Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” Scrisoare deschisă adresată Guvernului României

Participanţii la Adunarea Festivă prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, în dezbaterile care au avut loc în zilele de 29 şi 30 iunie a.c., la care au participat oameni de ştiinţă şi cultură din domeniile istorie, etnografie, sociologie, demografie, cultură, constatând situaţia reală a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş, discriminaţi în contextul demersurilor autonomiste şi separatiste promovate de formaţiunile politice maghiare şi de reprezentanţi ai administraţiei publice locale, solicită Guvernului României următoarele:
- Trecerea Teatrului „Andrei Mureşanu” din Sfântu-Gheorghe, din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu-Gheorghe - care nu întotdeauna s-a preocupat suficient de finanţarea acestei instituţii româneşti de cultură - în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi a Patrimoniului Naţional;
- Asigurarea finanţării de la bugetul central a proiectelor culturale româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, care sunt discriminate în mod vădit în aceste unităţi administrativ-teritoriale;
- Finanţarea unei publicaţii săptămânale româneşti, în fiecare centru de judeţ, respectiv în Sfântu-Gheorghe şi Miercurea-Ciuc, proiect aparţinând Forumului Civic al Românilor din Covasna; Harghita şi Mureş;
- Totodată, susţinem propunerea formulată de Prefectul judeţului Covasna, de modificare a legislaţiei, astfel încât să fie interzisă în România finanţarea din bani publici a manifestărilor cu caracter extremist ori neorevizionist.
Cerem sancţionarea imediată a oricăror manifestări cu caracter neofascist şi neorevizionist, inclusiv cazurile de ridicare a unor monumente închinate personalităţilor istorice dovedite a fi fost de orientare fascistă, antiromânească şi antisemită.
Având în vedere rezultatele obţinute de UDMR la alegerile locale din iunie a.c., în urma cărora uniunea a obţinut majoritatea absolută în aproape toate consiliile locale şi în consiliile judeţene Harghita şi Covasna, singura instituţie care poate asigura respectarea legislaţiei în localităţile acestor judeţe este Instituţia Prefectului. În acest context, solicităm Guvernului României să menţină în funcţiile de prefecţi ai judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş, specialişti recunoscuţi pentru competenţa lor profesională, dar şi pentru expertiza şi exigenţa dovedite în controlul asigurării respectării prevederilor legale, de către toate instituţiile administraţiei publice locale din aceste judeţe.
Solicităm Guvernului României ca la toate întâlnirile în care se discută şi se hotărăsc chestiuni referitoare la problematica specifică judeţelor Covasna şi Harghita să fie prezenţi întotdeauna şi deputaţii românilor din aceste judeţe, cu avizul cărora să se adopte deciziile care vizează direct convieţuirea interetnică din zonă.
În problema viitoarei reorganizări administrativ- teritoriale a României, susţinem varianta care propune transformarea actualelor regiuni de dezvoltare economică în regiuni administrativ-teritoriale, cu menţinerea actualelor judeţe, cu competenţe limitate, ca subdiviziuni ale acestor regiuni.

Categorie: