Frânturi din mesajele de suflet adresate Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în cei 25 de ani de rodnică activitate

Mesaje la început de drum (2 aprilie 1996)

Un locaş al minţii, al culturii şi al inimii
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” va încerca să adune tot ce este mai scump şi sfânt pentru noi, românii din această zonă, adică să adune tot ce este document pe linie bisericească, pentru că ştiţi că istoria, cel puţin a noastră, a românilor, n-a fost scrisă pe computere, ci ştim că istoria românilor a fost scrisă, în general, pe marginile cărţilor, ale ceasloavelor, ale sfintelor noastre evanghelii, şi de acolo au adunat oameni de talia lui Nicolae Iorga informaţii despre ce a fost trecut, despre ceea ce s-a întâmplat în istoria neamului nostru.
PS Ioan Selejan,
Episcopul Covasnei şi Harghitei

Moment de referinţă pentru suflarea românească din sud-estul Transilvaniei
Crearea acestui Centru Ecleziastic are o importanţă bisericească, una cultural-ştiinţifică, dar şi una naţională. Preoţii, călugării şi teologii din Eparhie, dar şi cei din alte zone, dispun de cadrul necesar pentru a studia istoria Bisericii, Teologiei şi credinţei ortodoxe din această parte de Ţară. De asemenea, în acest aşezămant se pot croi şi elabora lucrările de teologie şi de spiritualitate necesare credincioşilor ortodocşi de pe aceste meleaguri sau din alte eparhii.
Ilie Fonta,
Secretar de Stat

O idee binevenită, necesară
În decursul vremii s-a simţit nevoia construirii unui centru de documentare privind istoria Bisericii şi vieţii ortodoxe româneşti pe aceste meleaguri, care să suplinească şi să dezvolte activitatea muzeală.
Mircea Sfârlea,
Ministerul Culturii

Reflecţii la inaugurarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Este un moment de mare însemnătate. Se pune începutul unei munci grele. Mare răspundere în strângerea, studierea şi păstrarea unor mărturii privind viaţa şi credinţa înaintaşilor.
Ostenitorii vor trebui să stăpânească metode corespunzătoare, ordine în gândire, logică în legătura faptelor. Istoria, ca studiu, este ştiinţă a vieţii. Ceea ce există azi, vine din ceea ce exista ieri. Prezentul este trecutul în forma lui de azi, este chipul prezent al timpului.
Pr. Protopop Gheorghe RĂŢULEA

Fapt de autentică cultură
Înfiinţarea a două noi instituţii de cultură (Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi Secţia Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei) cu profunde implicaţii în cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a istoriei este importantă nu doar pentru comunitatea românească, ci şi pentru comunitatea, tot atât de restrânsă - dacă nu chiar mai mult - a oamenilor de ştiinţă şi cultură din Ţară.
Petre Străchinaru,
consilier la Inspectoratului Judeţean de Cultură al judeţului Covasna

Meşterii istoriei
Avem convingerea că cele două instituţii pe care le inaugurăm azi vor deveni craterele prin care vor izbucni înspre lumină nestematele ascunse în măruntaiele pământului, ori a arhivelor, şi poate ne vom mira şi noi de strălucirea flăcării închise în ele, făcându-ne să înţelegem datoria de a persevera şi de a ne sluji, în orice condiţii, Ţara.
Adrian CĂŞUNEAN-VLAD,
prefectul judeţului Covasna

Pentru cunoaşterea propriei istorii
Avem privilegiul de a fi părtaşi la un eveniment ce va rămâne înscris, fără îndoială, în istoria vieţii culturale, ştiinţifice şi spirituale a judeţului şi Eparhiei noastre, în primul rând, dar şi al Ţării.
Pentru că înfiinţarea celor două instituţii de cultură, pe care o marcăm astăzi, răspunde unei necesităţi imperioase de a umple un prea îndelungat gol în cercetarea ştiinţifică a istoriei zonei noastre, de a se înlătura, în sfârşit, petele albe de pe tabloul ce redă viaţa şi istoria neamului nostru în arealul Arcului Intracarpatic.
Ioan Solomon,
preşedintele Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”

Mesaje la împlinirea a 10 de ani (2 aprilie 2006)
Orice întâlnire la Centru are darul de a îmbogăţi interlocutorul cu o infuzie de simţire românească autentică…
dr. Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii „Petre Dulfu” Baia-Mare

Lucrarea specialiştilor Centrului este operă de stat şi reprezintă o adevărată acţiune a societăţii civile: neideologizată, nefanatizată, în slujba comunităţii şi a intereselor superioare ale României… Centrul „Nicolae Colan” împreună cu Centrul European de Studii Covasn-Harghita au o impresionantă bază de date privind fapte, atitudini, congruenţe şi tendinţe pe care orice politică de stat interesată de administraţia democratică a teritoriului, deci în acord cu nevoile locului, ar trebui să o aibă ca temelie.
prof. univ. dr. Radu Baltasiu,
Centrul de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române

Centrul „Nicolae Colan” a fost şi este organizatorul Sesiunii Naţionale de Comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie”; multe din comunicările prezentate în cadrul acesteia au văzut lumina tiparului în anuarele Angvstia şi Acta Carpatica.
prof. dr. Liviu Boar,
directorul Arhivelor Naţionale Mureş

Centrul a devenit un focar de cultură şi românism. Aici se desfăşoară simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, aniversări istorice, expoziţii tematice, lansări de carte, întâlniri cu personalităţi de prestigiu din lumea ştiinţei, artei şi culturii.
prof. Stela Buda,
preşedinte al Fundaţiei „Mihai Viteazul”

O singură remarcă mai adăugăm, despre câmpul valoric specific activităţii Centrului, aceea privind înaltul rang al valorii patriotismului, al spiritului naţional şi al conştiinţei naţionale. Am putea considera această valoare morală coroana tuturor valorilor, existentă implicit, discret, în toate acţiunile şi lucrările sale.
dr. Maria Cobianu-Băcanu, dr. Elena Cobianu,
cercetători, Institutul de Sociologie al Academiei Române

Prin întreaga sa activitate, Centrul a apreciat şi promovat tânăra generaţie; astfel, mi-a fost înlesnit debutul în anuarul Angvstia, în calitate de tânără absolventă a facultăţii, debut de bun augur, care a stat la baza unei statornice colaborări.
Oana Lucia Dimitriu,
Biblioteca Academiei Române

Centrul „Nicolae Colan”, împreună cu Centrul European de Studii, a promovat spiritul academic, susţinut cu oameni adevăraţi, adunaţi în jurul unui ideal, învăţându-ne să înţelegem vremurile trecute, dar mai ales pe cele pe care le trăim.
prof. Doru Dobreanu,
directorul Colegiul Naţional „Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

În paralel cu investigaţiile sociologice şi etno-demografice, cercetările celor două centre s-au axat pe sondarea istoriei instituţional-culturale a românilor din zona Carpaţilor Răsăriteni, redefinind locul şi rolul Bisericii, învăţământului şi societăţilor cultural-naţionale în susţinerea şi menţinerea identităţii etnice.
prof. univ. dr. Vasile Dobrescu,
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş

Centrul „Nicolae Colan” s-a impus în viaţa culturală şi ştiinţifică prin apariţia a numeroase tipărituri într-un ritm de neimaginat, fiecare carte constituind o nouă bornă în amplificarea muncii de cercetare şi editare de noi lucrări de incontestabilă valoare.
Gabriel Florescu,
Redactor-şef, „Cuvântul Nou”

Contribuţia Centrului la cunoaşterea istoriei românilor din scaunele secuieşti este una deosebită, fapt demonstrat prin seriozitatea abordărilor din nenumăratele studii ştiinţifice publicate până în prezent, precum şi prin cele ce încă nu au putut vedea lumina tiparului!
Pr. dr. Mihail Milea,
Seminarul Teologic Buzău

Centrul a organizat, în fiecare an, de sărbătoarea Sfântului Andrei, participarea studenţilor, membri ai ASCOR şi Pro Vita din întreaga Ţară, la itinerarul religios-istoric în parohiile ortodoxe din judeţele Covasna şi Harghita, la seriile româneşti organizate cu acest prilej şi la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României. În decursul anilor, prin strădaniile sale, Centrul a înlesnit întâlnirea credincioşilor cu mari duhovnici ai Bisericii Ortodoxe şi a susţinut proiectul nostru intitulat „Solidaritatea versanţilor”.
Pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan,
Facultatea Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” Sibiu

Lupta Centrului presupune un puzzle format din cel puţin trei părţi: partea de activitate culturală, partea de activitate ştiinţifică şi partea de activitate civică… Centrul rămâne un model care a ridicat standardele activităţii civice, culturale şi ştiinţifice româneşti încât ne obligă pe noi, cei care încercăm să ne aducem contribuţia la acest domeniu, să fim la înălţimea sa.
dr. Codrin Dumitru Mumnteanu,
Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna

În decursul anilor, împreună cu Centrul „Nicolae Colan”, am pus la cale mai multe acţiuni, precum simpozioane, dezbateri, evocări, lansări de carte, consolidând astfel proiectul solidarităţii versanţilor…
prof. Vilică Mumnteanu,
directorul Arhivelor Naţionale Bacău

Conducerea Centrului m-a cooptat și pe mine în această nobilă luptă pentru adevăr istoric, dreptate şi demnitate românească.
dr. Gelu Neamţu,
Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca

La Centru am învăţat să cred în propăşirea neamului meu şi în aceeaşi măsură am învăţat să nu uit istoria lui, să-mi cinstesc înaintaşii, să nu uit tradiţia şi frumuseţea plaiului românesc.
Pr.dr. Sebastian Pârvu,
Sfântu-Gheorghe

Este un semn de recunoştinţă şi un semn de mulţumire sufletească pentru sprijinul deosebit pe care mi l-a dăruit, la fel ca şi altor tineri, Centrul „Nicolae Colan”, insuflându-mi încredere şi curaj în munca mea de cercetare, împărtăşindu-mi cercetări, idei, concluzii, sugestii, teme.
dr. Nicoleta Ploşnea,
Centrul Cultural „Miron Cristea” Miercurea-Ciuc

Acest locaş născut la sânul Episcopiei Covasnei şi Harghitei şi-a realizat obiectivele stabilite iniţial: cercetarea, conservarea patrimoniului, parteneriate cu alte instituţii de profil, organizarea de manifestări cultural-ştiinţifice, publicarea de studii şi lucrări privind istoria, cultura şi spiritualitatea românilor din sud-estul Transilvaniei.
prof. dr. Violeta Pătrunjel-Popescu,
Milano

…Ce aş fi fost dacă nu mi se dădea prilejul de a mă implica în organizarea atâtor ediţii ale Universităţii de Vară de la Izvoru-Mureşului… pentru a modera teme la care conferenţiari erau foşti miniştri, reputaţi politicieni, membrii ai Casei Regale a României, academicieni, profesori universitari şi deopotrivă, atâţia tineri minunaţi care mi-au întărit convingerea că Ţara asta are un viitor.
col. Ioan Roman,
Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita, Miercurea-Ciuc

Datorită Centrului, am legături dragi mie, în rândul scriitorilor covăsneni şi braşoveni, cu care îmi împart poeme, precum mamele frageda pâine, ori de câte ori de întâlnim.
Ionel SIMOTA
Poet, Cenaclul „Buna Vestire” Miercurea-Ciuc

Centrul a reuşit să organizeze, împreună cu cei puţini, dar foarte coagulaţi în jurul său, manifestări cultural-ştiinţifice care să atragă interesul unor cât mai largi segmente din societate asupra situaţiei reale din zona sa.
Dr. Alin SPÂNU,
Cercetător, Bucureşti

Centrul de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” a oferit dascălilor covăsneni un generos spaţiu de exprimare. Participând la manifestările organizare de către Centru, am înţeles importanţa implicării active într-o suită a evenimentelor cultural-ştiinţifice menite să-i apropie pe românii de pretutindeni.
prof. Maria Stoica,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Sfântu-Gheorghe

Centrul îndeplineşte funcţii multiple, formale şi informale: loc de întâlniri şi de dezbateri, spaţiu pentru evenimente comunitare, cadru de socializare pentru studenţi sau doctoranzi, arhivă documentară, bibliotecă, loc de placare şi sosire când se organizează evenimente ştiinţifice.
conf. univ. dr. Codrina Şandru,
Universitatea „Transilvania”, Braşov

Marele merit al celor două centre este acela al orientării cercetării istorice şi sociologice asupra unei regiuni în care cercetarea naţională a fost ca şi inexistentă sau minimalizată prin reducerea la cercetarea arheologică, spre studiul românităţii din sud-estul Transilvaniei, din perspectivă istorică, sociologică, demografică şi etnografică.
prof. Vasile Stancu,
Sfântu-Gheorghe

Mesaje la împlinirea a 20 de ani (2 aprilie 2016)

Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - suflul cunoaşterii istorico-spiritual-duhovniceşti în Arcul Intracarpatic
Acum la timp de praznic spiritual, dar şi cultural şi de mărturisire a continuităţii românismului pe meleagurile Eparhiei noastre, a Covasnei şi Harghitei, trecând 20 de ani de la înfiinţarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, dorim să aducem binecuvântări şi recunoştinţă tuturor acelora care s-au ostenit cu această amplă lucrare editorială, care în genere a fost suflul cunoaşterii istorico-spiritual-duhovniceşti a unor realităţi evidenţiate prin purtarea de grijă a Stăpânului Ceresc asupra zonei.
† Andrei,
Episcopul Covasnei si Harghitei

Câteva gânduri, la împlinirea a 20 de ani de la inaugurarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Prin cercetările şi publicaţiile sale, Centrul a pus în valoare trecutul românesc din Arcul Intracarpatic, a descoperit, valorificat şi a mediatizat remarcabilele personalităţi culturale şi ştiinţifice, elitele sociale, politice, etnice care au contribuit la afirmarea şi înălţarea culturală şi spirituală a zonei şi a întregului Neam Românesc, în agitata sa istorie, inclusiv a patronului său spiritual, Mitropolitul-cărturar Nicolae Colan.
Cu consecvenţă şi rigoare, Centrul şi-a desfăşurat activitatea actualizându-şi permanent modalităţile de lucru, în consens cu ritmul dat de schimbările rapide ce au loc în societatea românească.
Vivat, crescat, floreat!
academician Horia Colan,
Cluj-Napoca

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - pildă de conştiinţă românească
Înfiinţarea în aprilie 1996, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, la propunerea IPS Ioan Selejan, trimis, cred eu, de Bunul Dumnezeu Episcop al tinerei Episcopii Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei a constituit unul dintre cele mai importante evenimente pentru românii din sud-estul Transilvaniei… Se cuvin câteva cuvinte de laudă, în special adevăratului parteneriat existent între Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) şi Centru European de Studii Covasna Harghita (CESCH), care constituie într-un fel interfaţa laică a primului, cele două centre funcţionând într-o deplină colegialitate şi conjugare sub coordonarea iniţială a IPS Ioan, devenit între timp Mitropolit al Banatului, iar acum a PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, antrenând în activităţile lor comune majoritatea celorlalte asociaţii culturale neguvernamentale din zonă, reunite în cadrul Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş…
Pornind de la nimic, Centrul se poate lăuda cu un frumos şi consistent fond de carte, mai ales despre istoria şi cultura românească din Arcul Intracarpatic. Mult mai dificil şi mult mai complicat a fost constituirea arhivei CEDMNC alcătuită din mai multe fonduri arhivistice şi colecţii de documente.
Înfiinţarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” a răspuns unei necesităţi stringente determinată de evoluţiile evenimentelor care aveau loc în arealul sud-estic al Transilvaniei. El nu s-a născut nici ca o replică şi nici împotriva cuiva. Centrul s-a născut pentru slujirea adevărului (de multe ori pentru restabilirea adevărului) pentru slujirea cauzei românilor deveniţi numeric minoritari în zonă, dar şi pentru slujirea ideii unei bune convieţuiri interetnice româno-maghiare, bazate pe o comunicare şi o conlucrare de bună credinţă în soluţionarea problemelor comune, precum şi pe respectul reciproc.
prof. univ. dr. Valer Dorneanu,
preşedinte al Camerei Deputaţilor

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - exemplu de înaltă responsabilitate, patriotism şi profesionalism
Într-o vreme în care se estompează reperele morale, iar instituţiile statale menite să vegheze la păstrarea fundamentelor identitare ale comunităţii – vlăguite de mărunte controverse partinice - ce par preocupate de cu totul alte probleme, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” se evidenţiază a fi o excepţie de înaltă responsabilitate, patriotism şi profesionalism. Fiindcă nu multe sunt instituţiile de cultură din Ţară care în doar două decenii de existenţă să poată etala un bilanţ la fel de rodnic.
prof. univ. dr. Ioan Weidner-Ciurea,
Köln, Germania

Categorie: