Claviaturi - Impresiile unui colaborator

Am în faţă nr. 3/11, din septembrie 2015, al revistei braşovene de poezie „Claviaturi” şi din nou mă încearcă sentimente de emoţie, bucurie şi împlinire ştiind, asemenea celorlalţi autori, că am adus o contribuţie mică la conţinutul său. Nu găsesc cuvinte la adresa redacţiei şi colaboratorilor săi pentru a le mulţumi că există şi, cu multă bunăvoinţă şi prietenie, m-au primit printre domniile lor.
Deschid cu reală plăcere revista unde, la pagina 5, cititorul face, ca de obicei, cunoştinţă cu poezia vechilor claviaturişti - Poeţii din „Claviaturi”, Serie Veche. Este vorba de astă dată de poetul Gheorghe Chivu cu a sa poezie Vedere din port. La pagina următoare, Gheorghe Oprea Holbavianu, poet, pictor şi grafician, încântă privirea cu una din lucrările sale de grafică în tuş - portretul poetului Şt.O. Iosif, continuând a atrage atenţia, în conţinutul revistei, cu lucrările „Spaţiul existenţial” - portretele poeţilor Vasile Alecsandri şi Lucian Blaga, precum şi lucrarea, de o fineţe încântătoare, „Geneza”.
Prefaţa, scrisă de prof. Vasile Stancu, atrage atenţia prin titlurile propuse acesteia: Revista braşoveană „Claviaturi” confirmă aprecierile publicaţiei „Condeiul ardelean” sau O colaborare fructuoasă între publicaţiile „Claviaturi” şi „Condeiul ardelean”? Cu tot respectul, eu aş opta pentru al doilea titlu al Prefeţei. Mi-aţi dat, domnule profesor, suficiente argumente! Privind întrebarea pe care profesorul şi-o punea la apariţia primului număr al Seriei Noi: Va fi într-adevăr un moment important în viaţa literară braşoveană reapariţia revistei „Claviaturi”, sau numai o revenire temporară a poeziei braşovene?, răspunsul îl găsim în premiul obţinut la celălalt capăt al lumii şi în viabilitatea revistei ajunsă la nr. 3/11 al Anului III de existenţă, întru mulţumirea domniei sale şi spre bucuria tuturor celor care îmbrăţişează minunea ce eu o numesc… revista „Claviaturi”.
Abordând revista pe capitolele consacrate de-a lungul timpului, la rubrica Lumină din lumină remarc faptul că prof. Constantin Bihara reaminteşte cititorilor: „Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu şi că mântuirea este un lucru pe care îl face numai Dumnezeu, nimeni altcineva, deci, noi nu trebuie decât să ne pregătim pentru mântuire”. Continuând cu rubrica Opinie, acelaşi autor ne încântă cu emoţia cuvintelor, folosind cu măiestrie motivul unui frumos rondel, pentru a purta uşor cititorul către lirica eminesciană atât de dragă sufletelor noastre.
La rubrica Poetul omagiat facem cunoştiinţă cu distinsa poetă prof. Ana Maria Barbu şi cu o parte din creaţia sa pe care am îndrăgit-o, fiind întru-totul de acord cu aprecierile făcute de Bianca Osnaga, Steluţa Petrea Suciu, Mircea Doreanu, George Echim, Viorica Popescu, Maria Raţiu, Nicolae Moga, colegii săi întru slujirea muzelor Euterpe, Calliope şi Erato.
Următoarele pagini dedicate rubricii Poeţii şi creaţiile lor, partea a I-a, debutează cu cinci dintre sensibilele creaţii ale poetei Mihaela Aionesei, însoţite de articolul ziaristei Ana Alina Costache care informează despre succesul deosebit al covăsnencei, obţinut la Secţiunea „volume tipărite” din cadrul Festivalului-Concurs de Poezie Religioasă „Credo”, ediţia a XV-a, de la Târgu-Mureş, unde a fost distinsă cu „Marele Premiu al Festivalului” pentru volumul „Surâsul dintr-o lacrimă”, cea mai recentă carte tipărită din cele patru editate până în prezent. Tot cu cinci creaţii poetice apar în filele revistei poeţii Constanti Dobre (alias Costin Obreda), Florentin Dumitrache şi Mircea Doreanu, ultimul „introducând” cititorii într-un calendar al lunilor şi anotimpurilor prin Truda poeziilor lui George Echim, în frumoasa limbă a lui Voltaire, alăturate altor cinci ale poetului-avocat: Amurguri, Dincolo de fire, Fior, Sonetul Cerului, Regrete?.
La Marea poezie, consemnez faptul că iubitul nostru Poet Naţional este prezent cu poezia Horia, iar Alexei Mateevici cu minunata poezie Limba noastră.
În cea de-a doua partea a rubricii Poeţii şi creaţiile lor sunt publicaţi cu câte patru-cinci poezii autorii: Theodor Echim, Vasile Fetescu, Ioan Friciu, urmaţi de Viorica Popescu, care-mi trezeşte o reală plăcere de a mă simţi în banca învăţăceilor cu o Lecţie matură până la Bucuria, Şi totuși, Drum fără sfârșit, însoţite de Deziderat, şi de poetul Mircea Ştefan, care vine cu cinci din poeziile sale în serie trilingvă: română, italiană (traducere Ştefan Damian) şi engleză (traducere Muguraş Maria Petrescu).
La acelaşi capitol, Elena Vieru propune recenzia la volumul Salvaţi prin iubire, al poetei Viorica Popescu. afirmând că prin titlul său culegerea poetică reactivează dimensiunea sacră a iubirii, dechizând un anumit orizont de aşteptare în mintea lectorului.
Partea a III-a şi ultima a capitolului dedicat poeţilor şi creaţiilor lor, intitulat Un poet, o poezie, cuprinde în 36 de pagini câte o poezie a autorilor: Val Andreescu, Ana Maria Barbu, Adrian Bogdan Blaj, Mircea Bodeanu, Petru Cătană, Mircea Daroşi, Nicoleta Drăgan Bucşă, Rodica Ghinea, Ica Grasu, Gheorghe Oprea Holbavianu, Mircea Dorin Istrate, Victor Manole, Menuţ Maximinian, Constantin Mănuţă, Mihai Liţu Munteanu, Nadia-Cella Pop, Mariana Popa, Maria Rusu, George Savin, Arpad Toth şi a unor autori străini prezentaţi în acest număr: Dr. Adolf P. Shvedchikov - Rusia, Zhang Ji - China, Teresinka Pereira - Brazilia, cu poeziile cărora ne delectăm prin intermediul traducerilor făcute de Dragoş Barbu (el însuşi suflet de poet). Lista poeţilor străini se încheie cu Amerigo Iannacone - Italia, în traducerea poetei Nadia-Cella Pop. Tot la această rubrică se întâlneşte o analiza pertinentă a volumui de sonete Zori de amurg al poetului George Echim. În continuare, Consemnări „consemnează” eseul subsemnatului Minuni în podul casei Baiulescu, iar la Text special se poate citi interesantul editorialul: Memento revista „Claviaturi” An III, nr. 2/10, iunie 2015, al redactorui-şef George Echim, care reaminteşte despre vechiul Caiet de poezie, numit Claviaturi, apărut pe parcursul a doi ani, fondat de poetul-jurist Vania Gherghinescu, în 1941, precum şi de stădania depusă de domnia sa, alături de scriitorul prof. Constantin Bihara, pentru reapariţia revistei Claviaturi, Serie Nouă, revistă la care numărul colaboratorilor şi performanţele lor au crescut încontinuu, ajungându-se la o surpriză de proporţii… care a venit tocmai din îndepărtata (geografic) Chină, fiind „adusă” de către poeta Nadia-Cella Pop şi de către Dragoş Barbu, autorul mai multor traduceri publicate în paginile revistei… Este vorba de Diploma (certificatul) emisă de Centrul Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei din Chongqing, China. Premiul a fost acordat, la data de 8 ianuarie 2015, Revistei CLAVIATURI, editată de George Echim (ROMÂNIA), premiul pentru cea mai bună revistă de poezie pe anul 2014. Mă alătur şi eu poetului-avocat, redactor-şef George Echim pentru a mulţumi acestui înalt for de specialitate, precum şi poetei Nadia-Cella Pop şi lui Dragoş Barbu, care au făcut ca revista la care colaborez să ajungă pe meridianele lumii. Încă odată îl asigur redactorul-şef al revistei de toată stima şi consideraţia mea pentru susţinuta sa activitate. Îi doresc din suflet multă sănătate, putere de muncă şi Domnul să-l ajute pentru a-şi îndeplini dezideratele propuse.
Rubrica Semnal, pe lângă alte noutăţi, aduce în prim-plan apariţii de carte la editurile „All Zenit” - Iaşi (Plângere postumă, de Constantin Mănuţă - membru USR) şi „Amurg Sentimental” (Libertatea gândului de a scrie, de Ion Machidon - membru USR). De asemenea, redactorul-şef semnalează faptul că, la data de 5 septembrie 2015, Biserica Ortodoxă din comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud, a găzduit, de „Zilele Monorului”, cea de-a XI-a ediţie a întâlnirii cu fiii satului, când a avut loc şi lansarea volumelor Zori de amurg, de av. George Echim, şi De aceia!, de dr. ing. Theodor Echim.
În finalul ediţiei, prof. Constantin Bihara dedică poezia Seitabla s-a dus în altă lume, reamintindu-ne de cel ce a fost Rustem Seitabla, care a plecat printre îngeri. Dumnezeu să-l odihnească!
O observație personală referitoare la Revista Claviaturi - creştem, dragii noştri, creştem!

Categorie: