Cronica unei lansări literare la Librăria „Şt. O. Iosif” din Braşov

Revista „Claviaturi”, anul VII, nr. 1 (25)

„Suntem bucuroşi să găzduim întâlnirea de lansare a revistei Claviaturi, pentru că lansarea propriu-zisă este un adevărat regal de poezie, iar domnul George Echim, redactorul-şef al acestei minunate reviste, ca de fiecare dată pe parcursul anului scurs de la prima lansare în saloanele librăriei noastre, ne răsfaţă cu invitaţi aleşi. Totodată, în numele „Libris Editorial”, vreau să vă mulţumesc tuturor participanţilor şi colaboratorilor revistei pentru susţinerea de care am avut parte la cea de-a XVI-a ediţie a „Târgului de carte şi muzică” din luna martie a acestui an, convinsă fiind că fără participarea dumneavoastră acest eveniment ar fi greu de organizat, şi cumva, în reacţiile pe care le vedeţi şi auziţi, ne găsim motivaţia de a face acest eveniment în fiecare an şi a ne bucura toţi de el.” Astfel a deschis distinsa doamnă Augusta Oniţă, director de departament la Editura Libris Editorial, recenta lansare a revistei trimestriale de poezie „Claviaturi”, revistă ajunsă la începutul celui de-al VII-lea an de apariţie la ediţia cu numărul XXV. În continuare, domnia sa a înmânat microfonul redactorului-şef al revistei, av. George Echim, pentru a conduce activitatea şi a spune participanţilor, din bogatul desfăşurător pe care-l are în faţă, cu ce surprize a venit şi de această dată. Vorbind despre conţinutul, colaboratorii şi activitatea Colegiului de redacţie al noului număr, redactorul-şef a evidenţiat două din momentele deosebite prin care a trecut publicaţia de la precedenta lansare, spunând: „După recunoaşterea pe plan internaţional a valorii şi meritelor autorilor acestei reviste prin acordarea certificatului de Cea mai bună revistă de poezie a anului 2014 de către Centrul Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei din Chongqing-China, în februarie 2015, acum, iată că a venit şi un premiu din Ţară - DIPLOMA DE EXCELENŢĂ şi Premiul pentru „Publicaţii literare periodice”, pe anul 2018, acordat Revistei CLAVIATURI (Braşov), coordonator George G. Echim, acordat de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, la 28 februarie 2019. Mă bucur pentru revistă şi pentru noi şi felicit pe toţi creatorii de poezie publicaţi în revista „Claviaturi” cărora le este dedicat acest premiu”, subliniind, din nou, faptul că: „Noi suntem revista. Noi o scriem, noi o publicăm, noi o plătim, noi o citim împreună cu ceilalţi care se învrednicesc să o citească - prieteni, rude şi toţi cei care-şi manifestă interesul pentru creaţia poetică”.
Din informaţiile pe care le avem privitoare la concursul anual organizat de Liga Scriitorilor din România (LSR) vă putem spune că, alături de revista „Claviaturi” au fost jurizate alte 188 de titluri de cărţi şi publicaţii periodice, apărute sub sigla a 22 de edituri din 17 oraşe ale Ţării, selectându-se pentru fiecare gen literar câte trei titluri care au fost laureate. Premiile s-au acordat exclusiv pe baza criteriului valoric, indiferent de apartenenţa la o asociaţie profesională a autorilor, de un juriu format din: scriitorul Al. Florin Ţene, preşedintele LSR, şi preşedintele juriului; poetul Gavril Moisa, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca; poetul Iulian Patca, redactorul-şef al revistei „Agora Literară”, publicaţia oficială a LSR; scriitorul Ion Constantinescu, vicepreşedintele LSR, şi scriitoarea Voichiţa Pălăceanu-Vereş, preşedinta Cenaclului „Artur Silvestri”, patronat de LSR - Filiala Cluj-Napoca.
Un al doilea moment căruia poetul George Echim i-a acordat o atenţie deosebită, atât la începutul lansării revistei, prin păstrarea unui moment de reculegere, cât şi în discursul său „In memoriam”, în care a subliniat „faptele literare” ale celui care a fost poetul, prozatorul, publicistul şi profesorul de Limba şi Literatura Română, „cunoscut şi recunoscut în mediul profesoral şi literar al Braşovului sub numele de Constantin Bihara, pe numele său adevărat Constantin Olteanu”, evidenţiind faptul „că la iniţiativa sa, cu concursul celorlalţi poeţi şi colaboratori am readus în peisajul literar al Braşovului revista literară de poezie „Claviaturi”, aflată astăzi la al şaptelea an de apariţie”. Poeta Viorica Popescu a remarcat că scriitorul „a ţinut foarte mult la profesia de a scrie şi căreia i s-a dedicat ani întregi după ce s-a pensionat. Şi cred că dânsul a ţinut, sub steagul credinţei în cuvântul scris, acel moment în care a pornit să realizeze această revistă. Îmi amintesc că a repetat în mai multe ocazii - „şi dacă mănânc o vânătă pe zi, din banii mei vreau să scot această revistă”. Mi s-a părut un gest formidabil, literalmente ne-a încurajat cu acest entuziasm în a edita revista „Ritmuri Braşovene” a filialei noastre”. Înţelegând să întărească omagiul adus, în finalul cuvântului său, poetul George Echim a recitat creaţia sa dedicată acestuia din momentul cunoaşteri literare a poetului şi eseistul Constantin Bihara, intitulată „Să nu ne năruim! (Citindu-vă…)”. Spectacolul lansării a continuat, apoi, cu comentarii literare şi recitări din creaţia autorilor participanţi.
Pentru cei care vor vrea să se „învrednicească” a citi actualul număr al revistei „Claviaturi”, câteva date cred că sunt necesare în a le stârni setea cunoaşterii. La elaborarea acestui număr au trudit şi şi-au dovedit măiestria şi talentul 60 de autori din care: 55 de poeţi (49 de români şi 6 de peste hotare), 4 eseişti şi un traducător. Din totalul acestora, 5 sunt debutanţi cu poezii în paginile revistei „Claviaturi” - serie nouă (doi fiind din Ţară şi trei de peste hotare): Cătălina Haşoti, Catrina Soare, Dario Sousa (Brazilia), Chitra Lele (India) şi Giuseppe Napolitano (Italia), ultimii trei fiind puşi în valoare de sensibilitatea traducerilor înfăptuite de Dragoş Barbu, Nadia-Cella Pop şi Ioan Friciu. În cele 168 de pagini ale recentului număr şi-au găsit locul un număr de 117 poezii (111 în limba română şi 6 bilingve - engleză, franceză şi spaniolă), 9 scrieri în proză, elaborate de 7 autori - Mircea Doreanu, George Echim, Gheorghe Oprea Holbavianu, Cezarina Adamescu, Claudia Oancea, Vasile Stancu - şi 15 imagini, din care 8 fotografii reprezintă imagini de la lansarea numărului precedent sau portretele poeţilor Mihai Eminescu şi Constantin Bihara, iar 7 sunt sculpturi în lemn, toate fiind minunatele creaţii ale artistul plastic Gheorghe Oprea Holbavianu, sugestiv intitulate: Cuibul, Cântătoarea din colivie, Înainte de zbor, Pasărea stea, Pasărea suveică, Pasărea vioară şi Moştenirea Brâncuşi. La cei peste şase ani de existenţă, o scurtă cronică statistică ne dovedeşte viabilitatea şi calitatea revistei braşovene de poezie, aşa cum am mai spus, în ciuda tuturor greutăţilor pe care le întâmpină presa scrisă, dar mai cu seamă cea literară la ora actuală. Numerele I-XXV formează o carte de 4.118 pagini, care conţine 2.380 de poezii, 347 materiale în proză (introduceri, cronici literare, consemnări, opinii, biografii, semnale, incrustaţii, referinţe critice, texte speciale, in memoriam, semnale) şi 385 de imagini (grafică, sculptură şi fotografii). Cartea, groasă de 25 cm, reprezintă munca şi talentul unui număr de 263 autori români şi străini (în versuri, proză, arte plastice, fotografie), demonstrate de-a lungul anilor de apariţie, meritele acestei mari opere, sau a creaţiilor individuale ale autorilor, fiind recunoscute din România până în China, Orientul Apropiat, America Centrală şi multe state europene, dovadă stând premiile colective sau individuale obţinute.
Urez în numele redacţiei publicaţiei bilunare de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean” şi a colaboratorilor săi din întreaga Ţară, Colegiului de redacţie al revistei trimestriale de poezie „Claviaturi” (format din av. George Echim - redactor-şef, prof. dr. Elena Vieru - secretar de redacţie, Mircea Doreanu - corectură, Nadia-Cella Pop, Dragoş Barbu şi Ioan Friciu - traducători, Mircea Brenciu, Cristian Petru Vieru, Mariana Popa, Gheorghe Oprea Holbavianu - prezentare grafică şi colaboratorilor acestui valoros Colegiu de redacţie, Narcisa Ciohodaru - culegere text şi Irinel Merluşcă - tehnoredactor), sincere felicitări, multe împliniri şi putere de muncă în viitor! La mulţi ani prieteni „claviaturişti”, la mulţi ani dragă revistă de poezie!

Categorie: