Continuarea unui important proiect cofinanțat de către Secretariatul General al Guvernului - „Promovarea identității culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”

Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Editurile „Grai Românesc”, „Eurocarpatica” și „Angvstia” și-au propus să tipărească cu prioritate lucrări privind istoria, cultura, spiritualitatea românească și conviețuirea interetnică din sud-estul Transilvaniei, precum și volume ce poartă semnătura unor intelectuali din Arcul Carpatic. O atenție deosebită se acordă editării lucrărilor monografice grupate pe patru mari tematici: a) monografii de localități sau arii administrativ-teritoriale ori geografice; b) personalități; c) instituții; d) organizații nonguvernamentale.
Volumele dedicate personalităților din zonă au plecat de la necesitatea de a evidenția și promova ideea de elite profesionale provenite din rândul românilor din regiune, cât și din rândul intelectualilor care și-au adus contribuția la studierea istoriei, culturii și civilizației românilor din sud-estul Transilvaniei. Lucrările menționate își propun să ofere modele demne de urmat pentru tânăra generație.
Cercetările referitoare la bibliografia istoriei și culturii județelor Covasna și Harghita au pus în evidență necesitatea editării unor volume despre istoria, cultura și civilizația românilor din sud-estul Transilvaniei, având în vedere faptul că istoria românilor din această parte a Țării este încă puțin cunoscută.
Pentru o mai bună valorificare a tezaurului documentar, aflat în păstrare la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”și la Centrul European de Studii Covasna-Harghita, cele două instituții au inițiat un proiect de publicare a unor valoroase izvoare documentare referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita. Din anul 2019, asemenea volume apar cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, în cadrul proiectului „Promovarea identității culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”.
În anul 2021, este în curs de finalizare cea de-a 3-a etapă a proiectului menționat, care cuprinde editarea următoarelor lucrări:
A) Lucrări monografice ale unor instituții reprezentative pentru identitatea românilor din sud-estul Transilvaniei:
Reședința Episcopală din Miercurea-Ciuc. Istorie și Continuitate, ediție coordonată de Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și îngrijită de Pr. dr. Laurențiu Gabriel Panciu (Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2021).
B) Lucrări care valorifică editorial surse documentare inedite referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita:
Românii din fostele scaune secuiești (secolele XVI-XXI). Atestări documentare, conscripții, statistici, recensăminte, de Ioan Ranca, Vasile Lechințan și Ioan Lăcătușu (Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021);
Românii din Treiscaune, Ciuc, Giurgeu și Odorhei, în presa din Transilvania până în anul 1918, ediție îngrijită de Ana Dobrean, Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu (Editura „Eurocarpatica”, Sf\ntu-Gheorghe, 2021);
„În centru la Sân-Georgiu”. Românii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, de Ioan Lăcătușu (Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2021).
C) Lucrări de doctorat care prezintă rezultatele cercetărilor referitoare la identitatea culturală românească din sud-estul Transilvaniei și la conviețuirea interetnică din zonă:
Configurația creștinismului în sud-estul Transilvaniei, cu referire specială la zona Buzăul Ardelean, Pr. dr. Iulian Petru Tohănean (Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2021);
Sud-estul Transilvaniei în perioada 1900-1914. Studiu socio-politic, de dr. Ana Dobreanu (Editura „Eurocarpatica”, Sf\ntu-Gheorghe, 2021).
D) Lucrări monografice ale unor comunități românești, din localități etnic mixte din județul Covasna:
Zăbala. Repere monografice, de Alexandra Hagiu (Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2021);
Din ținutul secuizat. Araci, de Gheorghe Rafiroiu, reeditarea volumului monografic apărut în anul 1937 la Salonta (Editura „Eurocarpatica”, Sf\ntu-Gheorghe, 2021);
Mocanii voineșteni, străjeri ai românismului în Arcul carpatic transilvan, de Florentina Teacă, ediția a II-a, revăzută și adăugită (Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2021);
E) Albume reprezentând localități, oameni și locuri, din trecut și de astăzi, din județele Covasna și Harghita:
Albumul Oameni și locuri din Covasna și Harghita, de Emanuel Tânjală (Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2021);
Albumul Băile Vâlcele de odinioară, de Cătălin Vlădărean (Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018).
Inițiatorul proiectului este Cen­trul European de Studii Covasna-Haghita - organizație non­­­­guvernamentală, apolitică, nonprofit și autonomă, cu caracter științific, cultural și social care militează pentru dezvoltarea societății civile și promovarea ideilor umaniste, sens în care desfășoară activități de cercetare, educaționale, umaniste universale.
Prin publicarea volumelor menționate și cuprinse în proiectul Promovarea identității culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative se asigură recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita, se îmbogățește bibliografia referitoare la istoria sud-estului Transilvaniei, și prin aceasta, se înlesnește accesul cercetătorilor la informații inedite referitoare la istoria comunităților românești din fostele scaune secuiești Ciuc, Odorhei și Treiscaune, astăzi județele Covasna și Harghita.
Centrul European de Studii Covasna-Haghita și Editura „Eurocarpatica” mulțumesc autorilor, îngrijitorilor, redactorilor, colaboratorilor și partenerilor care au sprijinit laborioasa muncă de documentare, tehnoredactare și editare a acestor volume, din rândul cărora amintim cu respectul cuvenit pe PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Tipografia „Magic Print” din municipiul Onești, județul Bacău, condusă de statornica noastră colaboratoare, Maria Dohotaru - director general și, în mod deosebit, Secretariatului General al Guvernului (SGG) prin Serviciul Dezvoltare Comunitară.

Categorie: