Frânturi din mesajele de suflet adresate Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în cei 25 de ani de rodnică activitate

Mesaje la împlinirea a 20 de ani (2 aprilie 2016)

Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - suflul cunoaşterii istorico-spiritual-duhovniceşti în Arcul Intracarpatic
Acum la timp de praznic spiritual, dar şi cultural şi de mărturisire a continuităţii românismului pe meleagurile Eparhiei noastre, a Covasnei şi Harghitei, trecând 20 de ani de la înfiinţarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, dorim să aducem binecuvântări şi recunoştinţă tuturor acelora care s-au ostenit cu această amplă lucrare editorială, care în genere a fost suflul cunoaşterii istorico-spiritual-duhovniceşti a unor realităţi evidenţiate prin purtarea de grijă a Stăpânului Ceresc asupra zonei.
† Andrei,
Episcopul Covasnei si Harghitei

Câteva gânduri, la împlinirea a 20 de ani de la inaugurarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Prin cercetările şi publicaţiile sale, Centrul a pus în valoare trecutul românesc din Arcul Intracarpatic, a descoperit, valorificat şi a mediatizat remarcabilele personalităţi culturale şi ştiinţifice, elitele sociale, politice, etnice care au contribuit la afirmarea şi înălţarea culturală şi spirituală a zonei şi a întregului Neam Românesc, în agitata sa istorie, inclusiv a patronului său spiritual, Mitropolitul-cărturar Nicolae Colan.
Cu consecvenţă şi rigoare, Centrul şi-a desfăşurat activitatea actualizându-şi permanent modalităţile de lucru, în consens cu ritmul dat de schimbările rapide ce au loc în societatea românească.
Vivat, crescat, floreat!
academician Horia Colan,
Cluj-Napoca

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - pildă de conştiinţă românească
Înfiinţarea în aprilie 1996, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, la propunerea IPS Ioan Selejan, trimis, cred eu, de Bunul Dumnezeu Episcop al tinerei Episcopii Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei a constituit unul dintre cele mai importante evenimente pentru românii din sud-estul Transilvaniei… Se cuvin câteva cuvinte de laudă, în special adevăratului parteneriat existent între Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) şi Centru European de Studii Covasna Harghita (CESCH), care constituie într-un fel interfaţa laică a primului, cele două centre funcţionând într-o deplină colegialitate şi conjugare sub coordonarea iniţială a IPS Ioan, devenit între timp Mitropolit al Banatului, iar acum a PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, antrenând în activităţile lor comune majoritatea celorlalte asociaţii culturale neguvernamentale din zonă, reunite în cadrul Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş…
Pornind de la nimic, Centrul se poate lăuda cu un frumos şi consistent fond de carte, mai ales despre istoria şi cultura românească din Arcul Intracarpatic. Mult mai dificil şi mult mai complicat a fost constituirea arhivei CEDMNC alcătuită din mai multe fonduri arhivistice şi colecţii de documente.
Înfiinţarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” a răspuns unei necesităţi stringente determinată de evoluţiile evenimentelor care aveau loc în arealul sud-estic al Transilvaniei. El nu s-a născut nici ca o replică şi nici împotriva cuiva. Centrul s-a născut pentru slujirea adevărului (de multe ori pentru restabilirea adevărului) pentru slujirea cauzei românilor deveniţi numeric minoritari în zonă, dar şi pentru slujirea ideii unei bune convieţuiri interetnice româno-maghiare, bazate pe o comunicare şi o conlucrare de bună credinţă în soluţionarea problemelor comune, precum şi pe respectul reciproc.
prof. univ. dr. Valer Dorneanu,
preşedinte al Camerei Deputaţilor

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - exemplu de înaltă responsabilitate, patriotism şi profesionalism
Într-o vreme în care se estompează reperele morale, iar instituţiile statale menite să vegheze la păstrarea fundamentelor identitare ale comunităţii – vlăguite de mărunte controverse partinice - ce par preocupate de cu totul alte probleme, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” se evidenţiază a fi o excepţie de înaltă responsabilitate, patriotism şi profesionalism. Fiindcă nu multe sunt instituţiile de cultură din Ţară care în doar două decenii de existenţă să poată etala un bilanţ la fel de rodnic.
prof. univ. dr. Ioan Weidner-Ciurea,
Köln, Germania

Două decenii de activitate neîntreruptă pusă în slujba adevărului istoric
Aceasta fac Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, şi anume croiesc punţi de conlucrare şi bună cunoaştere reciprocă şi de respectare a adevărului istoric.
Motto-ul sub care îşi desfăşoară activitatea cele două centre ar putea fi o afirmaţie-aforism a genialului Poet-jurnalist Mihai Eminescu: „Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de Ţară”. La aniversarea celor două decenii de activitate pusă în slujba adevărului istoric de către Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, apelăm, spre a marca această sărbătoare, la urarea lirică a poetului George Coşbuc: „Trăiască-ne Ţara şi Neamul!” (Imnul studenţilor), vorbind de ţara comună în care dorim a convieţui paşnic cu toate etniile şi a o face mai prosperă.
dr. Catinca Agache,
Iaşi

Dragă Centrule Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”!
Centrul s-a născut din dragoste pentru oameni, dar şi pentru slujirea adevărurilor ştiinţelor, a crescut cuviincios, umblând cu folos pe la şcolile de care avea nevoie pentru a ieşi cu faţa curată în lume. Trecut cu doar doi ani de majoratul legal, pentru mine Centrul este de mult responsabil pentru gesturile sale, având dreptul să fie mândru (cu înţelepciune!) de ceea ce a făcut, să facă noi proiecte curajoase şi să respecte obligaţia de a le duce până la capăt. Prin toate câte a trecut până la această vârstă a învăţat şi că drumurile, mai ales cele drepte, sunt pline nu doar de piedici uşor vizibile, ci şi ascunse. Dar şi că ele pot fi depăşite.
Ana Grama,
cercetător, Sibiu

Elogiu unei instituţii
Sunt bucuros că de cei 20 de ani ai Centrului este legat şi traseul meu biografic, pentru că de peste 20 de ani particip, anual, măcar la una - foarte importantă - dintre activităţile acestei instituţii, la Sesiunea anuală „Românii din sud-estul Transilvaniei - istorie, biserică, şcoală, cultură”, dar şi la altele. Cunosc, aşadar, pe oamenii Centrului în frunte cu colegul şi prietenul Ioan Lăcătuşu, şi pe marii patroni ecleziastici ai Centrului, veritabilii oameni de cultură IPS Ioan Selejan şi PS Andrei Moldovan. Toţi, oameni de nădejde - cum se spune în popor, lumini ale spiritului, forţe morale şi spirituale capabile să susţină patriotismul cu zidire, demnitatea cu fapte, onestitatea cu urmărirea interesului cel mare al Patriei, nobleţea sufletului şi a minţii cu rezultatele obţinute până acum şi cu oamenii pe care şi i-au câştigat în jurul lor, cu statornicie.
dr. Vasile Lechinţan,
Despărţământul ASTRA Cluj

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - la ceas aniversar
La două decenii de existenţă a Centrului, fără a ne propune să facem un bilanţ al activităţilor desfăşurate, nu putem să nu ne referim, fie şi pe scurt, la realizările de excepţie care au uimit o Ţară întreagă şi au provocat invidia celor ce nu ştiu să preţuiască adevărul, realitatea şi înfăptuirile. Ne-am întrebat adesea cum a fost cu putinţă ca o mână de oameni neajutaţi, nesprijiniţi şi mai degrabă împiedicaţi să-şi facă rostul, au reuşit să înfăptuiască adevărate minuni. Putem explica, în primul rând, prin entuziasmul, curajul şi perseverenţa susţinute de credinţa lor în Dumnezeu şi Ţară.
Mihai Nicolae, director general,
prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu,
SC Ştefadina Comserv SRL, Bucureşti

Centrul „Nicolae Colan” - un sprijin pentru românii din judeţele Covasna şi Harghita
Din multele acţiuni pe care Centrul le patronează, cea mai importantă mi se pare organizarea periodică - cu o constanţă care nu se regăseşte nicăieri în România - a Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice pentru teme legate de românismul spaţiului sud-est transilvan, în cadrul cărora nivelul atins este foarte înalt. Dar, sesiunile acestea sunt importante, în primul rând, pentru că participă cercetători din toată Ţara, faptul dovedind solidaritatea lor, şi prin ei a tuturor românilor, cu fraţii din Covasna şi Harghita; care pot constata suportul moral ce-l au, pot să-şi dea seama că nu sunt singuri. Şi, în continuitatea unui popor pe pământul de etnogeneză, solidarizarea naţională este cea mai importantă. La această aniversare urez Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” viaţă lungă! Şi pentru că şi-a îndeplinit sarcinile pe care şi le-a impus până acum, şi pentru că este nevoie de el şi în viitor, pentru aceleaşi sarcini.
prof. univ. dr. Petre Ţurlea,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

Centrul Ecleziastic de Documentare, Mitropolit Nicolae Colan” - catalizator al eforturilor comune pentru supravieţuirea valorilor româneşti din această parte a Ţării
Timp de 20 de ani, sub egida Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” se desfăşoară, cu eforturi deosebite din partea organizatorilor, conferinţe, simpozioane, manifestări omagiale şi comemorative, se publică lucrări ştiinţifice, în cadrul cărora se fac cunoscute cultura materială şi spirituală, laică şi religioasă, a românilor din această parte a Ţării…
Nu există sau nu pot găsi cele mai potrivite cuvinte pentru a exprima bucuria de a fi martorul acestei aniversări, de a exprima admiraţia şi recunoştinţa faţă de toţi cei implicaţi direct în activitatea prestigioasei instituţii, care tinde să devină de recunoaştere naţională şi internaţională.
La mulţi ani! Vivat, crescat, floreat!
prof. univ. dr. col. (r) Ion Giurcă,
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti

Un gând la o împlinire ce va fi continuată
Centrul Ecleziastic împlineşte 20 de ani de la înfiinţare. Aceasta este înainte de toate o dovadă peremptorie că şi noi, românii, suntem capabili de proiecte şi acţiuni de anvergură…
Parcurgând rapoartele de activitate anuală ale Centrului Ecleziastic ne aflăm în faţa unei impresionante documentări, o grijă deosebită pentru cercetarea interdisciplinară a istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din sud-estul Transilvaniei, pentru modul cum sunt stabilite priorităţile de cercetare ale problematicii pe care o impune particularitatea zonei, şi, în fine, pentru a găsi soluţii de promovare pozitivă a convieţuirii românilor cu maghiarii.
prof. univ. emerit dr. av. Ioan Sabău-Pop,
preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Lucrare întru’ adevăr şi spirit
Când o lucrare este adevărată, spunea Tudor Vianu, este şi frumoasă. Lucrarea pe care o numim Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” este şi adevărată şi frumoasă, întruchipând ceea ce Mitropolitul numea ordinea nouă, înţeleasă ca luptă pentru adevăr şi spirit, ca deplinătate a minţii şi jertfei, îndreptând fiinţa „pe calea păcii”.
I-am cunoscut Centrului Ecleziastic preocupările ca jurnalist-radio, întotdeauna impresionat de disciplina intelectuală, echilibrul de idei, voinţa de elucidare a provocărilor, simţindu-i pe profesioniştii impecabili cum erau, în acelaşi timp, şi „fiii sufleteşti” ai marelui Arhiereu. Acest filon i-a dat Centrului prestanţă culturală, izbândă în cercetare şi manifestare ştiinţifică, reverberată într-un elevat sincretism în care îşi mărturisesc felul de a fi Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Muzeul Spiritualităţii de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Editura „Eurocarpatica”, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, iar mai presus Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei.
prof. univ. dr. Valentin Marica,
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş

La ceas aniversar: Douăzeci de ani de la înfiinţarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna (1996-2016)
Sunt convins că, în pofida tuturor greutăţilor, a piedicilor şi a ispitelor, truditorii acestei instituţii publice şi bisericeşti nu se vor opri aici, ci vor continua să-şi dezvolte activitatea lor pe toate planurile, pe acest tărâm ştiinţific, publicistic, cultural şi mediatic, atât prin cât mai multe întâlniri cu diferiţi oameni de cultură şi artă, cu credincioşii, cetăţenii şi cititorii, inclusiv în mediul virtual, online, electronic şi prin publicarea a cât mai multe reviste şi cărţi, de folos cultural şi spiritual pentru cititorii ei şi nu numai!
Iar acum, în altă ordine de idei, doresc să apreciez în mod deosebit seriozitatea, competenţa, realismul, discernământul, hărnicia şi dărnicia întregii echipe, a membrilor, participanţilor şi simpatizanţilor, precum şi colaboratorilor şi partenerilor care fac parte din acest veritabil colectiv - ştiinţific, organizatoric, cultural şi redacţional, şi să-i felicit pe toţi, la unison, pentru tot efortul depus în desfăşurarea activităţii lor, cu timp şi fără timp, rugându-mă ca Bunul Dumnezeu să le facă parte, în continuare, de mult succes, de mult spor şi de multe împliniri spirituale şi duhovniceşti.
dr. Stelian Gomboş,
consilier, Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României, Bucureşti

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, la 20 de ani (1996-2016)
În cei douăzeci de ani de existenţă, sub egida Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe s-au desfăşurat un număr impresionând de activităţi, fiind totodată sprijinite şi o serie de publicaţii, printre care se numără şi „Acta Carpatica”…
Am nu doar speranţa, ci şi convingerea, că această colaborare dintre Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” şi Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe va continua şi în viitor.
prof. dr. Anton Coşa,
Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”, Bacău

Două decenii de misiune sfântă
În luna aprilie a anului 2016 se împlinesc două decenii de activitate rodnică a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, instituţie care, în toţi aceşti ani, a slujit Neamul Românesc şi credinţa noastră strămoşească. Mărturisesc bucuria de a fi colaborator al acestei instituţii şi a oamenilor care, cu multă osârdie şi devotament, activează în cadrul acesteia…
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” are menirea principală de a menţine, în această parte de Ţară, conştiinţa naţională mereu trează, vie şi veghetoare şi de a păstra nealterată identitatea noastră românească. Viaţa celor care activează în cadrul acestei instituţii este închinată Ţării şi Credinţei strămoşeşti, care permanent îi poartă pe calea adevărului şi a dreptăţii.
dr. Florin Bengean,
„Cuvântul liber”, Târgu-Mureş

Gânduri de recunoştinţă
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în cei 20 de ani de fiinţare, a devenit un adevărat liant între elitele culturii române şi intelectualitatea care fundamentează educaţia societăţii noastre, reprezentată de dascăli, profesori, preoţi, de cei care au fost şi ar trebui să rămână adevăraţi apostoli ai neamului.
prof. Doina Dobreanu,
Asociaţia Culturală „Dobreanu”, Subcetate, judeţul Harghita

O şcoală dătătoare de speranţe, Centru Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
La începutul mileniului trei, tendinţele globalizării lovind în caracteristicele naţionale, marele merit al Centrului este că prin toate acţiunile afirmă reperele identitare româneşti în ansamblu spiritualităţii, culturii şi civilizaţiei populare din sud-estul Transilvaniei şi dovedesc existenţa neîntreruptă, pe aceste meleaguri, a populaţiei româneşti, încă de la zămislirea poporului nostru.
Activitatea susţinută a unor cercetători la această „Universitate culturală a Neamului Românesc” este apreciată prin editarea unor volume omagiale, 20 până acum, pentru colaboratori, cu ocazia unor date aniversare.
prof. Corina Bărăgan-Sporea,
Despărţământul ASTRA „Buzăul Ardelean”

20 de ani de luptă pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din sud-estul Transilvaniei
Timp de două decenii, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) a reuşit să schimbe peisajul cultural al zonei în care trăim. Adevărată oază de ortodoxie şi românitate din Arcul Intracarpatic, alături de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Editura „Eurocarpatica” şi Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, CEDMNC a devenit, pentru mine, trăitor pe aceste meleaguri, un important reper identitar românesc.
prof. Florentina Teacă,
Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu”, Covasna

Un far călăuzitor în Transilvania
Toate scopurile acestei instituţii de cultură, născute sub semnul concordiei, îşi găsesc materializarea într-o suită de manifestări, sesiuni de comunicări, simpozioane, omagieri, expoziţii, mese rotunde, dezbateri, şedinţe şi întâlniri, având o paletă bogată de tematici, care vizează multe domenii, ce reprezintă preocupările locuitorilor din acest areal geografic, viaţa şi activitatea lor.
prof. Ligia Ghinea,
secretar general al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” - 20 de ani de activitate
ÎPS Ioan şi apoi PS Andrei, binecuvântaţii episcopi ai Covasnei şi Harghitei, au fondat şi au sprijinit dintotdeauna activitatea fără întrerupere a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, acesta constituindu-se, încă de la început, ca locul afirmării identităţii noastre româneşti fără a-şi propune acţiuni sau afirmaţii decât în apărarea propriei noastre existenţe de-a lungul timpului. Miile de pagini-document vor rămâne o dovadă sigură a trecerii noastre prin istorie.
prof. Rodica Pârvan,
director, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Sfântu-Gheorghe

Două instituţii aflate în slujba românismului
Trebuie să amintesc aici munca deosebit de valoroasă şi importantă pe care cele două instituţii au desfăşurat-o pentru a transpune în format electronic baza de date a Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi a fondului documentar al Centrului Ecleziastic „Mitropolit Nicolae Colan”, care s-au transformat în importante surse de documentare pentru contemporanii noştri, dar şi pentru generaţiile viitoare.
prof. Ilie Şandru,
Fundaţia „Miron Cristea”, Topliţa

Categorie: