Guvernul Dăncilă - indolent, dar fudul

Parlamentul României SENAT

COMUNICAT DE PRESĂ

Stimate Domnule Director / Redactor-şef,
Vă punem la dispoziţie Comunicatul de presă al Domnului senator Gheorghe Baciu referitor la răspunsurile primite la interpelările adresate deţinătorilor portofoliilor de miniştri în actualul Guvern, ilustrative pentru modul superficial în care guvernanţii tratează demersurile parlamentarilor, cu rugămintea de a analiza oportunitatea difuzării acestuia prin mijloacele Dumneavoastră specifice de comunicare, în măsura în care consideraţi că demersurile întreprinse sunt de interes pentru publicul cititor/ascultător.

Comunicat de presă

În interpelările adresate miniştrilor din Guvernele care s-au succedat la conducerea Ţării în perioada în care îmi exercit mandatul de senator, am plecat întotdeauna de la realitatea trăită de concetăţenii mei din judeţul Covasna şi de la sesizările şi necazurile celor care se adresează biroului meu parlamentar.
Demersurile mele sunt făcute în spiritul prevederilor Titlului III (Autorităţi publice), Capitolul IV (Raporturile Parlamentului cu Guvernul), Art. 112 (1) din Constituţia României, potrivit cărora „guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau senatori în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului”.
Unii dintre miniştrii interpelaţi, puţini, răspund cu promptitudine şi strict la obiect la problemele ridicate, implicându-se în rezolvarea lor de către ministerul pe care îl coordonează, în deplină concordanţă cu normele legale şi ale respectului reciproc care guvernează relaţia Parlament - Guvern.
Din păcate, în special după instalarea actualului executiv, constat o oarecare indolenţă în ceea ce priveşte respectarea prevederilor constituţionale şi în ceea ce priveşte responsabilitatea ministerială faţă de cei care l-au învestit.
Atunci când, rareori, se respectă termenele constituţionale şi reglementare pentru răspuns la interpelările sau întrebările formulate de la tribuna Senatului, primesc, tot mai des în ultimul timp, răspunsuri lipsite de substanţă, în afara subiectului, ambalate confuz şi stufos în prevederi legislative la care, oricum, noi, parlamentarii, avem acces. Deşi interpelările formulate se referă la probleme punctuale, soluţiile solicitate sunt lăsate la latitudinea analizei şi documentării superficiale din partea celor din aparatul de lucru al ministerelor, care se acoperă şi se ascund în spatele unor prevederi legislative restrictive, ferindu-se să-şi asume responsabilitatea, limitându-se la promisiuni vagi, fără să se urmărească finalizarea problematicii în discuţie, nemaivorbind de asumarea unor termene pentru remedierea sau rezolvarea situaţiilor semnalate.
Sunt răspunsuri de complezenţă, gen: „se analizează diferite variante”, sau: rezolvarea depinde de „condiţiile de sustenabilitate bugetară, însă nu putem preciza în acest moment care sunt termenele de finalizare…”, termenele de realizare a unor obiective sunt precizate sub rezerva „dacă nu vor fi contestaţii la licitaţii”, iar pentru justificarea tergiversărilor sunt menţionaţi în exces cei care sunt implicaţi, uneori fiind invocată declinarea competenţelor.
Nu aş dori să cred că astfel de răspunsuri sunt pentru uzul parlamentarilor din afara arcului guvernamental, cei ai opoziţiei, personal străduindu-mă ca, prin întrebările şi interpelările sau declaraţiile politice formulate, să am o atitudine constructivă, menită să contribuie la bunul mers al actului de guvernare.
Menţionez că, în acest sens, m-am adresat şi Doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, Prim-Ministru al Guvernului României, de la Cabinetul căreia încă nu am primit în termen răspunsul la întrebările adresate.
Senator GheorgheBaciu,
Partidul Mişcarea Populară

*
Pentru a ilustra afirmaţiile făcute de Domnul senator Baciu, postăm alăturat textele a două dintre interpelările pe care le-a formulat în actuala sesiune parlamentară, precum şi răspunsurile primite la acestea. În privinţa interpelării adresate Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale referitoare la pensia veteranilor de război, menţionăm că, în prezent mai trăiesc doar 127 de invalizi de război şi mai puţin de 8.300 veterani de război, a căror pensie este de 181 lei (nici măcar cât media apreciată de Doamna Ministru), restul beneficiarilor fiind văduvele şi urmaşii acestora, iar în privinţa reabilitării DN 13 E pe tronsonul Zagon - Barcani, precizăm faptul că, în pofida repetatelor demersuri făcute de-a lungul anilor, începând cu trecerea sa în această categorie, modernizarea nu a constituit o prioritate decât pentru localnici şi pentru cei interesaţi de staţiunea Covasna.
Cu mulţumiri pentru disponibilitatea Dumneavoastră,

Biroul de presă

Categorie: