Gânduri de nou abonat...

Stimate Domnule Director fondator,

Vă mulţumesc pentru promptitudinea şi operativitatea de care aţi dat dovadă prin expedierea, la timp, a publicaţiei Dumneavoastră la Constanţa. Îmi exprim bucuria de a mă număra printre abonaţii la „Condeiul ardelean”. Mărturisesc că, de la primul contact cu acest ziar (în urmă cu circa trei ani), m-am simţit atras de tematica şi conţinutul materialelor publicate şi, în consecinţă, m-am decis să devin abonat al „Condeiului ardelean”.
Iată că, din primele zile ale anului 2014, prin intermediul acestei publicaţii, sunt în contact cu evenimentele ce se petrec în acel spaţiu de care mă simt legat sufleteşte. Acel colţişor din Ardeal, în care mi-am petrecut copilăria şi o parte din anii tinereţii, a rămas viu în fiinţa mea şi chiar dacă valurile vieţii m-au îndepărtat de acele locuri, păstrez amintiri dragi despre oamenii şi evenimentele pe care timpul nu le poate şterge.
Poate că aşa suntem noi, ardelenii, mai statornici în relaţia cu tărâmul în care s-a zămislit fiinţa noastră şi spre care ne cheamă mereu amintirile, dar mai presus de orice, simţim tot mai puternic şi mai profund legăturile cu glia moştenită din moşi strămoşi.
Iată de ce văd în „Condeiul ardelean” o modalitate de a-mi întreţine şi revigora legăturile de suflet cu meleagurile natale.
Îi felicit şi le mulţumesc celor care trudesc şi reuşesc să pună în paginile publicaţiei Dumneavoastră o paletă tematică variată despre viaţa şi preocupările românilor din acea zonă în care, printre multe lucruri valoroase în plan material şi spiritual, se produc, din păcate, nestingherit manifestări antiromâneşti.
Îmi exprim regretul şi dezaprobarea faţă de cei care, cunoscând anomaliile şi abuzurile din partea etnicilor „majoritari” faţă de românii „minoritari” din judeţele Covasna şi Harghita, nu se implică ferm în aplicarea legilor, în pedepsirea abuzurilor comise şi instaurarea unui climat de normalitate, benefic pentru toţi cetăţenii acestei ţări.
Vă doresc să rezistaţi şi să parcurgeţi fără clintire calea deloc uşoară pe care aţi pornit, să aveţi parte de sprijinul necesar în toate demersurile Dumneavoastră. Să vă fie „Condeiul” mereu activ şi bine ascuţit!
Cu stimă şi deplin ataşament,
Ştefan Vodă
Constanţa, 3 februarie 2014

Aparut in :