Hramul Mănăstirii „Sfântul Ilie”, la 150 de ani de la naşterea lui Miron Cristea şi la 90 de ani de la ctitorirea de către Patriarh a acestui sfânt lăcaş

Vineri, 20 iulie 2018, în ultima zi a manifestării de interes internaţional Zilele „Miron Cristea” şi în deschiderea evenimentului Zilele topliţene, în nordul judeţului Harghita, la Topliţa Română, ca în toată lumea ortodoxă, a fost zi de mare sărbătoare, fiind prăznuit unul dintre cei mai mari sfinţi ai vremurilor - Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul. Binecuvântată a fost clipa, deoarece în frumosul târg harghitean s-au strâns cu mic, cu mare români creştin-ortodocşi din toate colţurile Ţării, dar şi din România de Est - adică vremelnica Republica Moldova.
Şi, hramul Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie” de la Topliţa a fost în acest an cu atât mai deosebit cu cât 2018 este Anul Centenarului Marii Uniri, de la Alba-Iulia, a Poporului Român; anul în care aniversăm 150 de ani de la naşterea primului Patriarh al României, Dr. Elie Miron Cristea, ce a văzut lumina zilei pe aceste binecuvântate meleaguri, şi care a fost, pentru o scurtă perioadă (1 februarie 1938 - 6 martie 1939), şi prim-ministru al Ţării; dar şi anul în care se împlinesc 9 decenii de la ctitorirea şi sfinţirea acestui sfânt lăcaş, de către acelaşi mare şi ilustru înaintaş al nostru, în ziua de Duminică, 21 octombrie 1928.

Şapte ierarhi au slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea vrednicului de pomenire Patriarh Miron

Praznicul a debutat, încă din seara zilei de 19 iulie, printr-o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, urmată de slujba Privegherii şi de Vecernia unită cu Litia, la finalul cărora Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului - venit la noi de pe un tărâm binecuvântat, unde primul Patriarh păstorise înainte vreme ca Episcop -, a acordat Crucea Clericală „Elie Miron Cristea” Preacuviosului Părinte Arhimandrit Emilian Telcean, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ilie” de la Topliţa.
Sfânta Liturghie Arhierească a fost ţinută, în dimineaţa sărbătorii, de şapte ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare: Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolitul de Ruse; Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei şi Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Alături de înalţii ierarhi, a slujit şi un mare număr de stareţi, călugări, protopopi şi preoţi de mir.
La sfânta slujbă au participat secretarul de stat de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi; prefectul judeţului Harghita, Adrian Jean Andrei; primarul municipiului Topliţa, Stelu Platon; primarul comunei Bilbor, Ilie Trif; precum şi alte numeroase oficialităţi judeţene şi locale.
În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit în treapta preoţiei diaconul Lucian Ciudin, pe seama Parohiei Tulgheş-Sângeroasa din Protopopiatul Călimani, judeţul Harghita.
Răspunsurile de la strană au fost oferite de corul studenţesc al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, coordonat de decanul Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

Cuvântul IPS Părinte Arhiepiscop Teodosie, plin de învăţătură duhovnicească

Din cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, am reţinut pentru dumneavoastră, cititorii „Condeiului ardelean”: „Ne-am adunat astăzi în această oază spirituală de o deosebită frumuseţe, în această ctitorie a vrednicului de pomenire Miron, ca să ne rugăm împreună. Iată ce frumoasă ocrotire a aşezat Patriarhul Miron - pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, cel mai puternic în cuvânt şi în faptă, cel mai viu rugător pe care Dumnezeu îl asculta ca pe fiul său. Atâta credinţă ca la Sfântul Proroc Ilie numai la Avraam s-a mai putut întâlni, dar Ilie l-a depăşit şi pe Avraam, pentru că el a fost gata de jertfă oricând, şi de aceea Dumnezeu l-a făcut să fie un temei al prorocilor. … Ilie era din Ţinutul Galaadului, ţară sfântă, şi iată din copilărie el a iubit pe Dumnezeu. A simţit în sufletul său că Dumnezeu este cu adevărat puterea sa, sensul vieţii sale, că Dumnezeu este atotstăpânitor şi purtător de grijă. El a primit de la Dumnezeu un îndemn să grăiască poporului adevărul, să întoarcă poporul de la minciună şi de la închinarea idolilor, pentru că regele, care era atunci Ahab, şi-a luat soţie păgână, pe Izabella, şi a luat, deci, şi el obiceiuri păgâne. … Ilie, văzând atâta nelegiuire, i-a cerut lui Dumnezeu: „Doamne, dacă toţi oamenii şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi am rămas singur, ia-mă pe mine, nu mă mai lăsa în acest popor nelegiuit”. Dar glasul dumnezeiesc i-a spus: „Am încă 7000 de bărbaţi care nu şi-au plecat capetele înaintea lui Baal, pentru aceia, iată eu încă mai ţin poporul acesta”. Şi atunci văzând că mulţimea cea mai mare este rătăcită, s-a dus la Ahab şi i-a zis: „Eşti urmaşul regelui David, al lui Solomon şi a celorlalţi regi care au făcut dreptate şi s-au închinat Dumnezeului celui viu. Ascultă-mă rege, de nu vei întoarce rătăcirea aceasta, să-i îndemni pe oameni să vină spre adevăr, eu voi ruga pe Dumnezeul meu şi va aduce urgia asupra acestui popor. Şi pe tine însuţi te va urgisi Dumnezeu şi pe soţia ta, care ai adus-o din ţări străine”. Şi s-a dus Ilie şi a strigat către Dumnezeu: „Doamne Dumnezeule, ce esenţă dai acestui popor rătăcit, opreşte ploaia şi roua, căci acestea sunt binecuvântarea Ta, să nu mai fie nici ploaie, nici rouă pe pământ, pentru că, iată, din pricina nelegiuirii toţi oamenii se rătăcesc şi copiii lor ce vor învăţa de la aceştia care se închină unor zei străini?!”. … Şi iată, dacă în ţara aceea ploua doar jumătate de an şi jumătate de an era secetă, n-a mai plouat deloc trei ani şi şase luni. Apoi, din acea zi a venit peste oameni suferinţa, oamenii mureau de sete şi de foame, mugeau fiarele câmpului, păsările stăteau cu ciocurile deschise, nu mai era niciun fir de iarbă, nicio floare, niciun pom. Aşadar, după ce s-au împlinit trei ani şi şase luni, iată s-a dus înaintea lui Ahab şi i-a zis: „O, rege, ajunge cât necaz este peste poporul acesta, din pricina ta şi a soţiei tale, Izabela; dar să căutăm adevărul. Adună poporul să mergem în Muntele Carmel, să aducem jertfă, aduceţi şi voi jertfă cu zeii voştri, aduc şi eu jertfă Dumnezeului meu, şi care Dumnezeu va răspunde cu foc din cer la acea jertfă, acel Dumnezeu să fie cinstit”. Şi a adunat Ahab poporul, … şi pe profeţii şi preoţii mincinoşi, … care au început să strige: „Baale, auzi-ne pe noi!”. Dar cine să audă? Nicidecum nu s-a putut să se audă vreun semn. Ilie a râs de ei: „Strigaţi mai tare, poate dumnezeul vostru doarme, sau este în călătorie!”. Şi au început să se înţepe cu suliţe ca să strige şi mai tare, dar toate strigătele erau în zadar. Văzând că se apropie apusul soarelui, Ilie a zis: „Dacă voi n-aţi adus jertfă, dumnezeul vostru n-a răspuns, lăsaţi-mă pe mine să aduc jertfă!”. Şi i-a dat pe toţi la o parte. … Apoi a început Ilie să se roage: „Doamne Dumnezeule al lui Avraam, Isac şi Iacov, auzi-mă pe mine care strig către Tine, căci iată poporul acesta rătăcit; arată-Ţi puterea Ta şi numele Tău cel mare asupra acestui popor şi îl întoarce pentru că şchiopătează pe amândouă picioarele şi s-a rătăcit”. Şi strigând Ilie: „Doamne, trimite foc din cer”, îndată S-a arătat ca un fulger mare venit din cerul senin şi iată a mistuit focul acela şi jertfa şi lemnele şi pietrele s-au topit şi şanţurile cu apă s-au uscat şi tot poporul s-a minunat, şi a început să strige: „Domnul este Dumnezeu” de trei ori. …
Iubiţi credincioşi, Sfântul Proroc Ilie, care s-a ridicat la ceruri şi aşteaptă a doua venire a Domnului, este cel care vă îndeamnă pe toţi la adevăr, la lumină, să-L cinstim pe Dumnezeul cel adevărat şi viu. …”.

Mitropolitul de Ruse, IPS Naum, prezent de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie la Topliţa

Despre pildele la care ne îndeamnă să medităm sărbătoarea aceasta a făcut, apoi, vorbire şi oaspetele din Biserica Ortodoxă Bulgară, Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolitul de Ruse, care, în final, a adus mulţumiri chiriarhului locului, Preasfinţitul Părinte Andrei, „pentru invitaţia plină de dragoste de a participa la acest mare praznic, când suntem sub acoperământul Sfântului Proroc Ilie, cel mai slăvit din Vechiul Testament, în a cărui sfântă mănăstire ne aflăm. … Încă o dată îmi exprim mulţumirea faţă de Preasfinţia Sa Andrei, pentru că astfel am putut veni să slujim împreună cu ierarhi din Biserica Ortodoxă Română, în această mănăstire ctitorită de primul Patriarh al românilor, Miron. … Sper şi mă rog ca sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, pe care îl sărbătorim astăzi, să fie binecuvântată întru mulţi şi binecuvântaţi ani”.
La sfârşit, Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei a adus mulţumiri ierarhilor care au fost prezenţi la această mare sărbătoare în Eparhia Covasnei şi Harghitei, clerului, autorităţilor centrale şi locale şi, nu în ultimul rând, poporului dreptcredincios care a venit în număr atât de mare la Sfânta Mănăstire a Slăvitului Proroc Ilie, de la Topliţa Română.
Sărbătoarea s-a încheiat cu parastasul ţinut pentru Patriarhul Miron Cristea, cu sfinţirea noilor clopote ale mănăstirii, achiziţionate de curând de la Baia-Mare, şi cu binecuvântata şi tradiţionala agapă creştinească.

Categorie: