EROII NEAMULUI DACO-ROMÂNESC MULTIMILENAR, OMAGIAŢI LA ŢEBEA ŞI GURAHONŢ

Joi, 9 iunie 2016, Ziua Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos şi Ziua Eroilor, la ora 07:45 , a început în Pantheonul Naţional de la Ţebea, odată cu intonarea de către fanfara Liceului şi Primăriei Gurahonţ (judeţul Arad) a Imnului Revoluţiei Transilvane de la 1848, devenit astăzi Imnul României, etapa I-a a Festivalului cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, ediţia a IX-a, iniţiatori şi organizatori fiind Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din municipiul Deva (judeţul Hunedoara), Primăria, Consiliul Local şi Liceul „Ioan Buteanu” din Gurahonţ (Arad).
După cuvântul de deschidere rostit de ing. Ioan Paul Mărginean, preşedintele fondator al Asociaţiei, s-a păstrat un moment de reculegere în cinstea Eroilor Neamului, s-a oficiat slujba de Te Deum de către Parohia Ortodoxă Română Ţebea (preot paroh Mirel Petrică) şi Biserica UM 01099, şi apoi s-au depus coroane de flori şi garoafe la mormintele eroilor din Pantheonul Naţional Ţebea. Au participat la etapa de la Ţebea elevii-voluntari „Crăişorii” de la Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ (cu îndrumător prof. Nicoleta Brînda); de la Liceul Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu (cu îndrumător prof. Cosmina Sirban) şi cei de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Baia de Criş (cu îndrumător director prof. Iancu Adrian Colpoş). Au onorat evenimentul cu prezenţa, de asemenea, delegaţiile Asociaţiei Veteranilor de Război „Tudor Vladimirescu” - filiala Gorj, condusă de general maior (r) Constantin Ispas; delegaţia UM 01099; delegaţia publicaţiei patriotice „Dacia Nemuritoare”, condusă de director coordonator Cristi Cristescu, precum şi numeroşi membri şi colaboratori ai Asociaţiei: ing. Aurel Sîntimbrean - Sântimbru (judeţul Alba), Felicia Mioc-Novacovici - Oraviţa (Caraş-Severin), ing. Gheorghe Lascu şi lect. univ. Ileana Mureşanu, din Cluj-Napoca, prof. Monica Duşan - Ribiţa (Hunedoara), prof. Romulus Urs - Deva (Hunedoara), Petru Stana - Ţebea (Hunedoara), muzeograf Mărioara Oprişa - Baia de Criş (Hunedoara) ş.a..
Una din coroanele de flori a fost depusă şi la mormântul lui Ioan Buteanu, prieten apropiat al lui Avram Iancu şi prefect al Zarandului în anii Revoluţiei paşoptiste, cel care, în mai 1849, legat de tunul călăilor tirani unguri trecea prin Ţebea spre Gurahonţ, locul martirajului său întâmplat la 23 mai ’49. Acelaşi drum de 50 de km l-au refăcut după 167 de ani majoritatea participanţilor de la Ţebea, unde au fost primiţi la Gurahonţ de către conducerea Primăriei şi Consiliului Local (primar prof. Ana Lenuţa Moţica) şi Liceului „Ioan Buteanu” (director prof. Teodor Gheorghe Păiuşan) din localitate, precum şi de către ceilalţi participanţi la Simpozion, cu un călduros „Bun Venit!”. O notă de culoare a fost oferită de micuţii elevi-crăişori ai Detaşamentului nr. 8 Gurahonţ „Ioan Buteanu”, coordonaţi de prof. Corina Tulea, care la intrarea în clădirea în care urma să se desfăşoare evenimentul au oferit participanţilor semnul românesc al ospitalităţii - pâine şi sare.
*
Etapa a II-a a Festivalului cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, cu tema „Eroii neamului daco-românesc multimilenar, cu luptele, năzuinţele şi înfăptuirile lor, la: 1910 ani de la moartea lui Decebal (106); 630 de ani de la atestarea documentară a comunei Gurahonţ (1386); 167 de ani (23 mai 1849) de la jertfa supremă a eroului paşoptist Ioan Buteanu şi 140 de ani de la desfiinţarea ilogică a comitatului (judeţului) românesc Zarand”, s-a derulat în comuna Gurahonţ în trei părţi succesive, şi anume: Simpozion Naţional (între orele 9-12 şi 15-17); Te Deum - Parastas, oficiat de către Parohia Ortodoxă Română Gurahonţ (preot paroh Crăciun Dorel Moţ), precum şi Depuneri de coroane (între orele 12-13); şi un emoţionant şi excepţional program artistic cultural-patriotic (13-14) susţinut de preşcolarii şi elevii Liceului „Ioan Buteanu” Gurahonţ (instructori şi îndrumători: prof. Corina Tulea, prof. Nicoleta Brînda, înv. Marcel Caraban, ed. Florica Şandru, ed. Alexandra Cojocaru, ed. Violeta Gligor şi ed. Ariela Hord).
Simpozionul Naţional, cu aceeaşi temă ca şi a Festivalului, a fost deschis de către primarul recent reales ale comunei Gurahonţ, prof. Ana Lenuţa Moţica. În cadrul Simpozionului au fost prezentate 30 de referate (vezi www.taraiancului.ro) dintre care 15 cu participare directă, amintind dintre acestea: general maior (r) Constantin Ispas („Misiune îndeplinită”); prof. Nicolae Cristea („Comitatul Zarand”); prof. Corina Jenica Tulea („Elevii-crăişori din Gurahonţ, urmaşi demni ai strămoşilor daco-români”), geolog Aurel Sîntimbrean („Aurul şi argintul Roşiei Montane” şi „Samoilă Mârza - unicul fotograf al Marii Uniri”); Cristi Cristescu („Dacia Nemuritoare şi rolul ei educativ-patriotic”); prof. Monica Duşan („Arborele vieţii în Ţara Zarandului” şi „Oamenii Zarandului”); poet Nicolae Horia Nicoară („Golgota Apusenilor”); dr. Alexandru Cristian Marin („Mihai Viteazul şi Unirea”); dr. Eugen Marius Fernolendt („Monografia comunei Gurahonţ - post scriptum”); ing. Gheorghe Teofil Lascu („Gimnaziul Ortodox Român şi Liceul „Avram Iancu” din Brad”) ş.a..
La terminarea evenimentului, la Ţebea şi Gurahonţ, au fost înmânate diplome participanţilor.
Mihaela Aurora Zamfir,
secretarul Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea”

Categorie: