Drepturi lingvistice pe hârtie

Cotidianul „Haromszek” (Covasna), nr. 7.126, 22.02.2014

UDMR va realiza un raport din umbră despre aplicarea Chartei Europene a Drepturilor Regionale sau Minoritare, care va oglindi în mod real aplicarea practică a drepturilor lingvistice. Prin acest lucru, şi Consiliul Europei va cunoaşte problemele reale ale bilingvismului din România - a declarat parlamentarul Marko Attila la conferinţa intitulată Utilizarea limbii materne în afara patriei - de la posibilităţile juridice la înfăptuire, organizată la Budapesta.
Parlamentarul a declarat că UDMR a realizat un studiu amănunţit despre validarea drepturilor lingvistice în domeniul învăţământului, administraţiei publice, justiţiei, mass-media, vieţii economice şi sociale şi în domeniul relaţiilor externe. În urma analizei ne-am convins că în România, cele mai multe drepturi lingvistice există doar pe hârtie. Avem obligaţia să atragem atenţia Consiliului Europei asupra acestui lucru, dar şi atenţia opiniei publice din România. Trebuie să iniţiem programe care să amplifice conştiinţa juridică a comunităţii maghiare şi să ne fructificăm drepturile incluse în lege - a formulat Marko Attila. El a mai adăugat: raportul din umbră al UDMR se străduieşte să facă în aşa fel încât raportul oficial român să aibă o oglindă fidelă şi să reacţioneze la recomandările anterioare ale Consiliului Europei.
La conferinţa organizată de Institutul de Apărare a Drepturilor Minorităţilor, de Oficiul Însărcinatului Drepturilor Fundamentale şi de Institutul de Cercetare a Politicii Naţionale, Marko Attila s-a referit la faptul că în ultimul timp UDMR i-a înaintat parlamentului numeroase propuneri de lege care servesc la validarea drepturilor lingvistice în domeniul funcţionării sănătăţii, justiţiei şi Oficiului Avocatul Poporului.