Jubileu de aur semicentenar

Într-unul din amfiteatrele Facultăţii de Construcţii de pe strada George Bariţiu, nr. 25, din Cluj-Napoca, amfiteatre ce poartă numele unor iluştri profesori constructori, şi-au dat recent întâlnire, după 50 de ani, absolvenţii din promoţia 1960-1966. A fost promoţia care a dat cei mai mulţi profesori universitari (nouă) din istoria Facultăţii de Construcţii din Cluj. S-au întâlnit şi şi-au depănat amintiri foştii colegi-studenţi veniţi din toate judeţele Ardealului, din multe ţări ale Europei şi nu numai.
Organizatorii, foşti colegi, au fost prof. univ. dr. ing. Ioan Gheorghe Pop, prof. univ. dr. Mariana Brumaru şi prof. univ. dr. ing. Ildiko Bucur. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor care nu mai sunt printre noi: profesori (30) şi foşti colegi (29). Toţi cei prezenţi au intonat academicul cântec „Gaudeamus Igitur”, omagiind excepţionala Facultate pe care au absolvit-o cu o jumătate de veac în urmă şi pe distinşii ei profesori, care le-au dat un rost şi o direcţie în viaţă: „Vivat academia! Vivant professores!”.
Profesorilor universitari care au onorat jubileul prin prezenţa lor şi care le-au fost dascăli acum peste cinci decenii (Dumitru Marusceac, Emil Coşa, Alexandru Cătărig şi Traian Oneţ) le-au fost înmânate flori şi li s-au adresat mulţumiri şi calde felicitări!
Actuala conducere a Universităţii a onorat manifestarea jubiliară prin decanul conf. univ. dr. ing. Nicolae Chira, felicitând absolvenţii de acum 50 de ani şi oferindu-le fiecăruia câte o Diplomă aniversară. Mulţumim!

Categorie: