INACCEPTABIL. Act oficial emis de Primăria Sfântu-Gheorghe exclusiv în LIMBA MAGHIARĂ

EXCLUSIV

După cum am arătat în repetate rânduri, deşi limba maghiară nu are niciun caracter oficial în România, instituţii publice ale Statului Român emit documente parţial sau exclusiv în limba maghiară. Aceste acte ilegale se întâmplă cu largul concurs al autorităţilor de la Bucureşti, care tolerează şi încurajează batjocorirea Constituţiei României în zonele controlate politic de UDMR.
Recent, ca în fiecare an, Primăria Sfântu-Gheorghe a înmânat Premiile „Pro Urbe” unor cetăţeni care s-au remarcat prin beneficii aduse comunităţii. Şi, ca în fiecare an, diplomele care însoţesc acest premiu pentru etnicii maghiari sunt redactate exclusiv în limba maghiară, fără niciun cuvânt în limba oficială de stat în România, limba română (foto).
Această diplomă reprezintă un act oficial al unei instituţii din România, Primăria Sfântu-Gheorghe, ce poartă stema unităţii administrativ-teritoriale şi semnătura conducătorului instituţiei Statului Român, primarul UDMR Antal Arpad. Această diplomă nu este oferită de filiala UDMR din Sfântu-Gheorghe, ci de o instituţie a administraţiei publice locale din România. Cu toate acestea, în mod ilegal şi în spiritul şovin cu care ne-a obişnuit deja, primarul UDMR a dispus inscripţionarea acestor diplome exclusiv în limba maghiară, o limbă oficială într-un alt stat, nu în România.
Acest mod de inscripţionare a acestor diplome încalcă flagrant dispoziţiile art. 90 alin. 5 din Legea nr. 215/20001 a administraţiei publice locale şi ale art. 8 alin. 2 din H.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publica locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Categorie: