Expoziţia temporară „Ctitorii cromatice. O retrospectivă Gheorghe Codrea”

Evenimentul are loc la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în perioada 10 martie - 11 aprilie

Începând din 10 martie, pe simezele Muzeului de Artă din Cluj-Napoca stau etalate operele reputatului artist-scenograf al Operei Naţionale Române din acest municipiu transilvan, Gheorghe Codrea, care recent a aniversat 93 de ani. Expoziţia temporară „Ctitorii cromatice. O retrospectivă Gheorghe Codrea”, curatoriată de Alexandra Ardelean, referent de specialitate în cadrul Muzeului de Artă Braşov, este o poveste şi o lecţie despre culoare, abordând tematic subiectele principale ale artistului, inspirate din realitatea proprie, atinse de spiritualitatea maramureşeană natală. „Un observator fin şi sensibil al lumii, deconspirat de reminiscenţele «resuscitate» febril pe pânză, artistul şi-a păstrat vie amintirea originilor prin perpetuarea motivului religios sub forma bisericilor predominant maramureşene şi a turlelor inconfundabile, ctitorii persistente în memoria afectivă. Peisajele şi compoziţiile plastice figurative sau abstracte, realizate din anul 1960 până în prezent, reflectă într-un mod pe cât de autentic, pe atât de sugestiv, locuri şi întâlniri de suflet, momente de introspecţie şi trăiri esenţiale desprinse din traiectul biografic ce a marcat profund destinul maestrului, care şi-a găsit un reconfortant refugiu în pictură odată cu ieşirea la pensie. Impresionanta sa vitalitate creatoare şi stăruinţa neobosită au dat naştere în intimitatea atelierului unui bogat şi nuanţat repertoriu tematic cu o conotaţie pregnant autoreferenţială, explorat prin varii opţiuni stilistice”, explică Alexandra Sârbu, muzeograf şi istoric de artă din cadrul muzeului de artă clujean.
Sinteza retrospectivă este „o incursiune temporală şi tematică în pictura de şevalet a artistului, pe parcursul căreia se observă o evoluţie clară din punct de vedere stilistic şi o traiectorie dinspre exterior înspre interiorul artistic. În lucrările de început se remarcă acel realism ce caracterizează perioada anilor 1960 în artele plastice, naraţiuni surprinse pe pânză cu personaje cărora artistul le-a fost martor, scene de viaţă, atât familiare, cât şi momente surprinse în cadrul unor călătorii de studiu. Dar acest stadiu nu persistă. Influenţa scenografică se face remarcată prin simplificări şi geometrizări, repetiţii şi tuşe rapide, evocatoare ale unui expresionism - mai întâi figurativ, apoi prin inserţii de elemente mai degrabă abstracte. Se simte căutarea eului artistic, însă căutarea devine o stare permanentă. Acest lucru este vizibil în schimbarea şi revitalizarea cromaticii din lucrările mai recente. Apare o nouă luminozitate care sta în antiteză cu arta de început, iar în pensulaţie se simte mişcarea facilă, dar hotărâtă”, subliniază curatoarea.
„În cursul anilor este uşor sesizabilă o reluare a unor teme prezente permanent în viaţa artistului, acelaşi subiect fiind în anumite cazuri tratat mai mult de o dată. Acest act de reluare a subiectelor nu este doar dovada dorinţei de a atinge perfecţiunea prin perseverenţă, ci şi un act de rememorare şi retrăire a momentelor care au declanşat interesul pentru un anumit obiect, o scenă sau un peisaj explorat într-un moment unic din viaţă. Prin picturile sale, Gheorghe Codrea a construit un întreg univers biografic, iar subiectele abordate în expoziţie reprezintă constante ale vieţii sale. Excelent observator al mediului său, tradiţiile maramureşene au loc de cinste în ansamblul operei. Motivul religios este perpetuat prin repetiţia turlelor, a bisericilor tipice zonei natale şi a obiceiurilor de natură spirituală care i-au fost alături de-a lungul anilor. Firea sensibilă iese la suprafaţă mai ales prin redarea delicată a florilor şi a peisajelor, prin culorile juxtapuse şi aplicarea precisă, dar spontană, a pastei. Departe de a fi predominante, compoziţiile inspirate din viaţa de scenă sunt dovezi biografice ale unei vieţi petrecute într-un mediu dinamic, reflectat chiar prin redarea deosebit de expresivă.
Expoziţia cuprinde şi o selecţie de lucrări realizate pe parcursul ultimului an, acestea fiind tot o reluare a unor experimente anterioare. Ritmicitatea sesizată în compoziţie, pensulaţie şi alegerea cromaticii trimit privitorul înspre sincromiile începutului de secol 20, stil intermediar între expresionismul figurativ şi cel abstract. Aceste lucrări marchează o desprindere totală de figurativul care a marcat cariera artistică a lui Gheorghe Codrea.
Aşa cum indică titlul expoziţiei, cromatica joacă un rol fundamental în redarea subiectelor şi a detaliilor, iar în anumite cazuri cromatica este totul. Exceptând operele din tinereţe, separaţia obiectelor, a personajelor şi a scenelor din aceste lucrări este realizată prin transformarea culorilor, fără să existe o mărginire precisă între elemente. Fiecare pictură este clădită cu mare atenţie, tuşă cu tuşă, iar observarea lucidă dezvăluie o multitudine de nuanţe alăturate, fiecare reprezentând o cărămidă unică în ctitoria artistică a nonagenarului”, conchide Alexandra Ardelean.
La finalul expoziţiei, una dintre cele mai rafinate şi sensibile lucrări în ulei etalate acum pe simeze, Madona pământului (1998), va îmbogăţi colecţia de pictură contemporană a muzeului gazdă, graţie generosului act de donaţie venit din partea cunoscutului artist-scenograf. De asemenea, cele două cataloage a căror apariţie editorială a fost ocazionată de inaugurarea prezentului eveniment, în fond o dublă premieră, prima personală de pictură a lui Gheorghe Codrea şi, totodată, prima sa prezenţă pe simezele Muzeului de Artă clujean cu o expoziţie de autor, Exerciţii în culoare şi Gheorghe Codrea: O selecţie de pictură şi grafică, vor intra în fondul de carte al bibliotecii instituţiei. În paginile publicaţiei dedicate experimentelor de atelier făcute în sfera expresiei plastice abstracte, Gheorghe Codrea mărturisea: „Lucrez fără osteneală, căutând refugiul în picturalismul culorilor, descoperind noi structuri, expresii, forme generatoare de emoţii cu autonomie abstractă în formă-conţinut”.
Artistul Gheorghe Codrea, născut la Sighetu-Marmaţiei, este grafician şi pictor de şevalet, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 1958 şi a fost scenograf inovator al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. Absolvent al Liceului „Dragoş Vodă” în anul 1948, şi-a continuat studiile la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca (1949-1953), specializarea pictură, după care a urmat studiul scenografiei la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Deşi a fost iniţial repartizat la Oradea, iubirea pentru Cluj-Napoca l-a determinat să obţină un post la Opera Română din acest municipiu. Timp de 33 de ani a fost un artist scenograf inovator, iar pensionarea din 1989 i-a permis să se reîntoarcă la pictura de şevalet.
Din 1958, este membru al Uniunii Artiştilor Plastici, iar între 1978-1982 a fost profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. A obţinut Ordinul „Meritul Cultural” în domeniul muzicii în 1974, iar în 2003 a primit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de cavaler. Opera Naţională Română i-a oferit trofeul „Lya Hubic” (2003), iar din partea Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca a primit titlul „Professor Honoris Causa”, în anul 2005. În cadrul carierei sale scenografice, a participat la un număr considerabil de expoziţii atât în Ţară, cât şi peste hotare, însă a fost prezent în acelaşi timp şi în lumea picturii, graficii şi artelor decorative, în numeroase expoziţii de grup. În practica artistică a domniei sale se remarcă o autenticitate tradiţională, un simţ cromatic rafinat şi propriu.

Categorie: