„Dacă voi nu mă vreţi”, mă vreau eu

Nu e de crezut că doar setea de putere îi dă ghes preşedintelui vostru (al celor care aţi stat acasă la referendum) să vrea să rămână în funcţie, în situaţia când poporul nu-l mai vrea, ci, mai degrabă, spaima faţă de propriile fărădelegi i-a dat inspiraţia de a-şi crea paravane din piloni înnămoliţi, la rândul lor, în mizeria nelegiuirii, oameni selectaţi după chipul şi asemănarea falsului preşedinte. Şi, aşa, se proptesc unul pe altul, alcătuind căpiţa cea mai înaltă, cea mai solidă a corupţiei, a minciunii, a jafului din banii amărâţilor, printr-o lăcomie înjositoare, dar acceptată sfidător (vezi pensiile CCR). Cea mai crudă dovadă că cei şase „judecători” se joacă de-a justiţia este propria nevoie de a fi ocrotiţi de sancţiunile legale care îi urmăresc. Şi iată cum această clică înmocirlită în dezonoare răstoarnă dreptatea poporului!
„Pe mulţi am să popesc”, ne-a anunţat preşedintele suspendat, întărindu-şi baricadele cu ameninţarea dosarelor. Ne luăm îndrăzneala de a întreba: ale dumnealui unde sunt? Fie să mai răbdăm încă doi ani, dar Dumnezeu trebuie să vegheze ca acest individ feroce să plătească pentru tot răul pe care l-a adus ţării în aceşti ani de mârşavă preşedinţie. Se va fi găsind, în afara turmei de procurori corupţi, de justiţiari injuşti, şi profesionişti de onoare, care să reinstituie prestanţa acestui for de apărare a dreptăţii şi adevărului, înlăturând practica mânzălită a servitorilor aplecaţi. Fără a se demola cetatea corupţiei din justiţie, nu se va redresa viaţa poporului nostru. Aici este veninul care împrăştie chin şi deznădejde. Acestora li se pompează sute de milioane ca să facă nedreptate, aceştia lasă în libertate pe infractorii care îşi împart furturile cu ei, aceştia, care n-au de apărat o demnitate pentru că nu o au, menţin în fruntea ţării un degenerat după chipul şi asemăn arealor.
Numai un astfel de om poate să se vrea preşedinte, sprijinindu- se, în modul cel mai degradant, pe degradaţii ţării. În aceste condiţii, când descompunerea împrăştie un abur pestilenţial, tot ce-i curat se îndepărtează şi, într-o temporară descumpănire, revoltă şi îndârjire, mulţimea, constrânsă să trăiască în mediu de injustiţie, se pregăteşte să-i ofere ceea ce merită - încătuşarea.
Să fii preşedintele unei ţări cu care ţi-ai tăiat orice linie de comunicare, dar pe deasupra poporului tău să îţi creezi linie de comunicare cu străinătatea incitată împotriva alor tăi, înseamnă să-ţi semnezi certificatul de autodistrugere. Nu găseşti la nicio altă naţiune un preşedinte care să-şi reclame propria ţară că vrea să-l îndepărteze de la putere.
Primul popas l-a făcut în judeţele cu majoritate ungurească, zorit să le facă temenele pentru susţinere şi să acuze Parlamentul că le-a şters Facultatea de Medicină. Iar faţă de români, se ţine de cuvânt „preşedintele”? S-a apucat să „popească” pe cei opt milioane de cetăţeni care au fost la vot. Aceasta este justiţia celui învins - răzbunarea în contra legilor ţării, pe care slugile credincioase o pun în aplicare, uitând că locul lor acolo este să servească poporul şi nu pe un dereglat. După această serie de anchete de „notorietate” procurorială, îi rămâne fostului preşedinte să-i cheme martori la piramida capetelor după modelul lăpuşnenian, pe care faimoşii procurori s-o certifice şi s-o aplaude. Dar să nu uite că urmează dreptatea sfârşitului… Precum Lăpuşneanu, pus în a doua domnie de Înalta Poartă, preşedintele, pe care poporul l-a suspendat, este trimis la Cotroceni de preaînalţii Europei, dirijaţi de minciunile emise din ţară. Mai bine ştreangul, decât aşa preşedinte, ar zice un om normal, cum este badea acela din Moldova care i-a înfruntat pe anchetatori, refuzând să jure!
Ne doare, ne prea doare că ţara noastră a ajuns într-o asemenea stare de degradare, de înjosire în rândul naţiunilor vecine! Dorim să ne revenim cât mai repede, să ne celebrăm istoria noastră vitejească, să ne slăvim eroii cu trăirile sincere ale dragostei de Neam şi Ţară, să ne apucăm de acţiuni constructive în câmpul de valori al României, să arătăm contemporanilor lumii cine suntem cu adevărat!

Categorie: