Comunicat de presă

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL COVASNA

În ultimii ani, elemente extremiste locale s-au manifestat specific atât la evenimente locale, cât şi la sărbători naţionale, cu precădere de 1 DecembrieZiua Naţională a României. Mai rar, numai de Ziua Naţională, la ceremoniile dedicate acesteia, au existat participanţi de factură naţionalistă, veniţi la Sfântu Gheorghe din proprie iniţiativă, fără a fi invitaţi de organizatori. Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, în baza atribuţiilor legale referitoare la menţinerea ordinii publice şi prevenirea tensiunilor sociale, a condamnat de fiecare dată manifestările extremiste de orice fel şi, în colaborare cu forţele de ordine, a gestionat legal toate aceste situaţii. Cu consecvenţă şi profesionalism, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, împreună cu celelalte autorităţi şi instituţii cu atribuţii în menţinerea ordinii publice, va gestiona în cadrul legal şi pe viitor eventualele derapaje naţionalistextremiste, pe care le declarăm intolerabile, indiferent dacă acestea se manifestă pro sau contra unor evenimente sau sărbători publice, cu atât mai mult cu cât astfel de manifestări extremiste, preluate de presa locală şi naţională, sunt de natură a alimenta false tensiuni interetnice şi contribuie la o imagine distorsionată a locuitorilor judeţului Covasna.

Data 22.11.2017
Cancelaria Prefectului