Comunicat de presă

Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a constatat desfăşurarea unei extinse campanii de presă,   de către liderii formaţiunilor politice şi civice maghiare, prin care se urmăreşte politizarea şi etnicizarea excesivă a unei acţiuni administrative  normale, de recenzare a populaţiei şi locuinţelor ţării, pe baza normelor şi practicii europene în materie.
Prin utilizarea unor mijloace de manipulare diverse se urmăreşte creşterea artificială a numărului  etnicilor maghiari, ca bază demografică,  în scopul continuării demersurilor pentru obţinerea autonomiei teritoriale  pe criterii etnice. Metodele folosite amintesc de practicile din timpul Imperiului Austro-Ungar, când etnia era echivalată cu limba vorbită cel mai bine, de perioadele când, opinia publică din ţară şi străinătate era  dezinformată cu privire la existenţa în România a trei, apoi a două milioane de maghiari.
Din analiza discursului liderilor politici şi civici şi ai formatorilor de opinie maghiari, rezultă că obiectivul principal al acestei campanii, este unul electoral, care urmăreşte atragerea a cât mai mulţi aderenţi de către  fiecare formaţiune politică maghiară. Se readuc în dezbaterea publică cunoscutele teze ale pericolului deznaţionalizării maghiarilor din România, ale pierderii drepturilor identitare câştigate, ale discriminării şi intoleranţei practicate faţă de etnicii maghiari, de către Statul Român. Deplângem ipocrizia celor care, pe de o parte solicită împlinirea umană şi profesională,  a tinerilor maghiari, pe meleagurile natale, iar pe de altă parte, prin şcolarizarea exclusivă în limba maghiară a acestora, îi pregăteşte pentru emigrarea în Ungaria.
Având în vedere consecinţele negative a unor astfel de demersuri, Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş solicită instituţiilor abilitate ale Statului Român, răspunzătoare pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a recensământului populaţiei şi locuinţelor, din octombrie 2011, să  asigure:

-  neimplicarea factorilor politici şi etnici în influenţarea rezultatelor recensământului;

- înregistrarea corectă, liber consimţită, a apartenenţei etnice, în mod deosebit a persoanelor cu dublă ascendenţă identitară, a membrilor familiilor etnic mixte, a romilor şi a credincioşilor romano-catolici din Moldova;

- intensificarea controalelor asupra corectitudinii recenzării populaţiei, în  special, în localităţile cu populaţie etnic mixtă.

Consiliul Director al FCRCHM va monitoriza desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor, din octombrie 2011, în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, informând instituţiile competente şi opinia publică despre eventualele nereguli şi disfuncţionalităţi.

Biroul de presă al  FCRCM

Nr. 44 din 19 octombrie 2011