COMUNICAT - FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) a luat la cunoştinţă din mass-media despre conţinutul unui document oficial emis de către Direcţia Minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, respectiv răspunsul transmis la petiţia unui cetăţean român din judeţul Harghita prin care se solicita „un punct de vedere privitor la folosirea manualului de Istoria secuilor în şcolile din judeţul Harghita”. În documentul semnat de Szocs Domokos - director general, şi Szepsi Alexandru - director, este menţionat faptul că deşi volumul respectiv „nu este considerat manual (...), Cartea de Istorie a Secuilor, care conţine pe copertă înscrisul îndrumător metodic şi manual recomandat elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a, corespunde din punct de vedere ştiinţific şi realităţii istorice, unităţile şcolare care au introdus acest opţional au respectat procedura elaborată de Inspectoratele Şcolare Covasna şi Harghita pentru introducerea unei discipline opţionale şi că (...) prin conţinuturile dezvoltate în cadrul acestui opţional se urmăreşte atingerea idealului educaţional al şcolii româneşti, aşa cum prevede Legea Educaţiei Naţionale”.
Conducerea FCRCHM protestează faţă de acest răspuns, care nu ţine cont de jignirile nepermise aduse românilor, de lezarea demnităţii româneşti şi a memoriei înaintaşilor noştri prin această însăilare pseudoştiinţifică numită Istoria Secuimii, aşa cum au fost aceste grave aspecte relevate de observaţiile pertinente ale istoricilor români şi de reprezentanţii societăţii civile româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi din întreaga ţară, arătându-se consecinţele grave, pe termen mediu şi lung, asupra convieţuirii interetnice din România dacă aceasta „producţie”, izvorâtă din şovinism şi ură, are girul instruirii în şcolile din România.
Aşa după cum a mai precizat, FCRCHM consideră că aşa-zisul manual opţional Istoria Secuimii distorsionează şi eludează adevărul istoric, cultivă lipsa de responsabilitate faţă de trecut, cu grave consecinţe pentru formarea viitoare a tinerilor maghiari şi buna convieţuire interetnică, reprezentând o provocare şi o jignire la adresa românilor. Autorii manifestă o crasă iresponsabilitate, promovând în sistemul de învăţământ maghiaro-secuiesc educaţia în spirit naţionalist-extremist şi, în acelaşi timp, în spirit profund anti-românesc, bazat pe denaturări, exagerări şi omisiuni, care nu pot fi permise într-o ţară europeană, într-o lume a toleranţei şi respectului alterităţii, într-o Europă a onestităţii intelectuale.
„Manualul opţional” respectiv este o formă de propagandă naţionalistă, prin care se încearcă o diversiune, a celor care l-au elaborat, în rândul tineretului. Numitul „manual ajutător” la studiul istoriei este de fapt o culegere de pagini pur propagandistice despre aşa-zisul „ţinut secuiesc”, şi ascunde multe nenorociri, dintre care grave atrocităţi la adresa românilor din partea secuiască/maghiară, şi care ar trebui asumate cu demnitate şi nu ascunse sub preş. Este, aşadar, nepermisă eludarea adevărurilor istorice şi cultivarea handicapului, pentru tinerii maghiari, de incapacitate morală de a-şi asuma responsabilitatea atrocităţilor comise de-a lungul timpului de secui/maghiari faţă de români, saşi şi evrei.
Volumul amintit are ca principală caracteristică şi o altă regretabilă şi nepermisă omisiune, respectiv nepunerea în evidenţă, în spiritul adevărului istoric, a numeroaselor şi durabilelor relaţii şi interferenţe ale secuilor cu românii. Prin mesajul pe care îl transmite, Istoria secuimii este departe de ceea ce trebuie să fie un manual şcolar opţional, cu caracter instructiv şi educativ, într-o şcoală din România. El este, în fapt, un mijloc de mistificare a istoriei secuilor prin: interpretarea falsă a evenimentelor istorice la care au fost alături, împreună, românii şi secuii; omisiunea celor mai importante momente comune de viaţă socială şi culturală firească, normală, dintre ei, anume, a împrumuturilor culturale ce au avut loc în limbă, obiceiuri, tradiţii, construcţii de case, de porţi, modele de comportament.
Iar din perspectivă educativă, manualul nu urmăreşte altceva decât să formeze generaţii de tineri secui într-un spirit separatist, segregaţionist, care nu comunică cu tinerii români, cu care ar putea avea legături fireşti de prietenie, de împărtăşire de idei şi sentimente specifice vârstei lor. Este un lucru foarte grav că „acest manual a fost realizat la cererea şi prin grija liderilor politici din judeţele Harghita şi Covasna”! Cu alte cuvinte, „manualul” s-a realizat la comandă politică!
Având în vedere gravitatea şi consecinţele unei asemenea atitudini din partea unor înalţi funcţionari publici ai Statului Român, FCRCHM solicită conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale destituirea imediată a domnilor Szocs Domokos şi Szepsi Alexandru şi comunicarea poziţiei oficiale a conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale faţă de folosirea acestui „opţional” în şcolile din România şi dacă prin astfel de „manuale” înţelege Ministerul român să contribuie la „atingerea idealului educaţional al şcolii româneşti”, cum cu atâta cinism s-au exprimat cei doi oficiali ministeriabili.
Biroul de presă,
11 martie 2013