ESTE CAZUL SĂ NE ÎNSTĂPÂNIM ŞI ÎN JUDEŢELE COVASNA ŞI HARGHITA

De ce românii din judeţele Covasna şi Harghita sunt conduşi administrativ de maghiari? Ei nu fac parte din colectivitatea majoritară a Ţării?
Din câte ştim, toată România este condusă şi gospodărită de Statul Român. El, Statul Român, hotărăşte formaţiunile teritoriale ale Ţării, dă destinaţie fondurilor, dispune responsabilităţile conducătoare în unităţile teritoriale. Din câte ştim, în nicio ţară europeană, colectivitatea naţională, fie şi pe spaţii reduse, nu e condusă de câţiva venetici străini de neam.
Dacă forul european a formulat vreo lege care justifică acordarea dreptului minorităţilor de administrare a vieţii colectivităţii majoritare în interiorul unei ţări, aceasta este o imensă eroare, care trebuie corectată în perioada următoare, în Ţara noastră, unde Parlamentul, cu demnitate şi curaj, să-şi croiască legea naţională prin care să-i elibereze pe românii din cele două judeţe din robia şi umilinţa ungurească.
O zicere din înţelepciunea populară ne aminteşte că „dacă-i dai nas lui Ivan, şi se urcă pe divan”… La aşa situaţie a ajuns România, urmare acordării drepturilor în exces acestei minorităţi, rămăşiţă de tristă amintire pentru românii transilvăneni. Nu cumva am acordat prea multe drepturi maghiarilor şi astfel ne-am croit singuri calea prin care drepturile românilor de aici sunt diminuate chiar de preaîndreptăţiţii noştri?
Deseori ni se pune în faţă Kosovo, dar nu se analizează fenomenul discordiei dintre minorităţile fostei Iugoslavii, care, poate, aveau fiecare drepturile lor, în timp ce ungurii nu mai au, de 100 de ani, niciun drept pe acest teritoriu românesc. De 100 de ani, sunt toleraţi. Se poate stabili dacă şi câţi unguri au fost ucişi de români în cei 100 de ani de la Marea Unire, în timp ce fenomenul invers s-a dovedit devastator.
Continuă instigările naţionaliste: se sancţionează în şcoală eleva care poartă tricolor pe frunte, este supus brutalităţii stradale tânărul român cu corpul înfăşurat în tricolor, veteranilor nu le este permis să arboreze drapelul Ţării pe clădirea prima eliberată la finalul războiului, pe instituţiile administrative ale celor două judeţe sunt afişate ostentativ drapele în afara legilor Ţării. Lângă toate acestea, condamnabil, pentru istoria noastră, este rana săpată în istoria Transilvaniei prin gestul criminal de spânzurare a imaginii lui Avram Iancu. Şi noi le tolerăm statui de criminali pe pământul sfânt recuperat acum 100 de ani şi reintrat în stăpânirea dreaptă a urmaşilor Daciei!
N-ar fi rău dacă reprezentanţi legiuitori şi organe de ordine bucureştene s-ar plimba într-o vestimentaţie disimulată prin cele două judeţe, unde, în magazine ar constata că nu li se dă atenţie, dacă vorbesc româneşte. Tot aşa se întâmplă în primărie, la CEC, în farmacii etc., unde sunt lucrători unguri. Şi… har Domnului! Constataţi, domnilor cu responsabilităţi statale, că românii din aceste două judeţe trăiesc în tensiune sub ura nesfârşită a creaturilor ungureşti! Constataţi şi hotărâţi-le o viaţă mai bună, pentru că şi ei fac parte din colectivitatea majoritară românească! Legea să explice procedura prin care, în cele două judeţe, primari de comune, oraşe, municipii, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene, să fie numiţi, de foruri superioare, doar români, aşa cum sunt prefecţii, iar democraţia cu maghiarii să se rezume la un singur reprezentant în Parlament, aidoma la celelalte minorităţi. Aşteptăm de la Guvern şi Preşedinţia următoare, curajul de a institui această organizare administrativă în acest tulbure spaţiu al României.

Categorie: