Cuplul Ponta-Dragnea - pe cale să satisfacă pretenţiile UDMR de legalizare a aşa-zisului „steag secuiesc”!!!

Coaliţia de guvernare PSD-UNPR-PC şi UDMR a decis, săptămâna trecută, ca „legea steagurilor”, care va permite autorităţilor locale să arboreze steaguri locale şi judeţene pe instituţiile publice, să fie adoptată în Parlament, pentru aceasta urmând să fie depus un proiect legislativ de către UDMR. Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat că: „Am discutat despre legea steagurilor, urmează să fie depus un proiect legislativ în acest sens”, în timp ce vicepremierul Kelemen Hunor a precizat că se lucrează la proiectul legislativ, care urmează să fie depus în Parlament zilele acestea. Amintim faptul că la formarea Guvernului Ponta 3, liderii PSD, UDMR, PC şi UNPR au semnat un acord de colaborare parlamentară care la punctul 9 precizează că: „Părţile vor susţine promovarea unei iniţiative parlamentare în baza unei largi dezbateri publice, pentru reglementarea unui cadru legal cu privire la posibilitatea autorităţilor locale de a arbora pe instituţiile proprii alături de steagul UE şi al României, steaguri ale unităţilor administrativ teritoriale pe care le reprezintă”.

Proiectul UDMR depus de Ponta şi Dragnea
Deşi anunţaseră că proiectul va fi depus în Parlament de UDMR, totuşi, miercuri, 16 aprilie 2014, un grup de 42 de deputaţi PSD, printre care Victor Ponta şi Liviu Dragnea, au iniţiat propunerea legislativă care reglementează aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local. Proiectul va fi discutat mai întâi de Senat, Camera Deputaţilor fiind decizională. Este de reţinut şi faptul că la începutul lunii februarie, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale era postat un proiect de lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare şi folosire a steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale, acesta fiind supus dezbaterii publice. Potrivit acestuia, unităţile administrativ-teritoriale pot avea, conform noii legi, steaguri proprii: „Forma şi dimensiunile steagurilor unităţilor administrativ teritoriale sunt cele stabilite, în condiţiile legii, pentru drapelul României. Unităţile administrativ-teritoriale pot supune aprobării proiectul de steag, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, numai în cazul în care au stemă proprie aprobată conform legii”. Proiectul de lege înaintat de Victor Ponta şi Liviu Dragnea are acelaşi conţinut ca şi cel postat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi prevede că pe viitoarele steaguri culoarea şi însemnele distinctive ale acestora nu vor putea aduce atingere simbolurilor naţionale şi nu pot conţine simboluri naţionale ale altor state. Pe aceste steaguri vor putea fi reproduse şi stemele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi denumirile acestora. În localităţile unde populaţia minorităţilor naţionale depăşeşte 20 la sută pe aceste steaguri poate fi menţionată denumirea unităţii administrative şi în limba minorităţii respective, dar va avea aceeaşi mărime a literelor, caracterelor şi culorilor ca şi denumirea oficială în limba română şi va fi amplasată sub aceasta din urmă. Unităţile administrativ-teritoriale vor arbora steagurile proprii numai la sediile unităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene, la acelaşi nivel. Steagurile proprii vor putea fi folosite şi cu prilejul unor manifestări de interes local, acţiuni protocolare sau festive, dar nu vor depăşi ca număr şi dimensiune drapelele României şi Uniunii Europene. Municipiile, oraşele şi comunele vor putea arbora şi steaguri ale judeţelor respective, împreună cu steagurile proprii. Drapelele şi steagurile proprii ale judeţelor vor încadra cele două steme, stema României şi cea proprie a unităţii administrativ-teritoriale, în toate cazurile stema României fiind aşezată în stânga. Proiectul conţine şi sancţiuni astfel că nerespectarea prevederilor va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei şi cu confiscarea steagului care nu respectă aceste prevederi. Hotărârea autorităţilor locale privind aprobarea proiectului de steag şi nota de fundamentare însuşită de prefect şi preşedintele Consiliului Judeţean se trimite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În proiect se precizează şi că unităţile administrativ-teritoriale pot arbora steagurile proprii numai la sediile primăriilor, consiliilor judeţene, precum şi la instituţiile publice aflate sub autoritatea, în subordinea, în coordonarea acestora şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene. De asemenea, se precizează că steagul unităţii administrativ-teritoriale nu va depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.

Steag al localităţii sau steag secuiesc?
Din ceea ce se prefigurează, devine destul de clar că UDMR se va folosi de proiectul de lege ce va reglementa arborarea steagurilor, mai ales că acest proiect nu va fi elaborat nici de mediul academic românesc, nici de jurişti, nici de specialişti în domeniu, ci se doreşte a fi un cadou pentru UDMR, pentru serviciile sale de susţinere a guvernării. Dacă se aprobă o astfel de lege care reglementează arborarea steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, judeţe), aceasta se va face la presiunea UDMR, care trebuie să deconteze cumva în faţa electoratului prezenţa la guvernare, înafara beneficiilor personale. Prin faptul că proiectul de lege va avea la bază textul elaborat de UDMR, este de aşteptat ca formulările sale să fie suficient de ambigue încât să creeze toate condiţiile pentru legitimarea de facto a aşa-zisului „steag secuiesc”. Cel mai probabil, toate localităţile şi judeţele îşi vor adopta propriul steag şi stemă, ceea ce va însemna o explozie de culoare şi fantezie la liber. Acest lucru nu se va întâmpla însă şi în localităţile şi judeţele în care decizia aparţine udemeriştilor, fiind de aşteptat ca toate steagurile să reproducă fidel cromatica recent inventatului „steag secuiesc”, adică banda aurie încadrată de două benzi albastre. Practic, pe acest fundal va fi amplasată stema localităţii sau judeţului, care inevitabil va fi o stemă ce îi va reprezenta doar pe unguri, care vor defila şi de această dată cu sloganul „Minoritatea se supune majorităţii” şi vor afirma cu seninătate că atâta vreme cât deciziile privind stema au fost luate democratic, prin votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, românii nu mai au niciun cuvânt de spus şi, prin urmare, să tacă. Intenţia Guvernului Ponta este de a stinge definitiv problema „steagurilor secuieşti” şi a arborării acestora. Logica este că aceste steaguri ale unităţilor administrativ-teritoriale fiind cu stema proprie localităţii sau judeţului nu vor mai putea fi considerate drept „steaguri secuieşti”, iar UDMR va avea satisfacţia că, totuşi, a obţinut arborarea „steagului secuiesc” pe instituţiile aparţinând administraţiei publice locale. Despre modul unitar în care vor apărea „steagurile secuieşti” rebranduite ca steaguri ale localităţii sau judeţului, se va spune că, pur şi simplu, aceste autorităţi locale dau dovadă de lipsă de imaginaţie, ceea ce nu este împotriva legii şi, prin urmare, va fi împăcată şi varza şi capra, problemele fiind rezolvate definitiv. Cât despre UDMR, aceasta va sta în linişte şi va susţine guvernarea mult şi bine, că doar ungurilor li s-au satisfăcut pretenţiile. Asta să creadă naivii şi proştii, căci ceilalţi ştim că udemeriştii vor tăcea numai cât vor crede ei de cuviinţă, până la un următor privilegiu obţinut în dauna Statului Român, în dispreţul Constituţiei şi legilor acestei Ţări.