Întâlnire a reprezentanţilor românilor din judeţul Covasna la Întorsura-Buzăului

Comunicat de presă

Potrivit statutului său, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, nesubordonată politic, care are scopul de a asigura coordonarea şi unitatea de acţiune a societăţii civile româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în vederea păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a românilor din cele trei judeţe şi asigurării unei convieţuiri interetnice normale cu ceilalţi locuitori ai acestei zone, în interesul bunăstării generale şi al binelui public, în contextul integrării României în structurile Uniunii Eeuropene.
Printre obiectivele Forumului se află priorităţi, precum:
a) Promovarea şi apărarea prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută;
b) Sprijinirea accesului comunităţilor româneşti la resursele derulate prin programele şi proiectele de dezvoltare promovate şi finanţate de autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de organizaţiile europene;
c) Stimularea constituirii şi funcţionării unor asociaţii comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunităţilor româneşti, care să reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea soluţionării problematicii cu care se confruntă;
d) Reprezentarea intereselor comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita în raporturile cu autorităţile publice locale şi centrale, precum şi cu diferitele organisme internaţionale ş.a..
Pentru a avea un dialog concret şi eficient cu toate comunităţile româneşti din cele trei judeţe şi pentru a exprima public poziţia românilor din această parte de Ţară, în problemele esenţiale care vizează prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti şi buna convieţuire cu cetăţenii români de etnie maghiară şi cu cei de alte etnii, conducerea Forumului a organizat Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în noiembrie 2006, la Izvoru-Mureşului şi, în martie 2010, la Topliţa.
Prin prezentul comunicat facem cunoscut că în vederea folosirii mai eficiente a acestei forme de dialog cu reprezentanţii autorizaţi ai comunităţilor româneşti pe care le reprezintă, Consiliul Director al Forumului a hotărât să organizeze anual, începând cu acest an, la nivelul fiecărui judeţ, o întâlnire a acestor reprezentanţi, iar atunci când evoluţiile din zonă vor impune, se va organiza o adunare a reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
La aceste întâlniri ale reprezentanţilor comunităţilor româneşti, organizate anual, prin rotaţie, în localităţile româneşti din fiecare judeţ, urmează să participe: PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, preşedintele executiv al Forumului, şi foştii preşedinţi ai acestuia, actualii şi foştii parlamentari, actualii şi foştii prefecţi români, primarii şi viceprimarii, protopopii ortodocşi, consilieri judeţeni, conducători ai unor instituţii deconcentrate, directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor cu predare în limba română, lideri judeţeni ai principalelor partide politice, conducătorii principalelor asociaţii nonguvernamentale, directorii instituţiilor de cultură (muzeu, teatru, case de cultură) ş.a..
Întâlnirea reprezentanţilor comunităţilor româneşti din judeţul Covasna va avea loc în cadrul Zilelor „Andrei Şaguna”, sâmbătă, 11 iulie, în oraşul Întorsura-Buzăului, iar a celor din judeţele Harghita şi Mureş, în semestrul II al anului 2015.
Marţi, 19 mai a.c., la Sfântu-Gheorghe a avut loc şedinţa Consiliului Director al FCRCHM, cu participarea PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Nicolae Radocea, subprefectul judeţului Covasna, şi primarii români din judeţ. Cu această ocazie au fost stabilite aspectele punctuale referitoare la organizarea întâlnirii reprezentanţilor comunităţilor româneşti din judeţul Covasna: participanţi, problemele care vor fi supuse dezbaterii, documentele ce vor fi adoptate etc..
Concluziile şi propunerile rezultate în urma dezbaterilor vor fi publicate sub forma unor rezoluţii, documente care vor fi înaintate Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României.
Biroul de presă
19 mai 2015