestigiu care să reprezinte zestrea artistică a comunităţii maghiare din Ţara noastră, nu înseamnă că valorile identitare româneşti nu pot şi nu trebuie să se afirme pe scena principală, acolo unde prestigiul şi calitatea lor interpretativă le conferă vizibilitatea şi aprecierea binemeritată a publicului, cu atât mai mult cu cât există confirmarea că acest lucru este posibil şi din punct de vedere tehnic. În anul care are o semnificaţie istorică pentru întreaga Ţară, cu reverberaţii patriotice pentru toţi românii din zona în care trăim împreună cu concetăţenii noştri de etnie maghiară, nu se poate invoca principiul discriminatoriu: „nici noi, nici voi!”. Lipsa în acest an din programul manifestării a unor valori artistice consacrate, nu poate avea ca efect decât frustrarea şi îngrădirea accesului publicului la valorile artei tradiţionale şi contemporane naţionale şi internaţionale, care trebuie tratate cu respectul şi deferenţa pe care le-o conferă prestigiul şi popularitatea.
- Când sunt în discuţie aspecte identitare şi/sau valorice, principiul proporţionalităţii, la care face trimitere Domnul Antal Arpad, nu trebuie să funcţioneze, şi, fiind, de formaţie intelectuală, sociolog, nu trebuie să-l promoveze. Dacă, potrivit unui dicton clasic, „Valoarea nu aşteaptă trecerea anilor”, cu atât mai puţin se poate impune prin numărul celor care aspiră la ea. Atât eu, cât şi concetăţenii mei, vom aprecia şi vom aplauda arta câtor mai mulţi interpreţi, indiferent de etnia lor, atâta timp cât sunt selecţionaţi pe criteriul valoric şi nu după numărul celor care le urmăresc evoluţia, ştiut fiind faptul că o comunitate nu se impune prin numărul, ci prin valoarea celor din care este alcatuită. Şi, ca să-l citez pe Domnul Primar al municipiului Sfântu-Gheorghe, „multiculturalitatea costă!”.
Încă mai este timp ca factorii de decizie să-şi revizuiască poziţia în pivinţa acestui diferendum, inclusiv în spiritul celor afirmate de mine în contextul în care am intervenit pentru medierea sa. Şi sper că o vor face, în spiritul unei necesare bune-convieţuiri şi al toleranţei invocată permanent şi reiterată recent de Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la ultimul Congres al PSD.
Mai sper în buna credinţă a acestor factori, pentru a nu împinge lucrurile până acolo încât să se ajungă la segregare şi în privinţa trăirilor artistice şi a nevoii de divertisment a locuitorilor municipiului şi ai judeţului nostru, pentru a nu se repeta situaţia la care s-a ajuns în domeniul educaţiei şi învăţământului. Fiindcă la toleranţă nu trebuie să se apeleze doar atunci când se avansează diverse revendicări, mai mult sau mai puţin populare în rândul minorităţii pe care pretinzi că o reprezinţi, ci şi în relaţiile interetnice la nivel local, ceea ce ar face ca aceste cerinţe să nu fie atât de nepopulare în rândul majorităţii naţionale.
Mai pe româneşte: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face…”.

Categorie: