COMUNICAT - FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

În legătură cu recentele intervenţii ale unor demnitari din Ungaria în problemele interne ale României şi cu declaraţiile preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, conform cărora maghiarii din România sunt „discriminaţi” şi „agresaţi simbolic” prin interzicerea amplasării steagului aşa-zisului „ţinut secuiesc” pe instituţiile publice din judeţele Covasna şi Harghita, Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) transmite următorul comunicat:
Conducerea FCRCHM reafirmă faptul că, în realitate, românii din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş sunt sistematic discriminaţi, marginalizaţi şi agresaţi simbolic, în mod efectiv, acţiuni care fac parte dintr-o strategie elaborată de liderii maghiari din zonă, cu sprijinul consistent al Ungariei, pentru a realiza o enclavă etnică în inima României, în care numărul românilor să fie drastic redus. Este continuată practica aceea a condiţionării ocupării locurilor de muncă de cunoaşterea limbii maghiare, inclusiv în instituţiile publice, dar şi în societăţile comerciale cu capital privat. În majoritatea localităţilor etnic mixte, românii nu sunt reprezentaţi în consiliile locale, iar acolo unde sunt, consilierii români sunt trataţi cu aroganţă şi dispreţ, fiind nevoiţi să asculte la cască dezbaterile care au loc în limba maghiară.
Aceeaşi lipsă de respect faţă de istoria, valorile şi simbolurile României este manifestată de către liderii maghiari din zonă prin neparticiparea lor la sărbătorile naţionale şi prin refuzul ostentativ al acestora de a purta eşarfa tricoloră, prin redactarea paginilor de internet ale consiliilor locale doar în limba maghiară, prin aplicarea consecventă a politicii de ocupare simbolică exclusiv maghiară a spaţiului public din aceste judeţe, prin reluarea de către primarul municipiului Sfântu-Gheorghe a demersurilor de redenumire a străzilor din localitate, pentru a le înlocui pe cele care poartă numele unor personalităţi reprezentative ale istoriei româneşti, precum Andrei Şaguna, Horia, Cloşca şi Crişan, sau pentru a fragmenta Bulevardul „1 Decembrie 1918”. O altă provocare jignitoare antiromânească o reprezintă manualul Istoria Secuilor, lucrare editată de consiliile judeţene Harghita şi Covasna pe bani publici, care cultivă lipsa de responsabilitate faţă de trecut, cu grave consecinţe pentru formarea viitoare a tinerilor maghiari.
În ultimii 23 de ani, reprezentanţii societăţii civile româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş au atras atenţia Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României asupra paşilor făcuţi de către liderii maghiari din aceste judeţe, deopotrivă de către cei „radicali”, cât şi de cei „democraţi” pentru slăbirea autorităţii Statului Român. Ca urmare a concesiilor făcute, nu s-a trecut la aplicarea fermă a unor prevederi legale care să nu permită încurajarea separatismului şi constanta agresare simbolică a românilor din ţara noastră, exprimată de liderii UDMR, în dispreţul adevărului cunoscut şi recunoscut de toată lumea, conform căruia concetăţenii maghiari dispun de toate drepturile care le asigură prezervarea şi afirmarea identităţii lor etnice.
Pentru a face faţă extremismului maghiar din zonă, precum şi susţinerii de care acesta se bucură din partea Ungariei şi pentru a putea promova acţiunile de prezervare şi promovare a identităţii româneşti, în aceste judeţe în care românii sunt numeric minoritari, Consiliul Director al FCRCHM reînnoieşte solicitarea de a asigura finanţarea, de la bugetul central, a proiectelor culturale iniţiate de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş proporţional cu numărul românilor din cele trei judeţe, după modelul de finanţare al Fundaţiei „Comunitas”, patronată de UDMR.
Conducerea FCRCHM solicită Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României ca, în perspectiva modificării Constituţiei României, să interzică funcţionarea partidelor şi formaţiunilor politice constituite pe criterii etnice, iar cu ocazia viitoarei reîmpărţiri administrativ-teritoriale a ţării să nu cedeze presiunilor interne şi externe din ţara vecină, de formare a unor regiuni constituite pe baze etnice, care să conducă la renaşterea experimentului stalinist de tristă amintire al Regiunii Autonome Maghiare. De asemenea, solicităm autorităţilor administraţiei centrale a României ca, în relaţia cu Ungaria, să aplice întocmai politica Slovaciei, stat membru al Uniunii Europene, care s-a comportat întotdeauna cu fermitate şi demnitate vizavi de ingerinţele Ungariei în treburile sale interne.
Biroul de presă 6 februarie 2013