Deputatul Marius Paşcan: „Solicit poziţia Guvernului cu privire la şedinţa de la Băile Balvanyos a Comisiei de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei”

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
_________________________
INTERPELARE
Adresată: Guvernului României,
Doamnei prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă;
Ministerului Afacerilor Externe,
Domnului ministru Teodor Meleşcanu
Data: 14.05 2018
De către: Deputat PMP de Mureş - Marius Paşcan
Obiectul interpelării: Comisia de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale se întruneşte „strategic” la Covasna
În temeiul art. 112, alin. 1, din Constituţia României şi a art. 201, 202 şi 203 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintez prezenta interpelare.
_________________________________________________________
Doamnă prim-ministru,
Domnule ministru,
În perioada 30-31 mai 2018, la invitaţia Consiliului Judeţean Covasna, Comisia de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale îşi va ţine şedinţa ordinară în judeţul Covasna, la Băile Balvanyos, urmată de o conferinţă pe tema „Utilizării limbilor străine de către autorităţile locale şi regionale”, manifestare pentru care sunt alocaţi 10 mii de euro din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna. Vă informez că UDMR-istul Gruman Robert, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a fost ales şi în funcţia de vicepreşedinte al Camerei regiunilor la Strasbourg, acesta pledând consecvent de-a lungul timpului pentru autonomia teritorială pe criterii etnice a aşa-zisului „Ţinut secuiesc” şi oficializarea limbii maghiare în România.
Conform informaţiilor apărute în media, raportorul Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, Magyar Anna, care participă la realizarea Raportului privind punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute de Carta europeană a limbilor minoritare sau regionale, a efectuat în urmă cu câteva zile o vizită de documentare în judeţul Covasna, la invitaţia autorităţilor locale. Cu această ocazie a remarcat, într-o conferinţă de presă (vezi paginile 13-15), interesul şi efortul autorităţilor locale privind folosirea limbii maghiare în administraţia publică, dar şi faptul că există anumite probleme legate de interpretarea şi aplicarea prevederilor Cartei europene a limbilor minoritare sau regionale, ratificată de România în urmă cu aproape zece ani. Raportorul Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei s-a chiar antepronunţat arătând că „din partea Consiliului Judeţean există acest efort, ca aceste drepturi ale minorităţilor să fie asigurate, dar, după cum au spus, parcă ar trebui să danseze legaţi la mâini şi la picioare şi nu au posibilităţi suficiente de a aplica în mod corespunzător aceste legi”. (…) „Această asigurare a drepturilor bilingve aduce după sine şi nişte costuri şi probleme financiare ce trebuie puse în aplicare la nivel local şi regional. În raport trebuie să existe nişte regulamente clare în vederea asigurării acestui buget, pentru că e diferit aplicat şi interpretat în întreaga Europă”, a mai spus Magyar Anna.
În contextul vizitei menţionate a raportorului Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, iată ce a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor: „Este evident că rezolvarea problemei este aceea ca limba maghiară să devină oficială în Ţinutul Secuiesc, alături de limba română, această soluţie fiind recomandată şi în Carta europeană a limbilor minoritare sau regionale”, acesta evidenţiind că, în ceea ce priveşte aspectele lingvistice, nu se doreşte mai mult decât ceea ce este general acceptat în alte ţări europene.
Iată ce declară şi Gruman Robert, vicepreşedinte din partea UDMR al Consiliului Judeţean Covasna, vicepreşedinte al Camerei regiunilor la Strasbourg: „Problema limbii este o problemă reală de pe lista lungă a discriminărilor cu care se confruntă zilnic comunitatea maghiară din România. Auzim de multe ori că România este ţara model în ceea ce priveşte apărarea minorităţilor etnice, însă realitatea este total diferită. Misiunile ale căror sarcină este să dezvăluie date, pot dovedi modul în care o ţară se raportează la minorităţile naţionale băştinaşe de pe teritoriul ei, modul în care respectă aceste comunităţi şi varietatea lor culturală sau contrar acesteia că existenţa minorităţii este o povară pentru societatea majoritară şi pentru elita socială”.
Aşadar, Comisia de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei se va întruni, la finele lunii mai, la Băile Balvanyos, la invitaţia conducerii Consiliului Judeţean Covasna. Cu acest prilej, va fi organizată şi o conferinţă pe tema multilingvismului în administraţiile locale.
La acest eveniment, este anunţată prezenţa reprezentanţilor administraţiilor locale din 47 de ţări, membre ale Consiliului Europei, iar membrii delegaţiilor vor avea ocazia să se familiarizeze cu situaţia minorităţilor din România, concentrându-se asupra aplicării multilingvismului în cadrul administraţiilor locale. Consiliul Europei a publicat un raport în care recunoaşte că România asigură, în mare măsură, dreptul la folosire a limbii materne, în cazul celor mai multe minorităţi care trăiesc pe teritoriul său, atunci când este vorba de activităţi culturale, dar a somat ţara noastră să extindă cadrul pentru a include şi domeniul juridic şi economic.
Doamnă prim-ministru şi domnule ministru, consider imperativ şi necesar să desemnaţi reprezentanţi din partea Guvernului României pentru a participa la şedinţa Comisiei de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei, care se va întruni la Băile Balvanyos, în judeţul Covasna. Este evident că unii reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţul respectiv fac tot posibilul pentru a dezinforma, arătând că în România nu sunt respectate, ba chiar sunt încălcate drepturi ale minorităţii maghiare şi pledează, împotriva prevederilor Constituţiei României, pentru ca limba maghiară să devină a doua limbă oficială a Statului Român, precum şi pentru o dezmembrare teritorială pe criterii etnice a Ţării noastre.
În acest sens, vă solicit să mă informaţi care este poziţia oficială a României, care va fi transmisă Comisiei de Guvernare şi Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei, precum şi cine va reprezenta Guvernul României la respectiva manifestare.
Solicit răspuns oral şi în scris.
Vă mulţumesc!
Deputat PMP de Mureş,
Marius Paşcan

Categorie: