Marian Ştiopu este noul preşedinte al FCRCHM

Comunicat

Sâmbătă, 11 august 2018, la sediul din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, a avut loc Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), cu următoarea ordine de zi: raportul de activitate al Consiliului Director al FCRCHM, pentru perioada 1 iulie 2017 şi până în prezent; alegerea Consiliului Director şi a Comisiei de cenzori; analiza programului de acţiuni în desfăşurare ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, HARGCHITA şi Mureş şi organizaţiilor componente dedicate sărbătoririi şi întâmpinării Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; aderarea de noi membri.
După prezentarea raportului de activitate susţinut de prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop, preşedintele FCRCHM, au urmat discuţii şi propuneri privind priorităţile Forumului în perioada următoare. A fost ales Consiliul Director, din care fac parte toţi conducătorii asociaţiilor membre ale Forumului, şi conducerea executivă în următoarea componenţă: preşedinte - Marian Ştiopu (foto) (Sfântu-Gheorghe); vicepreşedinţi - Olimpiu Sabău-Pop (Târgu-Mureş), Marcel Vaidoş (Gheorgheni), Mihai Tîrnoveanu (Braşov); secretar general - Dragoş Burghelia (Târgu-Mureş); secretar executiv - Florentina Teacă (Covasna).
Adunarea Generală a FCRCHM a hotărât ca noua conducere să definitiveze strategia de acţiune a Forumului în perioada următoare. Astfel, FCRCHM va sprijini întărirea organizării comunitare în localităţile româneşti şi în cele etnic mixte; va stimula solidaritatea românilor din întreg spaţiul românesc faţă de românii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş; va continua demersurile adresate administraţiei publice centrale şi locale pentru soluţionarea problemelor de fond privind păstrarea şi afirmarea identităţii româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, inclusiv va stimula dialogul cu reprezentanţii comunităţii maghiare din zonă, privind normalizarea convieţuirii interetnice.
Biroul de presă

Categorie: