Conferinţa Internaţională „Expoziţiile ca spaţii de contact artistic în perioada Războiului Rece” (Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War)

În perioada 8-9 noiembrie 2019, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi a găzduit Conferinţa Internaţională „Expoziţiile ca spaţii de contact artistic în perioada Războiului Rece” (Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War). Conferinţa şi-a propus explorarea rolului expoziţiilor de artă din timpul Războiului Rece (1958-1989) în stabilirea colaborărilor transnaţionale dincolo de Cortina de Fier, dezvăluind complexitatea relaţiilor dintre artă, societate şi politică. Conferinţa nu a analizat doar diviziunea ideologică dintre „Est” şi „Vest”, ci a examinat, totodată, micro şi macro-istoriile vizuale prin perspectiva internaţionalismului. Conferinţa a propus o înţelegere mai largă a artei est, central şi sud-est europene, luând, totodată, în considerare rolul politicii internaţionale, a curentelor de artă mondială şi a instituţiilor locale în procesul decizional din sfera artistică, atât cea instituţională, cât şi cea neinstituţionalizată.
Conferinţa a analizat expoziţia ca mediu, ca spaţiu de contact cultural şi ca agent de diplomaţie culturală, ca spaţiu ce facilitează schimbul de obiecte şi gânduri, ca spaţiu de întâlnire umană şi ca spaţiu deschis pentru formate curatoriale inovatoare şi practici artistice alternative. Organizatorii şi colaboratorii de la universităţi de arte din Iaşi, Bucureşti, Florenţa, Viena, Praga, St. Petersburg, Sofia, Bratislava, California şi nu numai, şi-au propus să dezvăluie momentele semnificative de contact conflictual, strategic sau paşnic cu instituţiile şi politica statului. Scopul lor a fost acela de a descrie modul în care reţelele formale şi informale ale artiştilor, obiectelor şi instituţiilor au contribuit la circulaţia, transferul, adaptarea şi receptarea ideilor şi practicilor artistice de ambele părţi ale Cortinei de Fier.
Conferinţa organizată la Casa Balş din Iaşi, de Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” (UNAGE), Centrul de Cercetare Estetică şi Artistică şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, proiect coordonat de către conf. univ. dr. Cristian Nae (UNAGE Iaşi) şi Katalin Cseh-Varga (Akademie der Bildenden Kunste, Viena), s-a desfăşurat ca parte a proiectului de cercetare „Trecând graniţele: Colaborări transnaţionale şi critică instituţională în expoziţiile de artă din Estul Europei în perioada socialismului târziu (1964-1989)”, finanţat de CNCS-UEFISCDI prin programul PNCDI III. Proiectul, care a investigat dinamica receptării unor reţele artistice, a unor instituţii de artă şi a unor practici expoziţionale din interiorul şi din afara Cortinei de Fier, a avut ca scop principal producerea unei cartografii culturale a unor practici artistice din fosta Europă de Est, asocierea acestora cu forme de artă alternative şi experimentale, luând în considerare relaţiile instituţionale la nivel local, naţional şi transnaţional, forma lor de organizare, schimbul cultural şi programele expoziţionale şi curatoriale în care au fost prezente.

Categorie: