Din activitatea Ligii Antirevizioniste Române


Autor: 

dr. Ioan Lăcătuşu

În anul 1935, Primăria Sfântu- Gheorghe primeşte oferta de abonare la revista „Antirevizionismul”, în care se spune: „Acţiunea revizioniştilor de la Budapesta ia forme tot mai serioase de luptă pentru dărâmarea tratatelor de pace. Aceste tratate, pentru noi românii, au consfi nţit drepturi istorice, pe care le-am recucerit prin martiraj milenar şi prin enorme sacrifi cii de sânge. Am înfi inţat un „Birou de studii şi documentare” cu un bine organizat şi redactat organ de publicitate intitulat „Antirevizionismul”, cu sediul în Bucureşti. În felul acesta şi după un program care a întrunit aprobările celor mai eminente personalităţi ale vieţii nostre politice, am început o mare acţiune de luptă şi de combatere a revizionismului atât în ţară, cât şi în străinătate”.
Comitetul Ligii Antirevizioniste din judeţul Treiscaune, împreună cu Comitetul Despărţământului Judeţean al Astrei, a organizat o mare „întrunire de protestare” la Sfântu-Gheorghe, pe data de 1 decembrie 1936.
În afişul manifestării, se menţionează: „Fraţi Români! În aceste momente, când de pretutindeni se aud cuvinte duşmănoase, care încearcă să ne conteste drepturile noastre eterne asupra graniţelor însemnate pe harta Europei cu adânci dâre de sânge, în aceste clipe când voci de renegare se aud chiar de la fraţi de sânge, care alături de noi au luptat, nu de mult, în numele principiului naţionalităţilor, ca să dărâme acel anacronism istoric, care-şi trăia viaţa din împilarea popoarelor din Europa Centrală, se cade ca în ziua de 1 Decembrie, ziua unirii cu patria mamă a Ardealului cel râvnit de duşmani, să veniţi cu toţii la MAREA ÎNTRUNIRE DE PROTESTARE ce va avea loc în sala teatrului orăşenesc, orele 10 a.m., pentru ca glasul nostru al tuturor să capete răsunetul adânc şi puternic al unui popor ce nu înţelege să se lase a fi jefuit pe pământul pe care a robit secole altă dată, a unui popor care a supravieţuit tuturor împilărilor şi tuturor sugrumărilor de conştiinţă şi care singur, prin vitalitatea moştenită de la strămoşii lui şi prin vitejia sa neclintită, a ştiut să desăvârşească unitatea etnică, pe care nicio încercare nu i-o va putea sfărâma.
Fraţi Români, În această zi când popoarele prietene îşi trimit solii lor, ca să ne aducă omagii şi afi rmări de solidaritate în lupta în care suntem angajaţi, se cuvine ca, cu toţii, în frăţie deplină, să dăm imaginea unui popor „UNIT ÎN CUGET ŞI SIMŢIRI”, a unui popor încrezător în destinele sale şi pe care nici ameninţările verbale, nici furtunile vieţii nu-l vor clinti din loc!
Fraţi Români, prezenţa voastră, a tuturor, la această manifestare naţională, este o sfântă datorie pe care veţi ştii, desigur, a o îndeplini cu acea evlavie ce o pretinde preamărirea eroilor, care au creat România Mare. Veniţi cu toţii să jurăm, că vom ştii să apărăm cu jertfa vieţii noastre!”
În anul 1937, Primăria oraşului Sfântu-Gheorghe primeşte următoarea oferta din partea Ligii Antirevizioniste din Cluj: „Avem onoarea a Vă face cunoscut, că Liga Antirevizionistă Română a cumpărat pentru întrunirile sale publice un megafon puternic cu difuzoare de cea mai nouă fabricaţie, sufi cient pentru întruniri publice până la 100.000 oameni. Având în vedere că el ne-a costat o sumă foarte importantă pe care trebuie să o amortizăm, ne-am decis a-l închiria pentru întruniri, serbări, festivităţi sportive etc., în Cluj ori în provincie, unde există curent electric alternativ de orice voltaj”.

Categorie: