MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc.

Bolnavilor e alinare, săracilor ocrotitoare,
Model demn de vieţuire, tuturor sprijinitoare.
Prin rugăciuni stăruitoare s-o preamărim cu dragoste,
Primind lumina lui Hristos în suflete neprihănite.

Categorie: