Dreapta credinţă a Neamului Românesc


Autor: 

Pr. psh. ec. Nicolae Floroiu

Rădăcina şi viaţa poporului român, înaintea lui Dumnezeu, este credinţa cea dreaptă în Hristos, adică Ortodoxia. Noi ne-am încreştinat de aproape 2000 de ani, din timpul Sfântului Apostol Andrei. Coloniştii romani, cărora le-au predicat Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel la Roma şi cei din Grecia, când au venit aici cu legiunile romane, au adus credinţa ortodoxă.
Eram daci pe atunci; strămoşii noştri dacii şi romanii, de la care am rămas noi, românii. De atunci, de când am primit şi dreapta credinţă în Dumnezeu, poporul nostru a avut viaţă. Până atunci a fost mort; numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viaţa poporului român este dreapta credinţă în Iisus Hristos. Băgaţi de seamă! Ca popor creştin de 2000 de ani, de când suntem, am avut toată administraţia noastră şi toată tradiţia noastră sfântă. Să ţinem cu tărie la credinţa ortodoxă.
Aţi văzut dumneavoastră de la primii voievozi creştini ai românilor, de când sunt cele trei ţări române: Muntenia, Moldova şi Ardealul, toţi au fost creştini ortodocşi.
Aţi văzut pe Mihai Viteazul? Mama lui a fost călugăriţă apoi. Mergeţi la Mănăstirea Cozia şi-o veţi afla lângă Mircea cel Bătrân, care a întemeiat această mănăstire, şi-i înmormântată acolo pe o lespede de piatră, pe care scrie: „Aici odihneşte monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul” - citiţi cu atenţie! El domn peste trei principate şi ea, mama lui, călugăriţă. Apoi şi Ştefan cel Mare, mergeţi la Mănăstirea Probota, unde este îngropat Petru Rareş, mănăstire zidită de voievodul cel drept. Veţi vedea lângă dânsul scris: „Aici odihneşte roaba lui Dumnezeu monahia Maria Oltea, mama lui Ştefan cel Mare”. El domn al Moldovei şi mama lui călugăriţă. Vedeţi, deci, câtă unire între credinţă şi conducere pe atunci? Aşa trebuie să murim şi noi, în dreapta credinţă.
Au cunoscut că totul este deşertăciune. Da, erau domni adevăraţi într-o credinţă adevărată. Oricât ar fi, viaţa aceasta este umbră şi vis! Este o scurtă trecere! Dar eu când mor mă duc la o viaţă care nu are sfârşit. Cine are să se roage pentru mine? Oare nu Biserica prin dreapta credinţă a urmaşilor mei? Aşa cugetau înaintaşii.
Aceşti domni, ca mai toţi domnii celor trei principate, incluzând şi Ardealul, îşi făceau câte o mănăstire. Fericiţi şi de trei ori fericiţi au fost domnii noştri ortodocşi: Ştefan cel Mare şi Sfânt la Putna; Eremia Movilă la Suceviţa, împreună cu Gheorghe Movilă; Petru Rareş la Probota; Lăpuşneanu la Slatina; Alexandru cel Bun la Bistriţa; Mircea cel Bătrân la Cozia etc.. Vedeţi unde le era inima lor?! Unde este inima ta, acolo va fi şi comoara ta. Pentru aceea au făcut ei mănăstiri, ca să fie pomeniţi sute de ani la Sfânta Liturghie.
Ştefan cel Mare nu a fost baptist! Mircea cel Bătrân nu a fost evanghelist! Lăpuşneanu nu a fost adventist! Alexandru cel Bun nu a fost martorul lui Iehova; dezrădăcinaţii şi rătăciţii aceştia au ieşit acum câţiva ani. Nicio sectă nu exista în ţara noastră pe vremea voievozilor. Aceştia au venit şi vin din străinătate, ca şi turcii, ca şi tătarii, plătiţi de masoni, să ne strice dreapta credinţă, originile şi rădăcina noastră de popor ortodox.
Ce spune Sfântul Efrem Sirul? „Cu omul eretic să nu vorbeşti, în casă să nu-l primeşti, la masă să nu stai cu dânsul, bună ziua să nu-i dai.” Aceştia sunt înaintemergătorii lui Antihrist. Că Mântuitorul a spus la Efeseni, prin Apostolul Pavel: „Biserica este Trupul lui Hristos, iar cap al Bisericii este Hristos”. Fiecare sectar care s-a despărţit de Biserică, s-a despărţit de Hristos, el este omul vrăjmaş lui Hristos şi Bisericii Lui.
Evanghelia spune: „În vremea de apoi vor ieşi hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi pe mulţi vor înşela”. Păziţi-vă de sectari, care dau broşuri prin trenuri, prin gări şi prin cutiile de poştă şi, de fapt, oriunde văd oameni, dau gratuit otrava lor. Când vei vedea o carte care nu are aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe şi nu are o cruce pe ea, dă-o pe foc, chiar biblie dacă este! Dacă-i sectară şi scrie să nu vă închinaţi la icoane, dă-o pe foc! Niciun păcat nu ai! Aceasta este otrava semnată de înaintemergătorii lui Antihrist! Toate sunt otravă.
Să ţineţi credinţa care aţi supt-o de la piepturile maicilor voastre! Să ţineţi credinţa pe care o avem de 2000 de ani! Nu vă luaţi după slugile satanei care vin din apus cu milioane de dolari. Aţi auzit, poporul român s-a născut creştin ortodox, iar dreapta credinţă a venit de la răsărit, de la Ierusalimul ceresc şi nu de la apusul întunecat întru care s-a aşezat diavolul: „Mă voi aşeza la miazănoapte şi voi fi asemenea celui preaînalt - asemenea lui Dumnezeu” - auzi unde s-a aşezat diavolul, oare de la apus şi miazănoapte va veni mântuirea sau, mai sigur, din acea parte va veni pieirea şi moartea veşnică. Ce a adus cu sine baptistul sau adventistul sau evanghelistul? Decât numai atingere şi stricăciune dreptei credinţe. Dar, vai, prin cine vine sminteala, mai bine ar fi lui a-şi atârna o piatră de gât şi a se arunca în adâncuri, precum porcii din ţinutul Gherghesenilor, decât să se împotrivească lui Hristos şi Bisericii lui Hristos, căci pe Aceasta „porţile iadului nu o vor birui”. Dar iată că adeseori întâlnim români, asemenea lui Iuda, vânzătorul care L-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginţi, aşa vedem români care pentru 30 de arginţi plini cu păcate, au vândut terenuri, case sau locaşuri din proprietatea lor acestor vrăjmaşi ai dreptei credinţe, veniţi de la apus. Venind unii ca aceştia, îşi fac case de rugăciuni, case de adunare şi chiar îşi permit să le numească biserici, ba mai pun şi cruce pe acestea, dar, nevăzut, acolo este casa satanei. Unde nu sunt preoţi sau arhierei, nu este Hristos. Că Mântuitorul a spus aşa la Apostoli: „Luaţi Duh Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele iertate vor fi. Iar cărora le veţi ţine, ţinute vor fi!”.
Nu la sectari le-a spus acestea, ci la Apostoli, la Episcopi, la preoţi. Căci Apostolii, prin punerea mâinilor şi prin succesiunea apostolică, au dat darul Duhului Sfânt la toţi preoţii din lume, prin Sfânta Taină a Hirotoniei.
Deci, băgaţi de seamă, că sectarii nu au ierarhie canonică, nu au cele şapte Sfinte Taine, nu cinstesc pe Maica Domnului şi Sfânta Cruce şi nu au mântuire. De aceea, fraţilor, feriţi-vă de sectari! Auzi ce spune Sfântul Apostol Pavel? „Luaţi aminte de voi şi de turma voastră între care v-a pus pe voi Duhul Sfânt păstori” - zice la preoţi şi arhierei.
Celor doisprezece apostoli, pe care i-a ales Hristos când S-a înălţat la cer, le-a spus: „Staţi în Ierusalim până vă veţi îmbrăca cu putere de sus!” şi la Duminica Mare, după zece zile, a venit peste ei Duhul Sfânt de sus în chip de limbi de foc. Pe urmă, vorbeau toate limbile sub cer. Şi după ce i-a îmbrăcat cu putere de sus, i-a trimis, zicând: „Mergând, propovăduiţi Evanghelia la toată lumea, botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Cel ce va crede şi se va boteza, se va mântui, iar cine nu, se va osândi”. Deci, Biserica lui Hristos are ierarhie canonică. Duhul Sfânt este în Biserică şi cap al bisericii este Hristos. Toţi sectarii care s-au rupt de Hristos şi nu merg la biserică, sunt fiii lui Antihrist şi înaintemergători ai satanei. Să nu vă luaţi după ei! Să nu fie la judecată că nu aţi auzit sau cunoscut adevărul.
Să ţinem credinţa noastră pe care au ţinut-o toţi voievozii noştri şi toţi protopărinţii noştri şi toţi românii cei adevăraţi, pentru care înaintaşii noştri, iată, au dat viaţă ţării noastre, poporului român şi noi, prin credinţa lor cea dreaptă, am primit viaţă şi ne vom duce în viaţa veşnică.
Dacă vrei să fii fiu adevărat al lui Hristos şi al Ţării Româneşti, să ţii credinţa cea dreaptă, ortodoxă, cea pe care o ţinem de 2000 de ani. Dacă nu, nu eşti fiu al lui Dumnezeu în Hristos Domnul şi al Bisericii, şi nu numai atât, dar eşti străin de Neamul Românesc. Nu poţi fi cetăţean creştin şi român dacă nu ai dreapta credinţă în Hristos. Eşti străin. Nu eşti fiu al Ţării. Că fiu adevărat al României este cel care-i ortodox, pentru că Biserica Ortodoxă predomină în Ţara noastră, în casele noastre de 2000 de ani. Cei care au confesiuni aprobate de stat, cum sunt catolicii şi celelalte culte religioase aprobate ce se definesc a fi creştini este treaba lor, sunt cu credinţa lor. Noi avem adevărata credinţă ortodoxă a României, ce constituie unitatea Neamului, unitatea în credinţă şi nu numai, ci şi în faptele credinţei noastre, fapte care arată adevărul de credinţă şi calea iubirii prin credinţă, calea Hristos şi adevărul Hristos: „Eu sunt calea şi adevărul”.
Amin!