COMUNICAT - FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

La sesizările adresate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) referitoare la impunerea condiţiei de cunoaştere a limbii maghiare pentru ocuparea postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Baraolt, judeţul Covasna, şi impunerea condiţiei de cunoaştere a limbii maghiare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de arhitect-şef, din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Miercurea- Ciuc, judeţul Harghita, Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) a primit hotărârile nr. 16/23 01 2013 şi 44/06 02 2013 ale CNCD, prin care Colegiul Director al CNCD a decis următoarele:
I. La sesizarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în data de 23.10.1012, sesizare care viza impunerea condiţiei de cunoaştere a limbii maghiare pentru ocuparea postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Baraolt, judeţul Covasna, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin Hotărârea nr. 16/23.01.2013, a decis:
1. Constatarea existenţei unui tratament diferenţiat, discriminatoriu, potrivit art. 2 alin. 1 şi art.7 alin. 2 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
2. Sancţionarea cu avertisment a Consiliului Local Baraolt;
3. Recomandă Consiliului Local Baraolt, precum şi instituţiei Primarului Baraolt, prin reprezentant, Primar Lazar Kiss Barna Andras, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura accesul în mod egal şi nediscriminatoriu pentru toate persoanele la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor din această unitate având în vedere prevederile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, precum şi a prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.
II. La sesizarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în data de 23.10.1012, sesizare care viza impunerea condiţiei de cunoaştere a limbii maghiare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de arhitectşef, din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin Hotărârea nr. 44/06 02 2013, a decis:
1. Aspectele prezentate în petiţie, privind angajarea pe postul de arhitect-şef a unei persoane care să îndeplinească condiţia de cunoscător al limbii maghiare, intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. 1 şi art. 7 alin. 2 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
2. Sancţionarea primarului ca reprezentant al Primăriei Miercurea-Ciuc, cu amendă contravenţională în cuantum de 600 (şase sute) lei, pentru impunerea ca o cerinţă obligatorie (pentru ocuparea postului de arhitect-şef) a cunoaşterii limbii maghiare;
3. Sancţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarului Public prin reprezentant, cu amendă contravenţională în cuantum de 600 (şase sute) lei, pentru ordinul emis în cadrul aprobării condiţiilor de aprobare la concurs, la propunerea Primăriei Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita.
Biroul de presă, 25 februarie 2013