Festivalul Naţional Coral „George Sbârcea” la a opta ediţie

Atunci când iniţiativa, voinţa, consecvenţa şi determinarea de a înfăptui evenimente cu adevărat remarcabile şi memorabile pentru contemporani, dar mai ales pentru reflexele timpului istoric viitor, dau roade, nimic nu ar trebui să fie imposibil, în ciuda tuturor impedimentelor. Începând cu anul 2012, în municipiul Sfântu-Gheorghe, reşedinţa judeţului Covasna, evoluează, în fiecare primăvară, un festival care este dedicat memoriei compozitorului, muzicologului, scriitorului şi gazetarului George Sbârcea (n. 23 martie 1914, Topliţa Română, judeţul Harghita - d. 28 iulie 2005, Bucureşti), personalitate complexă a culturii româneşti din secolul trecut. Este meritul incontestabil al prof. ing. Maria Peligrad, preşedintele Fundaţiei „Mihai Viteazul” din municipiu, cea care a reuşit să construiască, prin tenacitate şi inspiraţie, an după an, ediţie după ediţie, un fapt cultural însemnat, care se constituie într-un model deosebit de important.
Ediţia din anul acesta, 2019, s-a desfăşurat cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, în zilele de 11 şi 12 mai, sub semnul satului românesc, cu o bună şi evidentă inspiraţie care a fost oferită de „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)”, proclamat astfel de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Consider importantă şi de bun augur această corelaţie culturală, această aducere în atenţia unei contemporaneităţi din ce în ce mai grăbite şi mai indiferente a realităţilor perene şi tradiţiilor care fac parte din însăşi fiinţa spirituală a Poporului Român. În acest context, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 11 mai 2019 a avut loc Colocviul intitulat „Satul românesc, folclorul românesc - perspective ale păstrării şi transmiterii culturii tradiţionale în contemporaneitate”, în cadrul căruia au fost prezentate o serie de comunicări legate atât de tema generală, cât şi de personalitatea „patronului spiritual” al Festivalului, George Sbârcea, o manifestare la care a participat, în calitate de invitat special, Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna.
Titlurile lucrărilor au reflectat atât preocupările profesionale, cât şi pasiunile intelectuale ale celor care le-au prezentat: Muzicologul George Sbârcea, despre marile voci ale cântecului românesc şi „portretele” unor compozitori (prof. dr. Nicolae Bucur, Universitatea „Sapienţia”, Miercurea-Ciuc); Maria Tănase, modelul feminin pentru George Sbârcea (prof. dr. Viorica Macrina Lazăr, director al Bibliotecii Municipale „George Sbârcea”, municipiul Topliţa, judeţul Harghita); Specificul identitar al satelor din judeţele Covasna şi Harghita (dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Sfântu-Gheorghe); Aspecte ale folclorului păstoresc în Voineştii Covasnei (prof. Florentina Teacă, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Sfântu-Gheorghe); Observaţii legate de folosirea unor instrumente muzicale populare (fluier, caval, drâmbă) şi impactul acestora asupra comunităţilor din Zona Buzaielor (prof. Radu Iosif, director la Şcoala Gimnazială „Nicolaie Rusu”, comuna Sita-Buzăului, judeţul Covasna); Aspecte privind transmiterea dansului popular astăzi (dr. Cristian Constantin Muşa, cercetător ştiinţific, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Bucureşti) şi Unitatea în diversitate a folclorului românesc (dr. Constantin Secară, cercetător ştiinţific, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Bucureşti). Manifestarea ştiinţifică a fost întregită prin prezentarea cărţii Tulgheş. Din tezaurul etnografic românesc, autor Lăcrămioara Pop (lucrare pe care am recenzat-o în paginile bilunarului „Condeiul ardelean”, nr. 411, 5-18 aprilie 2019, articol accesibil şi la: http://www.condeiulardelean.ro/articol/o-monografie-locala-de-suflet-lac...). În finalul acestui eveniment cultural, a urmat o „Întâlnire cu muzica”, moment de bucurie, în care au evoluat: Liliana Maria Vereş (flaut) şi Bajka Agnes (chitară), coordonate de prof. Iuliu Muşat şi prof. Ioan Ticuşan, interpretând suita de Jocuri populare româneşti, de Bartok Bela, transcriere pentru flaut şi chitară; prof. Alexandru Gecse din Braşov, care a prezentat, la rândul său, mai multe instrumente populare româneşti (tilincă, fluier, caval, ocarină); Ansamblul „Plaiuri tulgheşene”, comuna Tulgheş, judeţul Harghita, coordonat de rapsozii populari Lăcrămioara şi Ştefan Pop, prezentând o suită de dansuri populare specifice acestei localităţi. Am mai menţionat şi cu alte ocazii, reiterez şi acum: este o mare bucurie să descopăr aceşti copii care deprind „tainele” jocurilor populare (pe care bunicii lor le mai jucau, cu nişte decenii în urmă, la „hora satului”), prin munca şi pasiunea pe care Lăcrămioara şi Ştefan Pop le depun zi de zi. De altfel, colegul meu, dr. Cristian Muşa, a menţionat că „atunci când copiii îşi însuşesc cultura tradiţională există şansa şi nădejdea să transmită şi la generaţiile următoare identitatea naţională, iar Ansamblul «Plaiuri tulgheşene» rămâne, din acest punct de vedere, un model pentru toate ansamblurile folclorice rurale”.
Spectacolul coral, care a avut loc în după-amiaza aceleiaşi zile, în sala Teatrului „Tamasi Aron”, a debutat cu miniconcertul „DO-RE-MI” (coordonat de prof. Alexandru Popovici), în care au evoluat, împreună, copiii de la grădiniţa „Rază de soare”, Sfântu-Gheorghe (înv. Ionela Coliban şi ed. Carmen Marin) şi cei de la clasa pregătitoare din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ady Endre”, Sfântu-Gheorghe (înv. Maria Bularca). După această introducere în universul plin de candoare al copilăriei, spectacolul a cuprins minirecitaluri corale susţinute de: Ansamblul „Plaiuri tulgheşene”, corul „Plai Întorsurean”, Întorsura-Buzăului, judeţul Covasna (dirijor prof. Tatiana Teacă), corul „Ioan D. Chirescu”, Cernavodă, judeţul Constanţa (dirijor Manuel Bălănică), corul „Andantino”, alcătuit din copiii claselor II-IV din Liceul de Arte „Plugor Sandor”, Sfântu-Gheorghe (prof. Mihaly Imola), Grupul vocal bărbătesc „Pădurenii”, comuna Barcani, judeţul Covasna (dirijor Cristina Deteşanu), corul „Vânătorii lui Ştefan cel Mare”, comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ (dirijor Cristina Petrariu) şi corul de cameră „Pastorala”, Focşani, judeţul Vrancea (dirijor Dumitru Săndulachi).
Această binecunoscută şi unanim apreciată formaţie corală a fost prezentă şi duminică, 12 mai 2019, participând, prin cântări liturgice, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie care s-a săvârşit în Catedrala Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Sfântu-Gheorghe, spre marea bucurie şi înălţare duhovnicească a numeroşilor credincioşi prezenţi. Tot în această duminică, la Biserica „Buna Vestire” şi la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (ambele din acelaşi municipiu reşedinţă de judeţ) cântările liturgice au fost intonate de corul „Vânătorii lui Ştefan cel Mare” şi corul „Ioan D. Chirescu”, care au împodobit slujbele Sfintelor şi Dumnezeieştilor Liturghii ce au fost săvârşite în cele două lăcaşuri de cult ortodoxe.
Consider că ediţia a opta a Festivalului Naţional „George Sbârcea” s-a articulat ca un întreg şi ca o sărbătoare culturală complexă, ca o bucurie spirituală şi ca o reuşită deplină, calităţi câştigate în special datorită râvnei, dăruirii şi muncii fără preget ale preşedintelui Fundaţiei „Mihai Viteazul” din Sfântu-Gheorghe, prof. ing. Maria Peligrad, pe care o felicit încă o dată, cu prietenească, sinceră şi profundă admiraţie.

Categorie: