Guvernul României continuă să ignore realităţile privitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor de naţionalitate română din judeţele Covasna şi Harghita

Comunicat de presă

Doresc să aduc la cunoştinţă şi pe această cale opiniei publice grave încălcări ale prevederilor constituţionale privitoare la drepturile cetăţenilor români, ale reprezentanţilor acestora în Parlamentul României, precum şi a obligaţiilor pe care reprezentanţii Guvernului României le au faţă de aceştia.
Cu prilejul întâlnirii din data de 25 ianuarie a.c. a reprezentanţilor legitimi ai comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, organizată de Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, au fost reluate o serie de deziderate ale societăţii civile româneşti din această zonă a Ţării, aduse permanent la cunoştinţă guvernanţilor care s-au succedat la conducerea României după Revoluţia din anul 1989, fără ca aceştia să le acorde până în prezent atenţia cuvenită. O parte dintre doleanţele permanente ale concetăţenilor mei, reiterate cu acest prilej, le-am transmis Doamnei Viorica Vasilica Dăncilă în interpelarea cu numărul 1879, din 11 septembrie 2018, formulată la adresa Primului-Ministru, cu convingerea că acestea vor constitui subiectul unei analize aprofundate din partea membrilor Cabinetului pe care îl girează în calitate de Premier al Guvernului României, în vederea stabilirii şi întreprinderii măsurilor necesare implementării lor în practica guvernării.
Nu le voi relua, având în vedere faptul ca aceste cerinţe sunt inventariate şi evidenţiate în Scrisoarea Deschisă adresată Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României privind normalizarea convieţuirii interetnice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş adoptată de participanţii la respectiva reuniune. În calitate de locuitor al acestei zone, consider îndreptăţite toate aceste cerinţe. Aşa cum a reieşit şi din concluziile acestei dezbateri, multe pot fi rezolvate prin implicarea şi mai buna mobilizare a societăţii civile româneşti din zonă şi din Ţară. Sunt, totodată, conştient că împlinirea unora dintre acestea ţine şi de activitatea mea parlamentară, personal implicându-mă şi până acum în ceea ce priveşte amendarea legislaţiei actuale şi adaptarea ei la realităţile zonei în care trăiesc în minoritate românii majoritari la nivelul Ţării. Este evident, însă, că cele mai importante dintre ele îşi pot avea împlinirea doar prin intervenţia administraţiei centrale, fiind de resortul şi de competenţa Guvernului, faţă de care mi-am exprimat adeseori încrederea în discernământul cu care va analiza şi va dispune în privinţa aspectelor semnalate.
Încrederea investită mi-a fost înşelată, Guvernul României continuând să ignore realităţile privitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor din această zonă a Ţării, prevedere esenţială a Constituţiei României. După cum, în pofida celor prevăzute în Constituţie la alineatul (1) al Articolului 112 din Capitolul IV şi, respectiv, în conformitate cu prevederile alineatului (4) al Articolului 163 din Secţiunea a 3-a a Capitolului III din Regulamentul Senatului, până în prezent, Doamna Prim-Ministru nu a catadixit să răspundă, în termen, interpelării pe care am formulat-o în acest sens la adresa Dumneaei în calitate de membru al Senatului României.
Printre cerinţele românilor din judeţele Covasna şi Harghita există şi cea referitoare la întreprinderea măsurilor cuvenite, de sancţionare, a celor care nu respectă însemnele Statului Român. În opinia mea, cel mai important însemn al acestuia, căruia îi datorăm respect, este Constituţia României. Atâta timp cât Doamna Prim-Ministru al Guvernului României refuză să-l respecte, sunt hotărât să mă prevalez de drepturile mele constituţionale şi să o trag la răspundere pe cale legală, în virtutea prevederilor Constituţiei şi ale Regulamentului Senatului României, sesizând Curtea Constituţională sau invocând răspunderea juridică pentru neîndeplinirea atribuţiilor sale.
Senator Gheorghe Baciu, Partidul Mişcarea Populară

Categorie: